Wystawa "Jesteśmy tutaj. Tak krótko - tak długo" pokazuje obrazy z życia polskich imigrantów w Hadze. Wykonawca POLKA - Centrum Polskich Kobiet w Segbroek. (Haga, marzec 2019, fot. Polonia.nl)

Polacy nie chcą w Holandii pracować – narzekają holenderscy pracodawcy, szukający głównie taniej siły roboczej. Paradoksalnie, rodaków w Holandii wciąż przybywa. Obecnie jest nas 185 tys., o 12 tysięcy więcej niż w 2018 r. Przybyło 2 tys. dzieci. Czy w 2020 r. będzie 200 tys. Polaków w Holandii?

Przedstawiamy pierwszy artykuł z serii „Polacy w Holandii w liczbach”.

Na początek, mamy dla Was małą porcję ciekawych, najnowszych statystyk holenderskiego urzędu statystycznego CBS.

Nie ma co się obawiać, zawrotu głowy nie dostaniecie. Warto je poznać, bo wiele nam mówią, a precyzyjniej – o nas samych.

W dużym skrócie:

  •  Kierunek „Holandia”, czyli migracja zarobkowa do Niderlandów trwa od 2005 r. I jest wciąż atrakcyjny, choć tempo migracji spadło.
  •  Polaków wciąż przybywa – średnio o 12 tys. osób rocznie.
  •  Jest nas już 185 tys. zameldowanych w gminach.
  •  Przybywa też polskich dzieci, głównie tutaj urodzonych. Są to tzw. Polacy drugiego pokolenia.
  •  Trend na „osiedlanie się” wciąż trwa, liczba dzieci (0-10 lat) rośnie i wynosi 28,5 tysiąca.
  •  Polaków do 20 roku życia jest w Holandii aż 43 tysięcy. To prawie ¼ całej polskiej populacji.
  • Polscy migranci są młodą wiekowo grupą. 75% to ludzie do 40 roku życia.

 

Analiza red. naczelnej Małgorzaty Bos-Karczewskiej

Więcej niż w statystykach

W Holandii mieszka, jak się szacuje, ponad ćwierć miliona Polaków lub nawet z 300 tys.

Nikt dokładnie nie zna liczby Polaków Mieszkających w Holandii.

Dlaczego? Nie wszyscy Polacy się rejestrują w gminie, obowiązek meldunku nie dotyczy np. pracowników sezonowych.

Niektórzy z pracowników sezonowych chcieliby się zameldować i faktycznie zalegalizować swój pobyt w Holandii. Niestety, często wynajmujący pokoje czy domki odmawiają meldunku (wtedy, gdy np. liczba zakwaterowanych przekracza dopuszczalne normy).

Liczba Polaków w Holandii w latach 2000-2019, wg holenderskiego urzędu statystycznego CBS

185 tys. Polaków w rejestrach

Obecnie 185 tysięcy Polaków jest zarejestrowanych jako mieszkańcy holenderskich gmin. Dane holenderskiego urzędu statystycznego CBS podają stan ludności na dzień 1 stycznia danego roku (i dotyczą wszystkich danych w tym artykule).

O 12 tys. nas więcej

W minionym roku populacja Polaków powiększyła się o 12 tys. osób, w tym o 2 tys. dzieci.

Wzrost liczby dzieci potwierdza charakter osiedleńczy obecnej migracji zarobkowej.

Polecamy: Top 15 miejscowości z największą liczbą Polaków. Ile Polaków w twojej gminie?

Wysoka mobilność

Drugim ważnym wyróżnikiem polskiej migracji zarobkowej do Holandii jest dość wysoka mobilność Polaków.

O ile liczba rodaków systematycznie wzrasta – średnio w skali roku o 10 tys. (zobacz wykres powyżej) – to należy pamiętać, że na ten wynik wpłynęły dwa czynniki tj. dwa strumienie:

1. wyjechało z Holandii 10 tys. osób, 2. zameldowało się w danym roku aż 22 tys. obywateli RP.

Aż 43 tys. dzieci i młodych

W Holandii mieszka 16 427 polskich dzieci w wieku 0-5 lat i 12 tys. w wieku od 5 do 10 lat, podaje holenderski urząd statystyczny.

W tych dwóch kategoriach wiekowych dominują dzieci tutaj urodzone, odpowiednio 15130 i 8782 dzieci.

Zasilają oni grupę Polaków tzw. drugiego pokolenia polskich imigrantów w Holandii.

W starszych przedziałach wiekowych młodych Polaków jest znacznie mniej: w wieku od 10 do 15 lat – 8558, a młodzieży od 15 do 20 lat – 6849 osoby. Ponad połowa z nich urodzona jest w kraju, czyli przybyła z rodzicami do Holandii.

Przeczytaj: Jeśli coś ma się zmienić, ważna będzie mobilizacja pracowników, w tym Polaków. Reportaż cz. 5

Młoda wiekowo, atrakcyjna grupa migrantów

Polaków w wieku do 20 lat jest w Holandii aż 43 tysiące. To prawie 25 proc. naszej populacji w Niderlandach.

Ludzie młodzi dominują wśród Polaków, rodaków do 40 roku życia jest aż 3/4.

Stąd chyba najważniejszy wniosek – jesteśmy atrakcyjną, młodą wiekowo grupą migrantów w Holandii.

Tak, społeczeństwo holenderskie się starzeje, a młody wiek jest atutem polskich migrantów. Pamiętajcie o tym i ten istotny fakt wykorzystujcie.

Czy w 2020 r. będzie 200 tys. Polaków w Holandii? Odpowiedź: z dużą pewnością tak.