Autor zdjęcia: Marcel Vogel, VOOG beeld en tekst

Pracujesz w Niderlandach i ulegasz nieszczęśliwemu wypadkowi w pracy. O czym bezwzględnie musisz pamiętać? Jakie obowiązki spoczywają na Twoim pracodawcy? Czy należy Ci się odszkodowanie i jak się o nie starać? Czy możesz zostać zwolniony z pracy po wypadku? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące wypadków w pracy w Niderlandach.

Być może myślisz: „To mi się nie przydarzy. Innym tak, ale nie mnie”. Tymczasem to naprawdę może dotknąć każdego.

Dlatego nie zakładaj, że Ciebie to nigdy nie spotka i dowiedz się już teraz, co robić w sytuacji, gdy uległeś wypadkowi podczas pracy w Niderlandach.

Im więcej wiesz, tym będzie Ci łatwiej później pozałatwiać swoje sprawy. Proste? Czytaj, co piszemy, poznaj swoje prawa pracownicze, a także obowiązki Twojego pracodawcy w Niderlandach.

Uwaga: Jeśli jesteś niezdolny do pracy, zastosowanie mają informacje dotyczące choroby. Niniejszy artykuł stanowi dodatkową informację o wypadkach w pracy.

Znaj swoje prawa

Pracownicy mają prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy i zwykle ponosi odpowiedzialność za wypadek w pracy. Inspectie SZW (holenderska inspekcja pracy), podczas dochodzenia w sprawie wypadku w pracy sprawdza, czy pracodawca przestrzega tych reguł.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadek spowodowany celowo przez pracownika lub powstały w wyniku rażącego zaniedbania, którego dopuścił się pracownik.

Wypadek – definicja

Wypadek w pracy niderlandzkie prawo BHP (Arbeidsomstandighedenwet/Arbowet) określa jako:

niespodziewane i niezawinione zdarzenie zaistniałe podczas pracy, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, i które skutkowało zwolnieniem chorobowym lub śmiercią pracownika.

Zgłoszenie wypadku
Fakt zaistnienia wypadku w pracy musi był zgłoszony do Inspectie SZW w sytuacji, gdy pracownik:

 • Doznał obrażeń fizycznych wymagających interwencji lekarza i hospitalizacji (pobytu w szpitalu),
 • Doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu fizycznym czy psychicznym,
 • Poniósł śmierć w wyniku wypadku.

Pracodawca, w którego zakładzie (lub innym miejscu, w którym pracownik pracuje) doszło do poważnego wypadku przy pracy, ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Inspectie SZW.

Jeśli pracodawca tego nie zrobi, grozi mu kara finansowa w maksymalnej kwocie 50.000 euro.

Uwaga! Wypadki pracowników w drodze do pracy i z pracy nie muszą być zgłaszane przez pracodawcę. Tego typu wypadek musisz zgłosić na policję.

Zapamiętaj! Jeśli Twój pracodawca zwleka z zawiadomieniem inspekcji pracy, zrób to samodzielnie lub poproś innych, aby to zrobili.

Zgłoś wypadek na następujący adres: Inspectie SZW, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag; kontakt w Niderlandach (połączenie bezpłatne, konieczna znajomość j. niderlandzkiego lub j. angielskiego): 0800-5151; kontakt z zagranicy: +31 7-333-5678. Informacje o wypadkach przyjmowane są przez całą dobę, przyjmowane są także zgłoszenia anonimowe.

Zgłoszenie możesz również wysłać po polsku mailem wysyłając formularz dostępny tutaj

Upewnij się i sprawdź

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy Twój pracodawca zgłosił wypadek do Inspectie SZW, sprawdź, czy zgłoszenie w tej sprawie trafiło do inspekcji. Jeśli nie: zrób to samodzielnie lub poproś o pomoc innych.

Obowiązkowy rejestr wypadków w zakładzie. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru wszystkich zgłoszonych wypadków oraz tych, które spowodowały zwolnienie lekarskie trwające ponad 3 dni.

W tym dokumencie musi być umieszczona data zdarzenia oraz opis wypadku, a cały rejestr udostępniony do wglądu zainteresowanemu pracownikowi.

Porada: Zbieraj niezbędne dokumenty – polisę, dowody rzeczowe i raport

Na początek najważniejsza sprawa w kontekście wypadku przy pracy.

Podpisz z pracodawcą umowę, aby mieć pewność, że pracodawca odprowadza za Ciebie składki na ubezpieczenia społeczne. Kontrakt miej na piśmie i go przeczytaj. Pamiętaj, że pracodawca ma obowiązek przedstawić Ci tłumaczenie umowy na język, który rozumiesz. Przed podpisaniem umowy (i wszelkich aneksów do niej) poproś pracodawcę o wyjaśnienia, jeśli czegoś nie rozumiesz.

Zawsze sprawdzaj, czy jesteś ubezpieczony, czy masz wykupioną polisę indywidualną lub czy Twój pracodawca zgłosił Cię do podstawowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (ziektekostenverzekering). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) jest obowiązkowe w Niderlandach.

