bijlage: BURGERACTIE van Poolse arbeidsmigranten in Nederland – 4199 handtekeningen verzameld – verzoek aan premiers van Polen en Nederland

1. AKCJA POLAKÓW W NL: „Płacę podatki tylko raz!” – zebrano 4199 podpisów pod petycją do premiera RP – 07.04.2008

Komunikat prasowy, 7 kwietnia 2008

W ramach obywatelskiej akcji „Płacę podatki tylko raz!” prowadzonej w Holandii 4199 Polaków złożyło podpis pod petycją do Premiera RP Donalda Tuska. Petycję wraz z zebranymi podpisami organizatorzy akcji przekażą Ambasadorowi RP w Hadze, Panu Januszowi Stańczykowi w dniu 8 kwietnia br.

W petycji rodacy w Holandii apelują do premiera o rychłą zmianę niekorzystnej dla nich metody unikania opodatkowania dochodów uzyskanych w Holandii i wprowadzenie metody wyłączenia z progresją. Takie rozwiązanie jest stosowane m.in. do dochodów naszych rodaków pracujących w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Akcja trwała od 1.02 do 26.03 br., podpisy zbierano w Internecie www.podatkitylkoraz.nl) oraz poprzez wolontariuszy na terenie Holandii. Akcję zainicjowali forumowicze polonijnego tygodnika Niedziela.NL. Inicjatywę wsparli w roli organizatorów: portal i tygodnik Niedziela.NL (www.niedziela.nl), portal Polonii Holenderskiej Polonia.NL (www.polonia.nl), oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (www.sppn.pl), a także kancelaria prawna Lewandowski & Partners (www.polenconsulting.com) w charakterze patrona merytorycznego.

Palący problem
Podwójne opodatkowanie okazało się jednym z najbardziej palących problemów Polaków w Holandii. Obecne uregulowanie podatkowe (metoda odliczania proporcjonalnego) uważają za niesprawiedliwe i zniechęcające do powrotu do kraju.

„Wyjeżdżając tymczasowo za granicę w celu poprawy jakości życia, mamy nadzieję na szybki awans ekonomiczny i społeczny po powrocie do Ojczyzny. Pragniemy, aby system promował a nie tłamsił naszą aktywność i pracowitość, nagradzał a nie karał trud związany z rozłąką z Ojczyzną” – piszą w petycji do premiera Tuska.

W petycji Polacy w Holandii podkreślają, że obecna metoda podatkowa dyskryminuje ich w porównaniu z rodakami pracującymi w Wielkiej Brytanii czy Irlandii i nierówno traktuje obywateli Unii pod względem podatkowym. Takie zróżnicowanie sytuacji polskich podatników narusza podstawowe zasady równości wobec prawa i sprawiedliwości społecznej.

Zaangażowani obywatele
Pod hasłem ‘Płacę podatki tylko raz’ Polacy w Holandii zjednoczyli się w duchu idei społeczeństwa obywatelskiego, z poczuciem wpływu na sprawy publiczne.

„Sama akcja uświadomiła wielu Polakom pracującym w Holandii, że będąc polskimi rezydentami podatkowymi muszą rozliczać się z tego dochodu w Polsce, o czym wielu nie wiedziało. Dzięki akcji wzrosła świadomość spraw podatkowych” – mówi rzecznik akcji M. Bos-Karczewska.

Organizatorzy akcji ‘Płacę podatki tylko raz’:
• portal i tygodnik Niedziela.NL (www.niedziela.nl),
• portal Polonii holenderskiej Polonia.NL (www.polonia.nl),
• Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich (www.sppn.pl),
• kancelaria prawna Lewandowski & Partners (www.polenconsulting.com).

2. BURGERACTIE van Poolse arbeidsmigranten in Nederland – 4199 handtekeningen verzameld – verzoek aan premiers van Polen en Nederland

In de periode 1 februari tot 26 maart jl. heeft in Nederland een burgerinitiatief van Poolse arbeidsmigranten plaats gevonden. Er zijn 4199 handtekeningen verzameld onder de petitie aan Premier van de Poolse Republiek Donald Tusk voor een snelle herziening van het verdrag tussen Nederland en Polen tot het vermijden van dubbele belasting.

Daarin verzoeken we de Poolse regering om een snelle aanpassing van de daarin gehanteerde methode ter voorkoming van de dubbele belasting, namelijk de verrekeningsmethode (zgn. methode van proportionele toerekening).

De andere methode – van uitsluiting met behoud van progressie – wordt toegepast in de belastingverrekeningen tussen Polen en Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dankzij deze methode betalen Polen die in de genoemde EU-lidstaten werken, slechts in één land – het heffingsbevoegde land – belasting.

Op 8 april as. overhandigen de organisatoren van dit burgerinitiatief deze petitie en de verzamelde handtekeningen aan de Ambassadeur van de Republiek Polen, de heer Janusz Stańczyk, in Den Haag.

Tegelijkertijd sturen we ook een brief aan de Nederlandse Minister-president Balkenende met verzoek aan de Nederlandse regering om mee te werken aan een dergelijke herziening van het bilaterale verdrag.

De verandering van het belastingverdrag is in de eerste plaats van belang voor de in Nederland werkzame Polen. De huidige verrekeningsmethode houdt geen rekening met de hoge kosten van levensonderhoud in Nederland, veroorzaakt overmatige administratieve lasten, neemt de financiële voordelen van het werken in het buitenland weg en staat de investering van inkomsten na terugkomst in Polen in de weg. Dit bemoeilijkt een effectieve deelname aan de groeiende Poolse economie en belemmert terugkeer naar het vaderland.

Met deze herziening is ook een Nederlands belang gemoeid. Het is immers niet goed als de Poolse belastingheffing de keuze tussen enerzijds tijdelijk werken in Nederland en anderzijds permanente vestiging (met gezin) in het gastland op oneigenlijke wijze zou beïnvloeden.

De organisatoren zijn: Poolse weekblad en internet portaal -Niedziela.NL, webportaal van de Poolse gemeenschap in Nederland – Polonia.NL en Vereniging van Pools-Nederlandse Ondernemers en Lewandowski & Partners Juristen en Adviseurs.

gepubliceerd op Polonia.NL 12.04.2008