Sala plenarna holenderskiego parlamentu/zdj. ze strony tweedekamer.nl

Partie polityczne składają wyborcom różne obietnice. Przedstawiamy te, które są ważne dla Twojej kieszeni. To m.in. wzrost płacy minimalnej, odchudzenie zasiłku WW i obniżenie wieku emerytalnego. Która holenderska partia wzbudza Twoją sympatię?

Przed każdymi wyborami parlamentarnymi spada na nas deszcz obietnic. Nie inaczej jest i tym razem. Część z zapowiedzi przedstawianych przez holenderskie partie będzie miała wpływ na stan naszych portfeli.

Polecamy: Holandia: Wybory w cieniu koronawirusa. Mark Rutte wygra dzięki pandemii, radykalna prawica rośnie w siłę

Poniższy przegląd przygotowaliśmy właśnie pod tym kątem. Sprawdź i zobacz, kto i co obiecuje w kwestiach finansów związanych bezpośrednio z naszą kieszenią.

Płaca minimalna

W tej kwestii prawie wszystkie partie są zgodne – płaca minimalna (minimumloon) ma być wyższa. Wyjątek stanowią tylko Forum voor Democratie (partia eurosceptyczna o profilu konserwatywnym i populistycznym) i CDA (partia chrześcijańsko-demokratyczna). Początkowo CDA też było za podwyżką, ale ostatecznie opowiedziało się raczej za obniżeniem podatków niż podwyżką płacy minimalnej.

Warto tu przypomnieć, że obecnie jeden na dwudziestu Holendrów zarabia minimum, które wynosi 1.684 euro brutto.

I tak:

• VVD (liberalna centroprawica), PVV (partia nacjonalistyczna, populistyczna, antyimigrancka i antyislamska), 50Plus (centryści reprezentujący emerytów), SGP (bardzo konserwatywna partia skupiająca ortodoksyjnych kalwinistów) i Denk (partia lewicowa reprezentująca tureckich imigrantów) chcą, żeby płaca minimalna była wyższa, ale nie podają, o ile;
• D66 (partia centrowa i socjalliberalna) chce jej podwyżki o co najmniej 10 proc., a najlepiej o 20 proc.;
• ChristenUnie (partia protestancka) widzi taką podwyżkę w skali od 10 do 21 proc.;
• SP (partia lewicowa), GroenLinks (zieloni, centrolewica), Partij voor de Dieren(centrolewica, ekolodzy) oraz PvdAv (partia socjaldemokratyczna) idą z obietnicami najdalej i mówią o wzroście o około 40 proc., co wynika z postulowanej minimalnej stawki godzinowej (14 euro za godzinę pracy).

Co istotne, obecnie poziom płacy minimalnej jest powiązany z wysokością zasiłków i innych świadczeń. Wzrost minimumloon przekłada się na wzrost wysokości np. bijstand i WW-uitkering (o tych świadczeniach poniżej).

VVD chce zmienić tę regułę, ażeby zachęcić bezrobotnych do podjęcia wysiłku znalezienia pracy. Ta sama motywacja przyświeca D66, która z kolei chce tylko częściowo podnieść wysokość wszelkich zasiłków.

Startujące w wyborach partie opowiadają się za reformą systemu holenderskich zasiłków, bo jest zbyt skomplikowany i zbiurokratyzowany, co dobitnie pokazała tzw. afera zasiłkowa.

Wysokość świadczenia bijstand

Jeśli chodzi o to świadczenie dla osób pozostających bez pracy, to większość partii opowiada się złagodzeniem dotychczas obowiązujących rygorów.

Dla przykładu, SP, PvdA, Partij voor de Dieren i Denk chce zniesienia tzw. zasady podziału kosztów (kostendelersnorm). Zasada ta oznacza, że im więcej osób dorosłych mieszka w jednym gospodarstwie domowym, tym niższy jest bijstand.

Polecamy: Dyskryminacja kobiet w ciąży od lat problemem na rynku pracy w Holandii. Raport rozwiewa wątpliwości

Ta reguła często prowadzi po prostu do kombinowania przez uprawnionych do tego świadczenia. Gminy z kolei wymagają udowodnienia, że osoba dorosła z tego samego gospodarstwa domowego jeszcze się uczy, jest na bezpłatnym stażu itd., a więc nie zarabia.

