Zdj. Armando Orozco z Pixabay

Panuje opinia, że w Holandii rozwód jest łatwiejszy niż w Polsce. Tak, procedury są przejrzyste, można też uniknąć niszczącej szarpaniny w sądzie. Trzeba jednak wiele spraw uzgodnić wcześniej. Przed przystąpieniem do rozwodu w Holandii warto poznać najważniejsze informacje. Unikniecie niepotrzebnych kosztów.

W większości przypadków cudzoziemcy mieszkający w Holandii, w tym Polacy, mogą przeprowadzić rozwód w kraju tulipanów. Dotyczy to też sytuacji, gdy nie jesteście obywatelami Niderlandów, a małżeństwo zawarliście w innym państwie.

Polecamy: Single i relacje na odległość – Holendrzy to lubią

Warto wiedzieć, że holenderski sędzia może orzec rozwód, czyli rozwiązanie małżeństwa, ale w przypadku innych spraw związanych z zakończeniem związku, np. podziałem majątku, będziecie musieli udać się do kraju, z którego pochodzicie i gdzie został wzięty ślub.

Uproszczone formalności

Występując do holenderskiego sądu o rozwód nie musicie podawać przyczyn tej decyzji. Wystarczy, że jeden ze współmałżonków oświadczy, iż związek się rozpadł i nie ma żadnych szans na jego sklejenie.

Co więcej, nie jest potrzebny, jak np. w Polsce, okres tzw. separacji od stołu i łoża, a więc okres, w którym wszelkie związki pomiędzy małżonkami w praktyce przestają mieć miejsce.

Polecamy: Dlaczego Holenderki żyją, jak chcą i są szczęśliwe?

W Holandii można wystąpić o rozwód nawet wciąż mieszkając razem pod jednym dachem.

Rozwód orzekany jest bez wskazania winnego rozpadu małżeństwa. To istotna różnica w stosunku do Polski, bo tutaj jeden z rozwodzących się małżonków może (choć nie musi) wystąpić do sądu o stwierdzenie strony winnej rozpadu związku. W Holandii tak nie jest.

Jak się rozwieść najszybciej?

W Holandii rozwiedziecie się najszybciej – bez nerwów, szarpaniny – jeśli wszystko uzgodnicie, zanim sprawa trafi do sądu. Wcześniejsze uzgodnienia skrócą całą procedurę, a także pozwolą zaoszczędzić pieniądze. Czas pracy adwokatów w Niderlandach dużo kosztuje.

W przypadku, gdy nie uda wam się zawrzeć porozumienia co do szczegółów rozwodu, np. spraw majątkowych, wówczas jeden ze współmałżonków może wystąpić do sądu o rozwód. Trzeba się jednak liczyć z dłuższą i kosztowniejszą sprawą.

Majątek rozwodzących się małżonków jest dzielony na podstawie tzw. małżeńskiej wspólnoty majątkowej lub umowy przedmałżeńskiej.

Alimenty na dzieci

Wysokość alimentów na dziecko/dzieci, które zostają pod opieką jednego z rozwodzących się małżonków, są w Holandii obliczane na podstawie oszacowania przez sąd potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych rodziców.

Polecamy: Podwójny etat w domu i w pracy? Nie dla Holenderek

Wysokość zasądzonych alimentów można zmienić już w trakcie ich płacenia, gdy zmieni się sytuacja materialna osoby płacącej lub jej status rodzinny. Zmiana taka jest też możliwa w przypadku, gdy alimenty zostały zasądzone na podstawie fałszywych informacji podanych przed sądem.

Alimenty na dziecko/dzieci płaci się do momentu, gdy są one w stanie samodzielnie zarabiać na życie. Zwykle jest to wiek 18 lat, w przypadku dłuższej nauki – 21 lat.

W Holandii płaci się także tzw. alimenty partnerskie, czyli na byłego współmałżonka.

Więcej szczegółów o tej formie alimentacji, także w przypadku małżeństw, w których tylko jedna strona jest obywatelem Holandii, pisaliśmy w tekście Holandia: Od 1 stycznia 2020 r. ważne zmiany dotyczące alimentów na byłego małżonka

Natomiast w artykule Jak się rozwieść w Holandii – procedury i koszty. Informacje praktyczne podajemy wiele przydatnych porad praktycznych dotyczących zakończenia małżeństwa w Niderlandach. Rozwód jest tylko jedną z dostępnych opcji. W tekście przeczytacie także sporo o procedurach i kosztach tej operacji.