In 2007 zijn in Nederland bijna 102.000 personen een ondernemingen gestart, ruim 11.000 meer dan het jaar ervoor.

Onder de buitenlandse starters is het aantal Polen in 2007 flink afgenomen. In totaal zijn 2.236 Polen gestart als ondernemer in Nederland, een daling van 33% ten opzichte van 2006 (3347 bedrijven in 2006).

De snelst groeiende groep buitenlandse starters wordt nu gevormd door de Bulgaren en Roemenen, die met respectievelijk 1.590 (+ 750%) en 520 (+ 400%) starters een enorme groeispurt doormaken ten opzichte van 2006. Dit heeft alles te maken met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, per 1 januari 2007. De meerderheid van deze groep startende ondernemers is actief in de bouw- en
dienstensector.

Opvallend is het hoge aandeel vrouwen in deze groep; bij Bulgaarse starters is 45% van het vrouwelijk geslacht en onder Roemenen is zelfs 63% van de starters vrouw. Onder Poolse starters daarentegen is slechts 22% van het vrouwelijk geslacht.

Bron: Kamer van Koophandel Startersprofiel2007, 5.05.2008

Download het Startersprofiel 2007 

Gepubliceerd op Polonia.NL 05.05.2008