   • Pierwszym dowodem na to, czy pracodawca Cię ubezpieczył, są składki na ubezpieczenie zdrowotne (premie zorgverzekering, ZVW), co miesiąc odprowadzane od Twojego wynagrodzenia (widzisz to w odcinku wypłaty, tzw. salarisstrookje).
   • Drugim dowodem jest zorgpasje, czyli legitymacja niderlandzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego wystawiona na Twoje nazwisko, którą pracodawca jest zobowiązany Ci przekazać. Będzie wymagana wszędzie tam, gdzie zwrócisz się o opiekę medyczną.

UWAGA. Jesteś pracownikiem delegowanym przez agencję polską? Pracujesz przez agencję holenderską, ale pracodawca nie zaproponował Ci ubezpieczenia zdrowotnego? W takim przypadku obowiązują Cię inne zasady. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule tutaj opublikowanym

Czytaj także: Jak sprawdzić, czy masz ubezpieczenie społeczne oraz czy jesteś ubezpieczony na wypadek leczenia w Holandii?

Zapamiętaj

Jeśli nie jesteś ubezpieczony, to w razie wypadku w pracy możesz mieć poważne kłopoty!

W takiej sytuacji zapłacisz całość kosztów leczenia. Ponadto, wywalczenie dla siebie (lub Twoich bliskich) odszkodowania za straty poniesione w wyniku wypadku przy pracy może być znacznie trudniejsze.

Zbieraj dowody. W sytuacji, gdy doszło do poważnego wypadku, miej głowę na karku – zbieraj natychmiast wszelkie dowody, np.:

 • Zaraz po wypadku zażądaj wezwania karetki pogotowia, a w przypadku odmowy zrób to sam. Przybycie karetki świadczy m.in. o poważnym wypadku;
 • Rób zdjęcia lub nagrania wszystkiego, co się dzieje, albo poproś o to swoich kolegów;
 • Zapewnij sobie świadków;
 • Domagaj się wszelkich wyjaśnień od pracodawcy na papierze lub drogą mailową.

To wszystko może Ci się przydać później, gdy zechcesz dochodzić swoich praw do tzw. odszkodowania powypadkowego.

Protokół powypadkowy. W zależności od wagi wypadku Inspectie SZW zdecyduje o podjęciu czynności wyjaśniających i sporządzi raport powypadkowy. Dlatego tak ważne jest, abyś także Ty zebrał dowody rzeczowe. W raporcie inspekcji znajdą się ustalenia, z jakich przyczyn do wypadku doszło.

To dla Ciebie ważny dokument, gdy stwierdzono w nim winę pracodawcy. Musisz go otrzymać i zachować, bo na jego podstawie, jako ofiara wypadku w pracy, możesz dochodzić w Niderlandach swoich roszczeń o odszkodowanie.

 Co dalej? Zwolnienie z pracy, odszkodowanie, zasiłek chorobowy

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy, w następstwie którego Twój pracodawca Cię zwolnił lub usiłuje to zrobić, to wiedz, że jest to działanie nielegalne, łamiące przepisy prawa pracy.

Jeśli pracodawca zwolnił Cię bezprawnie, wówczas musisz udać się do sądu.

 • Jako ofiara wypadku w pracy możesz ubiegać się o odszkodowanie od swojego pracodawcy. Musisz to jednak zrobić na drodze cywilnej, w postępowaniu sądowym.
 • Uzyskanie odszkodowania będzie jednak bardzo trudne bez wsparcia prawnika, który przygotuje wniosek, złoży go w sądzie i będzie Cię tam reprezentował.

Ważna zmiana od 1 stycznia 2019 r. Najbliżsi krewni (współmałżonek, dzieci i pasierbowie, rodzice) osoby, która doznała w Niderlandach, w wyniku wypadku w pracy, poważnego i trwałego urazu (lub poniosła śmierć) mogą również ubiegać się o odszkodowanie. Kwota odszkodowania waha się od 12.500 euro do 20.000 euro.

Pomoc prawna

Usługi prawnicze w Niderlandach są drogie, ale można znaleźć biura, w których pomoc prawną uzyskasz za darmo. Ich lista jest dostępna pod tym linkiem (w j.niderlandzkim)

Więcej informacji na temat pomocy prawnej znajdziesz także tutaj

Możesz również skontaktować się z Ambasadą RP w Hadze.

Zasiłek chorobowy

Zapamiętaj również: jeśli pracujesz w Niderlandach na podstawie umowy, w razie choroby lub wypadku, masz prawo do wypłaty wynagrodzenia (Loondoorbetaling bij ziekte) lub do zasiłku chorobowego (ZW – Ziektewetuitkering).

Twój pracodawca nie może Cię zwolnić z powodu choroby tak długo, jak jesteś z nim związany kontraktem (maksymalnie do 2 lat).

Szczegóły na ten temat znajdziesz pod tym linkiem

Artykuł powstał przy współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Warszawie