Zdj. Rudy i Peter Skitterians z Pixabay

Oprócz wykonujących pracę zdalną, większość z nas dojeżdża do pracy. Samochodem, rowerem lub środkami transportu publicznego. Sprawdź CAO – układ zbiorowy w twojej branży. Zajrzyj do swojej umowy o pracę, czy należy ci się zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Jeśli pracodawca sam nie organizuje swoim pracownikom dojazdy do firmy, to muszą rozwiązać to zadanie we własnym zakresie. Wybierają samochód, rower lub transport publiczny.

A co z kosztami? Czy i w jakich przypadkach należy ci się zwrot za wydatki poniesione w związku z dojazdem do pracy i z niej powrotem?

Pracodawca może, ale nie musi

Pytanie brzmi: czy pracodawca w Niderlandach w każdym przypadku ma obowiązek zwrotu pracownikowi kosztów podróży do pracy?

Polecamy: Niderlandy: Co powinna zawierać każda umowa o pracę?

Nie, nie w każdym. Jeśli docierasz do firmy transportem publicznym – pociągiem, autobusem, tramwajem, metrem – wówczas pracodawca ma obowiązek partycypacji w poniesionych przez ciebie wydatkach na ten cel.

Jeśli jednak jako środek dojazd do pracy służy ci twój samochód lub rower, obowiązek zwrotu części kosztów przez pracodawcę już nie istnieje. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że firma może, ale nie musi dołożyć się do twoich wydatków związanych z dojazdami.

Dojazd własnym samochodem

Na poziomie przepisów krajowych, w Niderlandach nie ma regulacji zobowiązujących pracodawców do zwrotu całości lub części poniesionych przez pracownika kosztów, w przypadku ich dojazdów do pracy prywatnym samochodem.

Regulacje takie mogą być natomiast zapisane w zbiorach przepisów, takich jak:

  • układy zbiorowe pracy (CAO) w danych branżach
  • wewnętrzne regulaminy obowiązujące w poszczególnych firmach
  • indywidualnych umowach o pracę zawieranych z pracownikiem

Dojazd transportem publicznym

Jeśli do pracy docierasz pociągiem, to pracodawca zobowiązany jest do pokrycia twoich wydatków. Liczy się w tym przypadku liczba kilometrów przejechanych przez ciebie w skali miesiąca (tygodnia, 30 dni itp.). Może to być nawet niewielki dystans, np. 2-3 kilometrów.

Polecamy: Holandia: Stawki płacy minimalnej obowiązujące od 1 stycznia 2020

Za dojazd do pracy tramwajem, autobusem, czy metrem pracodawca zwraca koszty w przypadku odległości co najmniej 4 km. Tak będzie do końca czerwca 2020 r. Od lipca regulacje się zmieniają i limit odległości, jak w przypadku pociągu, zostaje zniesiony.

Może się zdarzyć, że dojeżdżasz do pracy transportem łączonym, np. pociągiem i tramwajem. Dokumentując to przy pomocy jednego biletu, np. kolejowego, pracodawca zwraca ci koszty, jak za odległość pokonaną pociągiem.

Pokazując kilka biletów (pociąg+autobus, pociąg+metro itd.), zostajesz przez pracodawcę rozliczony na podstawie sumy wynikającej z odległości pokonanych przez każdy środek transportu z osobna.

Dojazd rowerem

Dojazd na własnym rowerze jest w Niderlandach jednym z najpopularniejszych sposobów dotarcia do firmy.

Podobnie, jak w przypadku dojazdu prywatnym samochodem, nie ma regulacji centralnych co do zwrotu kosztów, a ściślej – wypłaty dodatku związanego z tym środkiem transportu.

Polecamy: Holandia: Urlop i dodatek urlopowy, także dla pracowników tymczasowych

Ustaleń co do samego obowiązku wypłaty tego dodatku, jego wysokości, liczby przejechanych na rowerze kilometrów itd. szukać należy w branżowych CAO, regulaminach firm i własnej umowie o pracę. Czasem, negocjując ją, warto zadbać i o ten aspekt warunków zatrudnienia.

Kliknij w baner, dowiesz się więcej
Kliknij w baner, dowiesz się więcej

Budżet mobilności

Mobiliteitsbudget, czyli budżet mobilności/budżet na poruszanie się (do i z pracy) znalazł się w przepisać holenderskiego prawa w marcu 2019 r. Oznacza to, że jako pracownik zatrudniony przez firmę i dysponujący samochodem służbowym, masz szerokie pole manewru.

Samochód służbowy z mobiliteitsbudget może zostać wymieniony na model bardziej ekologiczny (w standardzie co najmniej Euro 6). To tzw. pierwszy filar działań.

Filar drugi dotyczy okresowej zamiany samochodu na bardziej przyjazny dla środowiska rodzaj transportu. Może to być np. rower elektryczny, czy nawet pociąg.

Polecamy: Pracujesz w Holandii: jak sprawdzić, czy twój pracodawca jest wiarygodny

Pozostałą kwotę z budżetu mobilności, o ile nie został on w całości wyczerpany, możesz otrzymać w postaci jednorazowego zwrotu na koniec roku. I to jest filar trzeci tych działań.

Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość mobiliteitsbudget zależy nie tylko od marki samochodu, ale także miesięcznych kosztów paliwa dla danego modelu. Liczy się również wysokość emisji dwutlenku węgla dla auta, zapisy w jego polisie ubezpieczeniowej czy niepodlegający odliczeniu podatek BTW.

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Szczegółowe informacje dotyczące rekompensat kosztów transportu do i z pracy oraz dodatków z nimi związanych, znajdują się w następujących miejscach:

Belastingdienst, na stronie wiele konkretnych przykładów

Wszystko o dodatkach związanych z dojazdem do pracy na rowerze

FNV wyjaśnia szczegóły zwrotów kosztów podróży do pracy

Informacje o mobiliteitsbudget plus przykłady i wyjaśnienia, dla kogo to rozwiązanie jest korzystne

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<