Zdj. Rohan Reddy z Pixabay

Niezależnie od postępującej sekularyzacji Niderlandów rosną również postawy zachowawcze. Młodzi Holendrzy są bardziej konserwatywni od rodziców. Dotyczy to ich poglądów na temat aborcji i eutanazji. Nastąpiło przełamanie pewnego trendu, mówią o tym ostatnie badania.

Młodzi Holendrzy, zwłaszcza ci w grupie wiekowej pomiędzy 20-30 plus, są bardziej krytyczni wobec aborcji i eutanazji, niż osoby z pokolenia ich rodziców. I to niezależnie od wyznawanej (lub nie) religii.

Polecamy: Wypadek w pracy w Niderlandach – wszystko, co musisz wiedzieć o swoich prawach

Wskazują na to najnowsze wyniki badań, przeanalizowane przez naukowców z Uniwersytetu w Tilburgu. Skorzystali oni z danych zbieranych od ponad 40 lat w całej Europie. Wyniki omówiono na łamach gazety Algemeen Dagblad (AD).

Nadal tolerancyjni, ale…

Jak pisze AD, w ciągu 4 dekad trwania tych badań ponad 7.000 Holendrów określało swoje poglądy na takie tematy, jak aborcja, eutanazja, próby samobójcze i homoseksualizm. Większość badanych wykazywała akceptację dla tych zjawisk i nie miała z tym żadnego problemu.

Dla przykładu, trzy czwarte ankietowanych w Niderlandach popiera wolny wybór kobiety w podejmowaniu decyzji o przerwaniu ciąży.

Polecamy: Co czyni Holendra Holendrem, czyli rzecz o tożsamości narodowej

Jednakże po raz pierwszy od startu tych badań przed 40 laty, młode pokolenie Holendrów wykazuje postawy bardziej konserwatywne niż pokolenie rodziców. Chodzi o osoby urodzone w latach 80. i 90. XX wieku.

Na łamach Algemeen Dagblad czytamy, że 8,1 proc. badanych osób, które ukończyło 20 rok życia i 11,5 proc. osób po 30 roku życia uważa, że aborcja jest dopuszczalna tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach.

Dla osób w wieku 50-60 lat odsetek takich poglądów to 7 proc. I co ważne – różnica między młodymi i starszymi się pogłębia.

Wysoka akceptacja dla przerywania ciąży

Niezależnie od ujawnionych różnic międzypokoleniowych, akceptacja dla przerywania ciąży w Niderlandach, według badań przeprowadzonych przez Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP ), jest wciąż bardzo wysoka.

W skali od 1 (aborcja jest niedopuszczalna) do 10 (aborcja jest w pełni dopuszczalna), średnia z odpowiedzi w przeprowadzonym przez SCP badaniu osiągnęła 7. W 1981 r. akceptacja dla przerywania ciąży, według tej samej skali społecznych pomiarów, wynosiła zaledwie 4.

Polecamy: Więcej agresji, mniej dyskusji – co dzisiaj dzieli Holendrów?

Holendrzy niewierzący i z wyższym wykształceniem mają bardzo wysoką akceptację dla prawa do bezpłatnej aborcji i są w tych poglądach niemal jednomyślni. Tę grupę charakteryzuje podobnie tolerancyjny stosunek do eutanazji i homoseksualizmu.

Badania SCP pokazują także, że wśród osób wierzących i praktykujących (chodzących do kościoła) oraz słabiej wykształconych, akceptacja dla prawa do przerywania ciąży rośnie, ale w tej grupie podziały na zwolenników i przeciwników są znacznie silniejsze.

W Niderlandach liczba przeprowadzonych aborcji jest stabilna od lat i wynosi około 30.000 przypadków rocznie.

Aktywne lobby antyaborcyjne

Jak czytamy na łamach Algemeen Dagblad, lobbujące za zmianami w prawie do przerywania ciąży grupy antyaborcyjne stają się aktywniejsze i bardziej widoczne, także w mediach i portalach społecznościowych.

Gazeta AD przytacza zaledwie dwa przykłady akcji organizacji pro-life.

Pod koniec 2019 r. organizacja pod nazwą Schreeuw om Leven zorganizowała w Utrechcie Mars voor het Leven – Marsz dla Życia. Jak szacują organizatorzy, wzięło w nim udział około 10.000 osób. Już zapowiadane są następne tego typu marsze.

Platform Zorg voor Leven – jedna z innych organizacji opowiadająca przeciwko prawu do przerywania ciąży – wrzucała do skrzynek na listy ulotki mające na celu, jak podaje AD, „propagowanie świadomości życia nienarodzonego”. Akcja objęła wszystkie prowincje.

Nowy konserwatywny wiatr?

Quita Muis – socjolożka z Uniwersytetu w Tilburgu, w rozmowie z Algemeen Dagblad, komentuje wyniki badań i obserwacji naukowców.

„Jest zbyt wcześnie, ażeby wyciągnąć wniosek, że nowy konserwatywny wiatr powieje w Niderlandach, jak np. stało się to w Stanach Zjednoczonych. Niemniej trend, według którego Holendrzy stają się coraz bardziej postępowi, wyraźnie się zatrzymał” – uważa socjolożka.

Polecamy: Holandia: Do kościoła po mięso, na drinka, do pracy

Dzisiejsi Holendrzy w przedziale wieku 20 – 30 plus mają większą potrzebę ponownego określenia swojej tożsamości i dlatego bardziej zwracają się ku tradycji. Ku konserwatywnym postawom, które nie wiążą się już np. z wyznawaną religią lub brakiem deklaracji takiego wyznania, czytamy na łamach AD.

Warunki przerwania ciąży w Niderlandach

Zasady przerywania ciąży w Niderlandach reguluje ustawa z 1984 r. pod nazwą „Wet afbreking zwangerschap”, którą można znaleźć pod tym linkiem

Jakie są warunki i procedury przerwania ciąży w Niderlandach?

  • aborcja możliwa jest do 24 tygodnia ciąży, w praktyce zabiegi te są przeprowadzane do 22 tygodnia;
  • zabieg przerwania ciąży można przeprowadzić jedynie w wyznaczonych klinikach (16 ośrodków na koniec 2018 r.) i szpitalach (92 placówki na koniec 2018 r.);
  • jeśli dziewczyna ma skończone 16 lat, wówczas decyzję o aborcji podejmuje samodzielnie, jeśli jest młodsza – potrzebuje pisemnej zgody przynajmniej jednego z rodziców;
  • kobieta nie musi uzasadniać, dlaczego podjęła decyzję o przerwaniu ciąży, to jest jej autonomiczna decyzja;
  • kobieta zobowiązana jest do konsultacji swojej decyzji z lekarzem pierwszego kontaktu lub z lekarzem z kliniki/szpitala, w którym chce przeprowadzić aborcję;
  • potem obowiązuje ją 5-dniowy okres na przemyślenie swojej decyzji;
  • wszystkie kobiety będące legalnymi rezydentkami lub pracujące w Niderlandach muszą mieć ubezpieczenie zdrowotne, z którego są pokrywane koszty aborcji, jest ona więc dla ubezpieczonych bezpłatna.

Więcej informacji również tutaj

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<