Holenderski zw. zawodowy FNV walczy o swój dorobek i prawa pracownicze

 

 
Setki polskich pracowników przedsiębiorstwa urządzeń energetycznych Remak z Opola, zatrudnionych przy budowie elektrowni weglowej RWE/Essent w Eemshaven, musi być opłacane zgodnie z ustaleniami umowy zbiorowej CAO obowiazującej w Holandii, czyli zarabiać tyle samo co holenderscy pracownicy.

Takie jest orzeczenie sądu z 5 października 2012 r. w procesie sądowym wytoczonym firmie Remak przez holenderski związek zawodowy FNV.

Zgodnie z orzeczeniem sądu w Groningen, firma Remak musi podwyższyć wynagrodzenie polskim pracownikom, a także wypłacić im zaległe nalezności, pod karą grzywny, której wysokość może sięgnąć 2 milionów euro.

Budowa w Eemshaven,  fot. FNV/Polonia.nl

Polacy pracujący dla firmy Remak są pracownikami delegowanymi do pracy w Holandii. Firma Remak nie jest agencją pośrednictwa pracy tymczasowej, lecz została wynajęta do wykonania prac budowlanych w miejscowości Eemshaven w północnej Holandii.

Remak zatrudnia od roku na tej budowie ok. 800 polskich pracowników i jest jednym z największych podwykonawców. Pracuje tam 2200 osób dziennie, 20 narodowości, w tym Włosi, Irlandczycy, Portugalczycy, Węgrzy, Słowacy, Litwini, Rumuni oraz Belgowie, Niemcy.

Nieuczciwa konkurencja

Orzeczenie sądu ma istotne znaczenie w walce holenderskiego zw. zawodowego FNV z nieuczciwą konkurencją na rynku pracy Holandii. To także ostrzeżenie dla innych polskich podwykonawców operujących w Eemshaven.

Zagraniczni pracownicy w Holandii otrzymują często jedynie płacę minimalną, podczas gdy powinni być opłacani tak samo jak Holendrzy, tzn. według powszechnie obowiązującego zbiorowego układu pracy CAO. Jest to zapisane w holenderskiej Ustawie o Warunkach Zatrudnienia Pracy Transgranicznej (WAGA).

„Na dużych budowach, ale również w wielu innych sektorach, pracownicy zagraniczni systematycznie są opłacani poniżej obowiązującej normy” twierdzi FNV.

Różnica pomiędzy ustawowym minimum a płacą wg cao dochodzi często do trzydziestu – czterdziestu procent. W ten sposób zagraniczni pracownicy są tańsi i to jest źródłem nieuczciwej konkurencji na rynku pracy.

Przestrzeganie prawa i kontrola firm

FNV domaga się, by holenderska inspekcja pracy kontrolowała przestrzeganie ustawy WAGA. I aby zleceniodawcy ponosili odpowiedzialność za wykroczenia swoich podwykonawców.

„Tak jest od dwóch lat w Norwegii. Od tego czasu praktycznie zniknęły tam problemy z uchylaniem się od obowiązków i nieuczciwą konkurencją”- twierdzi Henk van der Kolk, przewodniczący największego holenderskiego związku zawodowego FNV Bondgenoten.

Marsz Metalowców

Związek FNV domaga się od konsorcjum RWE/Essent, zleceniodawcy elektrowni węglowej, budowanej m.in. przez Remak, o nadzór nad płacami dla pracowników zagranicznych – by były to płace wg ustaleń cao.

12 października odbędzie się „Marsz Metalowców” prowadzący do bramy głównej placu budowy RWE.

tekst: M. Bos-Karczewska – Polonia.nl

>> Z archiwum Polonia.nl:

Sprawa wyzysku Polaków w Eemshaven

DOSSIER: Uitbuiting van Polen in Nederland/ Wyzysk Polaków w Holandii
Opublikowane na portalu Polonia.NL 07.10.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony