www.pixabay.com

Kamery w miejscu pracy śledzące zachowania pracowników. Czy to w Holandii legalne? Kiedy firma może wprowadzić taki monitoring? Czy zagwarantowana jest wtedy ochrona prywatności osób zatrudnionych? Gdzie kamer instalować nie wolno? Odpowiadamy na pytania naszych Czytelników.

„Przyszedłem rano do pracy i widzę, że na hali, gdzie pracuję, zostały zainstalowane kamery. Nikt nas o tym wcześniej nie poinformował. Czy holenderska firma może tak postępować? Czy to w ogóle jest w Holandii legalne?” Takie i podobne pytania napłynęły do naszej redakcji.

Ochroną danych osobowych w Holandii zajmuje się Autoriteit Persoonsgegevens (AP). To organ odpowiedzialny także za przetwarzanie danych osobowych i za ochronę prywatności. Jego odpowiednikiem w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kamery w pracy, ale nie wszędzie

Firmy decydują się na zainstalowanie kamer w swoich siedzibach, halach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych, magazynach itp. chcąc zapobiec kradzieżom i uszkodzeniom mienia. To powody wprowadzenia wizualnego monitoringu.

Polecamy także: Inteligentne kamery na drogach – przed nimi nie uciekniesz

Nie znaczy to jednak, że kamera w pracy może filmować wszystko, wszystkich i w każdym miejscu. Pracodawca, wprowadzając kamery, objęty jest także systemem nakazów i zakazów, regulujących użycie tych urządzeń w firmie.

Obowiązki pracodawcy

Jakie są warunki instalacji kamer w firmie?

 • nie wolno instalować kamer w szatniach i toaletach;
 • nie wolno nagrywać dźwięku, tylko obraz;
 • kamery muszą być częścią całego systemu ochrony, a nie jego jedynym elementem;
 • pracodawca musi wykazać, iż zainstalowanie kamer jest konieczne, gdyż dotychczasowe środki ochrony (np. zapobieganiu kradzieży) nie przyniosły efektów;
 • praca kamer nie może naruszać prawa do prywatności zarówno pracowników, jak i gości firmy;
 • pracodawca przed wprowadzeniem kamer do firmy ma obowiązek przedyskutowania tego planu z radą pracowniczą przedsiębiorstwa (ondernemingsraad – OR), która musi wyrazić na to zgodę;
 • przy dłuższym stosowaniu systemu kamer, pracodawca ma obowiązek ocenę skutków monitoringu dla ochrony danych osobowych pracowników i gości (de term data protection impact assessment – DPIA, zwany po niderlandzku gegevensbeschermingseffectbeoordeling).

PolecamyBig brother i big data w holenderskich miastach. Dbaj o swoją prywatność!

Pracodawca może przechowywać nagrane obrazy z kamer maksymalnie do 4 tygodni. Jeśli system odnotował jakiś incydent, np. kradzież, to obrazy są przechowywane tak długo, dopóki sytuacja nie zostanie wyjaśniona (np. przez wewnętrzne śledztwo lub przed sądem).

Jakie prawa mają pracownicy?

Nade wszystko pracownicy (i goście odwiedzający firmę) muszą wiedzieć, że pracują tam kamery, konieczne jest więc umieszczenie specjalnych znaków.

Każdy pracownik ma ponadto:

 • prawo do sprawdzenia, jakie obrazy z jego udziałem zostały nagrane;
 • prawo do „bycia zapomnianym” (jak np. to się dzieje w przypadku wyszukiwarki internetowej Google, to ta sama zasada);
 • prawo do ograniczonego wykorzystania nagranych obrazów z jego udziałem (np. tylko do prowadzonego postępowania w sprawie kradzieży na terenie firmy);
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych.

Trzy ważne pytania

Wśród zadawanych pytań związanych z kamerami w pracy najczęściej pojawiają się te trzy.

1. Czy pracodawca może zainstalować ukryte kamery?

Tego typu działanie jest objęte obostrzeniami, to znaczy w firmie może zostać zainstalowana ukryta kamera tylko w szczególnych przypadkach.

Do najważniejszych z nich należą:

 • brak możliwości zapobiegania kradzieży lub dewastacji mienia, mimo wcześniej podjętych działań;
 • ukryta kamera działa tylko przez określony/wyznaczony czas, a nie stale;
 • pracodawca wcześniej informuje pracowników, że ukryte kamery mogą być okresowo wykorzystywane w firmie;
 • na działanie ukrytych kamer wyraziła zgodę rada zakładowa (OR).

2. Czy obrazy z kamer mogą służyć do oceny wartości pracy, np. wydajności, osoby zatrudnionej?

Nie, takie działania są bezwzględnie zakazane.

3. Czy pracodawca może użyć obrazów nagranych przez kamery do celów np. szkoleniowych?

Nie, takie użycie obrazów z kamer jest również zabronione. Nagrania mogą służyć tylko zapobieganiu kradzieży (lub ujawnieniu złodzieja) oraz zapobieganiu dewastacji mienia firmowego.

Zapamiętaj! Jeśli uważasz, że pracodawca narusza twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych, to możesz złożyć skargę do Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Możesz to zrobić poprzez ten link

Gdy masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące skargi, najpierw skorzystaj z bezpłatnego numeru telefonu: 088 – 1805 250.

Wszelkie informacje o ochronie danych osobowych i prywatności w Holandii znajdziesz na stronie Autoriteit Persoonsgegevens

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<