Zdj. Pexels z Pixabay

Cztery na dziesięć kobiet w ciąży doświadcza – z powodu swego stanu – dyskryminacji na rynku pracy. Sytuacja nie zmienia się co najmniej od ośmiu lat. Nowy raport Holenderskiego Instytutu Praw Człowieka rozwiewa wątpliwości. Co gorsza, dyskryminacji doświadczają także młode matki, które już urodziły.

Jak podaje Biuro Rzecznika Praw Człowieka w Holandii, aż 43 proc. kobiet, dotąd aktywnych na rynku pracy, po zajściu w ciążę doświadcza dyskryminacji ze strony pracodawców.

Polecamy: Holandia: Od 1 lipca znacznie dłuższy urlop partnerski na opiekę nad dzieckiem

Pokazuje to wyraźnie nowy raport Holenderskiego Instytutu Praw Człowieka. Tytuł raportu: „Zwanger en werk: dat baart zorgen”.

Co gorsza, stan ten jest tak samo zły, jak był w w 2016 r., gdy przeprowadzono podobne badania. Sytuacja zatem nie zmienia się od 8 lat. Czas na radykalne działania ze strony rządu – wzywa Rzecznik Praw Człowieka w Holandii.

Dyskryminacja kobiet w ciąży na każdym etapie

Instytut zapytał 1150 aktywnych na holenderskim rynku pracy kobiet, które urodziły dziecko w ciągu ostatnich 4 lat, o ich doświadczenia związane z zatrudnieniem.

Pytano o konkretne sytuacje, np. podczas poszukiwania pracy, gdy kobieta była w ciąży i/lub już po urodzeniu dziecka.

Polecamy: Holandia: twoje dziecko zachorowało. Jak sobie poradzić z pracodawcą?

Uzyskane odpowiedzi pokazują, że na każdym etapie procesu zatrudnienia kobieta w ciąży narażona jest na wysokie ryzyko dyskryminacji.

Jak ten problem przedstawia się w liczbach?

  • Podanie o pracę 1 na 5 kobiet zostało odrzucone z powodu ciąży, macierzyństwa lub nawet samej chęci posiadania dziecka; co dziesiąta badana wyraźnie wskazuje ten właśnie powód odrzucenia jej kandydatury.
  • 1 na 3 kobiety (34 proc.) stwierdziła, że jej umowa o pracę została anulowana lub dokonano w niej niekorzystnych zmian z powodu faktu, iż zaszła w ciążę.
  • Prawie połowa kobiet (49 proc.), które pracowały na kontraktach na czas określony, znalazła się w niekorzystnej dla siebie sytuacji, gdy umowa wygasała w trakcie trwania ciąży zatrudnionej lub tuż po porodzie; kontraktu nie przedłużano.
  • Jedna czwarta (26 proc.) pracownic, gdy zajdą w ciążę, doświadcza dyskryminacji związanej z warunkami pracy – nie dostają awansu, nie są wysyłane na szkolenia, mają problem z ustaleniami dotyczącymi urlopu macierzyńskiego i powrotu do pracy po nim.
  • 34 proc. kobiet, które przeżyły opisane wyżej sytuacje, nazywa je dyskryminacją, co pokazuje, iż zjawisko dyskryminacji z powodu ciąży nadal jest słabo rozpoznawalne.
  • Zaledwie 11 proc. kobiet, które doświadczają dyskryminacji z powodu ciąży i/lub macierzyństwa, reaguje i interweniuje w tej sprawie.

„W rezultacie dyskryminujących działań (z powodu ciąży lub macierzyństwa – dop. E.G.) kobiety pracują poniżej możliwości wynikających z ich wykształcenia, mają niższe wynagrodzenie lub gorsze relacje przełożonymi” – komentuje Adriana van Dooijeweert, przewodnicząca Holenderskiego Instytutu Praw Człowieka (cytat ze strony Biura Rzecznika Praw Człowieka w Holandii).

I dodaje: „Gdy kobieta zostaje matką, czasami ma problem ze związaniem końca z końcem do wypłaty, ale także doświadcza uciążliwości fizycznych i psychicznych”.

Rządzie, zajmij się tym

Twórcy raportu wzywają rząd Holandii do działania. Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia musi aktywnie promować wśród pracodawców obowiązek równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Polecamy: Holandia: Dziecko w żłobku i świetlicy. Jak uzyskać dodatek do opieki?

Konieczne jest lepsze informowanie tak pracodawców, jak i samych pracownic o prawach i obowiązkach związanych z ciążą zatrudnionej. Mimo, że w tej sprawie w ostatnich latach dużo już zrobiono, nadal zbyt liczna grupa kobiet w ciąży nie zauważa, iż dotykają ją ze strony pracodawców zachowania dyskryminujące .

Gdzie zgłosić dyskryminację z powodu ciąży lub macierzyństwa?

Jeśli doświadczasz dyskryminacji z powodu ciąży lub faktu, że jesteś matką, to możesz się temu przeciwstawić i szukać wsparcia.

Zgłoś się do lokalnego oddziału Instytutu Przeciwdziałania Dyskryminacji (ADV) , Holenderskiego Instytutu Praw Człowieka lub do grupy prawników udzielających bezpłatnych porad prawnych.