Czekamy na Wasze maile. Sprawa pilna i ważna.

Drodzy Rodacy w Holandii,

Portal Polonia.nl kontynuuje badanie zjawiska dyskryminacji Polaków w Holandii. Wasze wcześniejsze maile na ten temat, odegrały kluczową rolę wiosną tego roku (czytaj) .

Dyskryminacja ze względu na narodowość jest w krajach UE sprzeczna z art. 21 Karty Praw Podstawowych UE .

Chcemy mieć wiedzę, w jakiej rzeczywitości naprawdę żyjemy. Chcemy poszerzyć nasze badanie, by móc prowadzić cykliczne monitorowanie tego zjawiska. A to jest tylko możliwe z Waszym udziałem.

Monitoring 2012
Dyskryminacja to nierówne, zróżnicowane traktowanie, którego nie można wyjaśnić obiektywnymi przyczynami, ani które nie jest prawnie usprawiedliwione.

Zakres dyskryminacji
Dyskryminacja ze względu na pochodzenie w sektorze publicznym i prywatnym w zakresie:
– ochrony socjalnej, łącznie z zabezpieczeniem społecznym i opieką zdrowotną;
– przywilejów socjalnych;
– edukacji;
– dostępu do towarów i usług publicznie dostępnych oraz ich dostarczania, włącznie z mieszkaniami.

W miejscu pracy pracy w zakresie:
– godzin pracy,
– kontraktu,
– awansu.

Rodzaje dyskryminacji – dyskwalifikacja, stygmatyzacja (stereotypy i uprzedzenia), agresja słowna, przemoc psychiczna (np. wypominanie nieznajomości jȩzyka niderlandzkiego), molestowanie (czyli niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby dyskryminowanej i stworzenie zastraszającego, wrogiego, poniżającego, upokarzającego lub obraźliwego środowiska, np. w miejscu pracy), mobbing (wykluczenie na zasadzie „czarnej owcy”).

Wasze reakcje
Prosimy przysyłajcie do redakcji Wasze doświadczenia dotyczące dyskryminacji w Holandii:
czy to w pracy, urzędzie, szkole, sklepie, dzielnicy zamieszkania czy w miejscu publicznym (stacja, ulica, autostrada), czy w mediach itp. 

Prosimy:

  • krótko opisać swoje zdarzenie: co-gdzie-kiedy i jakiego rodzaju dyskryminacji ono dotyczyło (maks. 300 słów),
  • napisać, czy Waszym zdaniem coś ostatnio się zmieniło (frekwencja, inny rodzaj itp.);
  • podać swój wiek, czas pobytu w Holandii i miejsce zamieszkania;
  • informacje przysłać e-pocztą na mail: info@polonia.nl z dopiskiem 'Dysk PL w NL’.

Wszystkie zgłoszenia potraktujemy poufnie. .

Sprawa poważna, prosimy pilnie o sygnalizowanie przypadków dyskryminacji, zdarzeń dyskryminujących i wyzysku,  liczymy na Wasze reakcje i opinie.

Małgorzata Bos-Karczewska
Redaktor naczelna Polonia.nl

WIEDZA

PRAWO: Równe traktowanie – ustawodawstwo UE:

  • Dyrektywa Rady nr 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r., wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
  • Dyrektywa Rady nr 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r., ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

POLECAMY:  'Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce’, Warszawa 2010 – PDF

Opublikowane na portalu Polonia.NL 04.09.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
Twitterśledź nas na Twitterze
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony