Od 17 kwietnia w całej Holandii rozpoczynają się testy CITO – egzaminy dla uczniów w 8 grupie szkoły podstawowej. To ważny test szkolny dla twojego dziecka. Przedstawiamy zależności pomiędzy punktacją zdobytą w CITO a dalszą edukacją. Co zrobić, gdy nie godzisz się z wynikiem testu?

– Testy CITO wiele szkół przeprowadza już od 3 grupy, dwa razy w roku, pod koniec każdego semestru. Uczniowie uczą się w ten sposób zdawania testów, a to też trzeba umieć!

Przyjęło się, że najważniejsze są testy końcowe w grupie 8, CITO eindtoetsen – do niedawna centralne, jednakowe i w tym samym terminie dla wszystkich szkół – mówi Agnieszka Lonska, prezes zarządu Forum Polskich Szkół w Holandii, dyrektorka i nauczycielka w Polskiej Szkole w Oss „Osstoja”.

– Okazuje się jednak, że szkoły mają teraz możliwość wyboru testu końcowego, więc CITO przestał być centralnym, wspólnym dla wszystkich uczniów testem. Są szkoły w Holandii, które nie wybierają już CITO (ale np. test IEP i Route 8 – dop. E.G.) – dodaje A. Lonska.

W tych placówkach, w których CITO nadal obowiązuje, najistotniejsze są testy w grupie 7 oraz te na początku grupy 8 lub 7 (drempeltoets), bo to na ich podstawie oraz na podstawie opinii nauczycieli, szkoła wystawia uczniowi raport końcowy, tzw. Onderwijskundig Rapport.

Sprawdzian wiedzy i porada szkolna

CITO ma określić stopień opanowania przez ucznia wiedzy w całym okresie szkoły podstawowej. Ogólnym jego celem jest uzyskanie przez nauczyciela weryfikacji swoich obserwacji dotyczących poziomu ucznia.

Polecamy artykuły z kategorii Dziecko

Na podstawie wyników wcześniejszych testów, CITO (tam, gdzie się go przeprowadza) i obserwacji nauczyciela formułowana jest tzw. porada szkolna (schooladvies), określająca wybór najlepszej dla ucznia (uwzględniającej jego potencjał i umiejętności) ścieżki dalszego kształcenia.

Schooladvies od 2015 r. przygotowuje się na podstawie opinii nauczycieli, ale też wszystkich raportów dziecka od początku szkoły i na podstawie testów z 7, 8 grupy. Wyniki wyznaczają poziom szkoły średniej.

Często się zdarza, że wyniki są gdzieś pomiędzy poziomami. Wiele szkół średnich oferuje jednak przez rok czy dwa klasy mieszane (brugklas) i dopiero po tym czasie ustala się ostateczny poziom – wyjaśnia Agnieszka Lonska.

Zapisy do szkół średnich trwają już od marca. Testy końcowe w grupie 8 są więc przeprowadzane w momencie, w którym dziecko jest już zapisane i przyjęte do szkoły średniej. Wyniki testu, jeśli będą słabsze niż poziom określony przez szkołę, nie mają już wpływu na wybór szkoły.

– Jeśli jednak wyniki eindcito będą wyższe, uczeń może zmienić szkołę średnią przepisując się na wyższy poziom! Warto więc napisać go możliwie dobrze. Ubiegłoroczne statystyki pokazują, że 31 proc. uczniów napisało egzaminy końcowe na wyższym poziomie niż określiła to szkoła w raporcie końcowym.

Dopasowanie raportu końcowego szkoły nie jest jednak automatyczne, warto zwrócić więc uwagę na wyniki testów dziecka – podkreśla A. Lonska.

Ścieżki kształcenia w Holandii

W Holandii istnieją trzy ścieżki kształcenia na poziomie średnim (Voortgezet Onderwijs, VO):

  • poziom zawodowy I stopnia VMBO (VMBO-BB, VMBO-KB, VMBO-GL, VMBO-TL); takie wskazanie otrzymuje około 50 proc. dzieci kończących holenderskie szkoły podstawowe
  • poziom ogólny HAVO
  • poziom tzw. naukowy VWO; takie wskazanie uzyskuje 12-15 proc. uczniów holenderskich szkół podstawowych
Punktacja CITO a wybór ścieżki kształcenia

Istnieje stały schemat punktacji na teście CITO, przyporządkowujący ucznia do określonej ścieżki dalszego kształcenia na poziomie średnim. W teście uczniowie mogą uzyskać wynik od 501 do 550 punktów.

I tak:
od 501 do 523 punktów – Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BB)
od 524 do 528 punktów – Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO-KB)
od 529 do 536 punktów – Gemengde/theoretische leerweg (VMBO-GL, VMBO-TL)
od 537 do 544 punktów – poziom ogólny HAVO
od 545 do 550 punktów – poziom tzw. naukowy VWO

Polecamy artykuły z kategorii Ważne tematy

Co możesz zrobić, gdy się nie zgadzasz z wynikiem testu i poradą?

Może się zdarzyć, że jako rodzic nie będziesz się zgadzał z wynikiem testu CITO, napisanym przez twoje dziecko, albo zakwestionujesz poradę szkolną. Co wtedy możesz zrobić?

Masz dwie możliwości działania:

1. Możesz odwołać się od decyzji zawartej w poradzie szkolnej i zażądać od szkoły drugiej oceny, wydanej przez niezależnego eksperta. Jeśli ten oceni twoje dziecko wyżej, niż w pierwotnej poradzie, może ona zostać zmieniona.
2. Jeśli, według ciebie, wynik tekstu nie odzwierciedla potencjału i wiedzy twojego dziecka (bo na wynik wpływ miał np. stres egzaminacyjny), możesz iść na rozmowę z kierownictwem wybranej przez ciebie szkoły średniej.

Dyrektor może wziąć pod uwagę twoją argumentację i/lub drugą ocenę dziecka. Może, ale nie musi – o tym powinieneś, rodzicu, pamiętać.

Fot. Pixabay