Zdj. ilustracyjne/Alfred Derks z Pixabay

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w Holandii ważne zmiany w prawie dotyczące alimentów na byłego małżonka. Zmienia się też długość czasu ich wypłaty. Inaczej traktowani są rozwiedzeni z dłuższym stażem małżeńskim. Oto główne zmiany.

W Holandii alimenty są przyznawane nie tylko na wspólne dzieci rozwodzącej się pary, ale mogą być także orzeczone na korzyść jednego z byłych małżonków. W jakiej sytuacji?

Gdy jeden z byłych małżonków pozostawał jedynym żywicielem rodziny, a drugi jest w stanie udowodnić, że sam nie potrafi się po rozwodzie utrzymać. Sytuacja może więc dotyczyć tak kobiet, jak i mężczyzn.

On Holender, ona – Polka. Czy przysługują alimenty?

Jeśli jedna z rozwodzących się stron jest narodowości holenderskiej, a druga innej (np. żona to Polka), ale para zamieszkuje w Holandii, to w momencie rozwodu obowiązuje prawo niderlandzkie.

Polecamy: Holandia: Małżeństwo – koniec totalnej wspólnoty majątkowej

Strona słabsza finansowo może się ubiegać o alimenty partnerskie nawet, gdy nie ma obywatelstwa holenderskiego, ale musi w momencie orzeczenia rozwodu mieszkać na terytorium Holandii.

Kiedy ustaje obowiązek alimentacji partnerskiej? W momencie, gdy słabszy finansowo były małżonek ożeni się/wyjdzie za mąż, albo zacznie mieszkać wspólnie z nowym partnerem.

Zmiany po 1 stycznia 2020 r.

Do końca 2019 r. maksymalny czas wypłaty alimentów przez lepiej sytuowanego partnera na rzecz tego, który jest słabszy finansowo, wynosi 12 lat. Od 1 stycznia 2020 r. nastąpi jednak istotna zmiana przepisów.

Nowe prawo stanowi, że od przyszłego roku obowiązek alimentacji partnera wynosić będzie połowę czasu trwania małżeństwa, ale nie dłużej niż 5 lat.

Polecamy: Podwójny etat w domu i w pracy? Nie dla Holenderek

Przykład 1: małżeństwo trwało 8 lat, wówczas alimenty partnerskie będą wypłacane maksymalnie 4 lata od daty orzeczenia rozwodu.

Przykład drugi: małżeństwo trwało 12, alimenty partnerskie mogą być wypłacane maksymalnie przez 5 lat.

Prawodawca przewidział wyjątki od ogólnej reguły, którą przedstawiliśmy powyżej. Jakie to wyjątki?

Wyjątek pierwszy – małoletnie dzieci

Jeśli rozwodząca się para ma małoletnie dzieci, to alimenty na byłego małżonka (gdy takie zostaną orzeczone) strona silniejsza finansowo będzie musiała płacić do momentu, aż najmłodsze dziecko pary nie ukończy 12 roku życia.

Istnieje więc możliwość, że alimenty partnerskie będą wypłacane przez 12 lat, jeśli w momencie rozwodu para miała bardzo małe dziecko (niemowlę).

Polecamy: Single i relacje na odległość – Holendrzy to lubią

Ustawodawca założył, że po 12 roku życia dziecka jego matka (albo ojciec) może już podjąć pracę zawodową i samodzielnie zapewnić sobie środki utrzymania.

Wyjątek drugi – długi staż małżeński i AOW

Jeśli małżeństwo trwało 15 lat i dłużej, a ubiegający się o alimenty partner ma co najmniej 50 lat, wówczas świadczenie może pobierać maksymalnie przez 10 lat.

Uwaga! Reguła ta będzie obowiązywać tylko do 1 stycznia 2027 roku, po czym wygaśnie.

Jeśli małżeństwo trwało 15 lat lub dłużej, a partner ubiegający się o alimenty na siebie ma 57 lat, wówczas ich wypłata może potrwać przez 10 lat – do momentu osiągnięcia przez stronę słabszą finansową wieku uprawniającego do świadczenia AOW (emerytura państwowa).

W każdej sytuacji termin rozpoczęcia obowiązku alimentacyjnego na byłego partnera startuje w dniu uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<