Od 1 stycznia 2024 r. w Holandii wchodzi w życie jednolita ustawowa minimalna stawka godzinowa dla wszystkich pracowników. Minimalne stawki dzienne, tygodniowe i miesięczne zostają zniesione. Ustawowa stawka minimalna wzrośnie o 3,75%.

Podniesienie płacy minimalnej jest skutkiem podwyżek płacy zawartych w umowach zbiorowych CAO. Taka korekta odbywa się co pół roku.

Od 1 stycznia 2024 r. jednolita ustawowa godzinowa stawka minimalna brutto wyniesie dla pracowników:

  • w wieku 21 lat i starszych – 13,27 euro,

dla pracowników młodocianych:

  • w wieku 20 lat – 10,62 euro,
  • w wieku 19 lat – 7,96 euro,
  • w wieku 18 lat – 6,64 euro.

Nowa ustawa o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowa ustawa dotycząca płacy minimalnej, która znosi rozróżnienie na minimalne stawki dzienne, tygodniowe i miesięczne.

Nowa ustawa ujednolica wynagrodzenie minimalne do jednej stawki godzinowej, do której uprawnieni są wszyscy pracownicy. Wynagrodzenie miesięczne będzie ustalone na podstawie liczby przepracowanych godzin.

Tym samym osoba pracująca 40 godzin tygodniowo będzie zarabiać tyle samo na godzinę, jak osoba pracująca 36 godzin.