www.pixabay.com

Ośmioklasiści i ich rodzice stają właśnie przed trudną decyzją – wyborem szkoły średniej. Rekrutacja prowadzona jest od połowy lutego do połowy kwietnia, a terminy i sposób różnią się w zależności od regionu. Koniec stycznia i luty to tradycyjny czas tzw. dni otwartych, podczas których można odwiedzać wybrane szkoły.

Wybór szkoły średniej nie jest łatwy. To pierwsza poważna decyzja, którą musi podjąć każde dziecko. Do rodziców należy wsparcie tego wyboru. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Rekomendacja szkolna

Już wkrótce dzieci otrzymają wiążącą rekomendację (schooladvies), określającą poziom nauczania, na który są kierowane. Schooladvies jest oparta na wynikach testów CITO z całego okresu nauki, ze szczególnym uwzględnieniem testu CITO Entree z klasy 7, a także na ogólnej ocenie ucznia.

Bierze się tu pod uwagę inteligencję, pracowitość i solidność dziecka oraz jego ambicje i motywacje. Rekomendacja jest więc tylko częściowo zobiektywizowana, częściowo zaś to subiektywna opinia nauczycieli (zwykle z klas 6-8).

Jeśli rodzice nie zgadzają się z rekomendacją, istnieją możliwości odwołania, o czym pisaliśmy w tekście: Zaczynają się testy CITO – ważne egzaminy szkolne dla twojego dziecka

Poziom nauczania

Pierwszym krokiem na drodze wyboru szkoły średniej jest znalezienie w okolicy szkół oferujących naukę na tym poziomie. Większość placówek (z wyjątkiem renomowanych gimnazjów) ma w ofercie klasy o co najmniej 2 poziomach.

Jeśli dziecko otrzymało rekomendację do klasy mieszanej (np. HAVO-VWO lub HAVO-VMBO-tl), musimy szukać szkoły z tzw. brugklas (klasa pomostowa), gdzie po roku lub dwóch dokonuje się ostatecznej selekcji.

Gdzie szukać informacji?

O wstępnie wybranych szkołach (najlepiej, gdy jest od trzech do sześciu propozycji) warto dowiedzieć się jak najwięcej. Pomocne są ich strony internetowe, jak również strona inspekcji oświatowej oraz porównywarki.

Przede przed wszystkim jednak warto odwiedzić te placówki osobiście,  posłuchać opinii uczniów i rodziców z okolicy. Każda szkoła organizuje pod koniec stycznia lub w lutym tzw. dni otwarte  (open dag), odbywające się wieczorami lub w soboty.

Można wtedy obejrzeć klasy, poznać nauczycieli i dyrekcję, a także porozmawiać ze starszymi uczniami. W niektórych szkołach organizowane są też lekcje próbne. Poświęćmy czas, by pójść tam razem z dzieckiem.

Polecamy także: Jak zbudowany jest system edukacji w Holandii? Znacie obowiązki rodziców?

Na co zwracać uwagę?

Jakość nauczania, wyrażona procentem uczniów zdających egzaminy końcowe czy średnią ocen z tych egzaminów, to tylko jeden z wielu ważnych czynników decyzji. Istotna jest też wielkość szkoły. W małej placówce panuje zwykle większy spokój i bezpieczeństwo, duża oferuje natomiast bardziej zróżnicowane zajęcia.

Szkoły publiczne (openbaar) nie prowadzą zajęć z religii, ale jednocześnie mniejszą wagę przykładają do wychowania i wartości w porównaniu do szkół wyznaniowych (christelijk i katholiek). Niektóre szkoły w swoich programach mają wyrażają konkretny stosunek np. do ekologii lub zdrowego stylu życia.

Niezwykle ważne są metody nauczania, które bardzo różnią się pomiędzy placówkami.

Podczas dni otwartych

Odwiedzając szkołę dowiedzmy się, jaki ma profil (np. sportowy, artystyczny, językowy, nauki ścisłe itd.) i wizję edukacji. Czy nauczyciele wydają się kompetentni i zaangażowani w pracę?

PolecamyHolenderska szkoła uczy umiejętności, nie encyklopedycznej wiedzy

Czy szkoła oferuje ciekawe przedmioty (np. nietypowe języki, fotografię, teatr) i zajęcia pozalekcyjne? Jak dużo lekcji przepada? Wakaty na stanowiskach pedagogów i nieobecności nauczycieli są obecnie w Holandii sporym problemem.

Ze spraw praktycznych – warto zwrócić uwagę na odległość od domu i ewentualne możliwości transportu, bezpieczeństwo (w niektórych szkołach wydzielono osobne części dla najmłodszych uczniów), dostępność kantyny oraz długość trwania poszczególnych lekcji (od 40 do 100 minut).

Co jest ważne dla Twojego dziecka?

To, co wymieniliśmy wyżej, jest ważne dla rodziców. Dzieci w czasie dni otwartych najczęściej koncentrują się na oferowanych przyjemnościach. Warto porozmawiać z nimi o tym, że taki event, to rodzaj reklamy, która pokazuje największe zalety szkoły. Stąd różnorodność zabaw i eksperymentów. Jednak codzienne życie w szkole będzie bardziej monotonne i zwyczajne.

Rodzice powinni pomóc dziecku określić jego potrzeby. Dobierajmy szkołę do zainteresowań dziecka (nauki ścisłe, humanistyka, zajęcia artystyczne, sport itd.).

Dziecko z silną wewnętrzną motywacją, ciekawe świata i kreatywne będzie się lepiej czuło w szkole dającej sporą wolność i samodzielność oraz możliwość dokonywania wyborów. Dziecko pasywne i oczekujące ciągłego wsparcia powinno wybrać szkołę o wyraźniej strukturze pracy i nadzoru.

Dzieci towarzyskie wolą pracować w grupach, dzieci nieśmiałe wybiorą możliwość pracy indywidualnej.

PolecamyEdukacja seksualna dzieci w Holandii – rodzicu, co powinieneś o niej wiedzieć?

Wiele dzieci naciska na wybór szkoły, do której idą ich koledzy, ponieważ daje im to poczucie bezpieczeństwa. Nie powinien to być jednak decydujący argument, bo stare dziecięce przyjaźnie z reguły w nowej szkole się kończą.

Ostatecznie to, co dla dziecka jest zdecydowanie najważniejsze, to atmosfera panująca w placówce. I na tym powinniśmy się skupić odwiedzając szkołę. Wasza pociecha musi się w danej szkole czuć po prostu bezpiecznie i przyjemnie.

Szkoła powinna pasować do osobowości dziecka. Na czym dokładnie to dopasowanie polega – trudno stwierdzić. To kwestia odczuć, które ostatecznie powinny być decydujące, bo w wybranej szkole dziecko spędzi od 4 do 6 lat.

Rekrutacja

Zasady rekrutacji są zróżnicowane. W wielu regionach, gdzie wybór szkoły odbywa się głównie na podstawie zainteresowań i osobowości dziecka a poziom nauczania jest wyrównany, podanie składa się tylko do wybranej szkoły, która – przy spełnieniu wymogów formalnych – ma obowiązek ucznia przyjąć.

W dużych miastach (np. Amsterdam, Haga), gdzie presja na naukę w szkole z jak najlepszymi wynikami jest bardzo duża, podania składa się do kilku szkół, w których, w razie nadmiaru kandydatów, odbywa się nabór w formie losowania lub wg określonych zasad. Dzieci, które nie dostaną się do szkoły pierwszego wyboru, muszą szukać innej.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<