Zasiłek dla bezrobotnych – WW-uitkering

W tym przypadku wieści nie są pomyślne. Większość partii opowiada się za zmianami, które „odchudzą” to świadczenie.

CDA uważa, że WW-uitkering powinien zostać skrócony z dwóch lat do jednego roku. Inne partie (od prawa do lewa) pomysł, co prawda, skrytykowały, ale ostatecznie i one chcą zmian.

VVD, SGP i D66 mówią teraz o stopniowym obniżaniu tego świadczenia w ciągu kolejnych miesięcy jego wypłacania, ażeby skłonić osoby, które go pobierają, do szybszego powrotu na rynek pracy.

Kontrakty typu flex

Jeśli chodzi o pracę na czas określony, czyli kontrakty typu flex, to większość partii popiera wnioski zawarte w raporcie tzw. Komisji Borstlapa, która w styczniu 2020 r. wydała raport na temat zmian koniecznych na holenderskim rynku pracy.

Raport ten wskazuje, że pogłębia się przepaść pomiędzy osobami zatrudnionymi na czas określony a tymi na kontraktach stałych (bezterminowych). Umowy flex są niesprawiedliwe dla tych, które na nich pracują i wpływają na złą sytuację takich pracowników na rynku pracy.

Polecamy: Holandia: Ochrona migrantów zarobkowych i godne życie – zaleca komisja Emile Roemera. Co zrobi minister spraw socjalnych?

Przykładowo, PVV mówi o konieczności przeciwdziałania zbyt dużej liczbie umów typu flex. GroenLinks chce w ogóle z nimi skończyć, uznając je za sprzyjające wyzyskiwaniu pracowników.

Denk z kolei zwraca uwagę na sytuację imigrantów zarobkowych, w większości na umowach czasowych, które umożliwiają pracodawcom robienie z tymi ludźmi co chcą, bo nie mają oni żadnej ochrony.

Wszystko wskazuje na to, że umowami typu flex i reformą holenderskiego rynku pracy zajmie się przyszły rząd.

Stawka minimalna dla zzp`ers

Samozatrudnieni powinni zauważyć, że spora część partii startujących w tegorocznych wyborach parlamentarnych opowiada się za polepszeniem warunków pracy tzw. zzp`ers. Chcą wprowadzenia dla tych osób płacowej stawki minimalnej.

GroenLinks o tym mówi, z kolei PvdA postuluje wprowadzenie takiej stawki w podziale na sektory branżowe, zaś ChristenUnie chciałaby uregulować tę kwestię w zbiorowych układach pracy (CAO).

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy dla zzp`ers (arbeidsongeschiktheidsverzekering), zdaniem większości partii, powinno być obowiązkowe.

Przeciwne jest tylko Forum voor Democratie, zaś PVV mówi o ubezpieczeniu dobrowolnym i jego niskiej składce.

Wiek i wysokość emerytury

W tej kwestii partia reprezentująca osoby starsze, czyli 50Plus postuluje, ażeby świadczenie AOW-uitkering (w Polsce nazwalibyśmy to emeryturą państwową) było wypłacane w pełnym wymiarze osobom, które ukończyły 65 rok życia. Partia ta chce także wypłaty tzw. trzynastej emerytury.

CDA z kolei mówi o częściowej emeryturze, którą można byłoby zacząć pobierać na 5 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Oprócz AOW-uitkering, osoby pracujące otrzymują w Holandii również drugi rodzaj emerytury, zwany pensioen. System ich wypłat oraz wysokości zostanie poddany weryfikacji, na co już jest zgoda, popiera to większość partii.

Przeciwne są jedynie FvD, PvdD, SP i PVV.

Opieka nad dziećmi – kinderopvang

Opieka dzienna nad najmłodszymi dziećmi (kinderopvang), w opinii większości partii, powinna być albo bezpłatna dla wszystkich rodziców, albo tylko dla tych najuboższych.

Przeciwnego zdania są jedynie PVV, Forum voor Democratie oraz SGP.

Zastanawiając się na przekazaniem swojej sympatii i głosu wybranej partii warto pamiętać, że na razie to wszystko obietnice. Które z nich zostaną wcielone w życie – zależy od składu przyszłej koalicji rządzącej i siły negocjacyjnej tworzących ją partii.