De Stichting Stedenband Den Haag-Warschau
(SDW) geeft uitvoering aan de stedenband die de gemeentebesturen van
Den Haag en Warschau hebben gesloten. De SDW stelt zich daarbij ten
doel een duurzaam contact tussen de bevolking van beide steden op te
bouwen en te onderhouden.

(advertentie is weggehaald op 15.09.2007)(geplaatst op 28.08.2007)