‘Het bestaan van vier Poolse organisaties in een bijzondere tijd’ door Pieter Verkaik
Bachelorscriptie voor de studie geschiedenis, Universiteit Leiden, 2012

Tijdens de voor Polen roerige periode van de jaren tachtig en negentig van de 20e eeuw zijn er in Nederland vele Poolse organisaties opgericht.
In deze bachelorscriptie zijn vier Poolse migrantenorganisaties onderzocht: de Stichting Nederland-Polen (1984), de Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging (PNKV, 1980), de Stichting van Poolse Experts in Nederland (STEP, 1991) en de Stichting Pools Podium (1992).

In het onderzoek is nagegaan hoe deze Poolse organisaties in Nederland ontstonden, wat voor activiteiten ze ontplooiden en wat hun doelstellingen waren. Zo kwam het oprichten van de organisaties uit de migrantengroep zelf, zonder overheidssteun.

De organisaties, opgericht door voornamelijk hoogopgeleiden, gaven vertrouwdheid en veiligheid in eigen kring. Ook konden de organisaties op verschillende manieren een brug vormen naar de Nederlandse samenleving: door onder andere het geven van cursussen, tweetalig theater en het zichtbaar maken van de Poolse gemeenschap. Iedere organisatie had de eigen doelgroep, maar toch waren het allen organisaties opgericht uit liefde voor het moederland.

In het onderzoek wordt duidelijk dat de transitie van het land Polen naar een vrijemarkteconomie en democratie gevolgen had voor de Poolse organisaties in Nederland. Het schiep kansen, maar zorgde er ook voor dat de doelstellingen aangepast moesten worden in de loop der tijd.

Scriptie P. Verkaik  – 'Het bestaan van vier Poolse organisaties in een bijzondere tijd’   (PDF)

  Gepubliceerd op Polonia.NL 17.10.2012
– Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland , lees meer over ons

Bezoek ons op social media en geef je mening:

Facebookblijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twittervolgt ons op Twitter
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website