Organisation of Polish migrants in Europe urges Dutch PM to take position on a PVV-website and include immigrants in Dutch society
PRESS RELEASE
Copenhagen, 20/02/2012

The Union of Polish Communities in Europe (EUWP) has sent an open letter to Dutch Prime Minister Mark Rutte strongly condemning the launch of the web ‘Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen’ by the Dutch Freedom Party PVV. The EUWP believes this website discriminates against citizens of Central and Eastern Europe working and living in the Netherlands.

In the letter, the Secretary General of the Union of Polish Communities in Europe, Roman Smigielski, calls upon the Prime Minister of The Netherlands to „openly express the position of his government on the launch of the website”. Smigielski also calls on the Prime Minister to „promote the effective inclusion of immigrants in Dutch society”.

Moreover, the EUWP notes that „Polish immigrants in Europe are amazed that such an initiative could happen in the 21st century within the European Union”.

The EUWP was previously compelled to intervene to protect the rights of Poles in Belarus. The regime in Minsk systematically violates basic human rights by harassing activists from our member organization the Association of Poles in Belarus. But this is the first time the EUWP has felt compelled to intervene to defend Poles in an EU member state.

The EUWP, founded in London in 1993, brings together 44 umbrella organizations representing the Polish community in 31 European countries, including STEP – The Foundation of Polish Experts in the Netherlands. We represent approximately 8 millions of Polish migrants in Europe.

The EUWP statutory goals include: fostering the integration and position of the European Polish diaspora and representing the Polish diaspora in Europa vis-à-vis international and European bodies as well as with the Polish authorities.


EUWP – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wzywa premiera Holandii do zajęcia stanowiska ws strony PVV

KOMUNIKAT PRASOWY
Kopenhaga, 20.02.2012

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych (EUWP) w otwartym liście wysłanym do Premiera Holandii Marka Rutte stanowczo potępia uruchomienie przez holenderską Partię Wolności (PVV) strony internetowej „Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen”. Strona ta – zdaniem EUWP – dyskryminuje obywateli z Europy Środkowej i Wschodniej pracujących i mieszkających w Holandii.

Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Roman Śmigielski w otwartym liście wyzwa premiera Holandii do „otwartego wyrażenia stanowiska swojego rządu w sprawie strony internetowej”oraz do „promowania skutecznej inkluzywności imigrantów w społeczeństwie holenderskim”.

EUWP podkreśla, że „Polscy imigranci w Europie są zaskoczeni, że powyższa inicjatywa mogła powstać w XXI wieku w kraju członkowskim Unii Europejskiej”.

Dotychczas EUWP zmuszona była interweniować przede wszystkim w obronie praw Polaków na Białorusi. Tamtejszy reżim systematycznie łamie podstawowe prawa człowieka, np. szykanując działaczy naszej orgnizacji członkowskiej – Związku Polaków na Białorusi. Po raz pierwszy EUWP czuje siȩ zmuszona interweniować w obronie Polaków w kraju członkowskim UE.

EUWP, powstała w Londynie w 1993 r., skupia obecnie 44 organizacje parasolowe reprezentujące Polonię w 31 krajach europejskich, m.in. STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Reprezentuje blisko 8 mln Polaków w Europie.

Statutowe cele EUWP to m.in.: integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego oraz reprezentowanie Polonii europejskiej wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

 

UPDATE: Press reports

International media
Tv Reuters: wywiad z Małgorzatą Bos-Karczewską (Polonia w Holandii – STEP, członek EUWP) VIDEO zobacz TVP Info  (w tym protest Bułgarow w Hadze – czytaj naszą relacjȩ)

Netherlands
DutchNews.nl: European Poles call for action on PVV website

Poland
PAP: Polonia apeluje do władz Holandii o reakcję na antyimigracyjny portal
TVP.Info: Sprzeciw antyimigranckiemu portalowi (=>>> video)
TVN24: Polscy imigranci w Europie są zaskoczeni
Radio RMF: Polonia interweniuje ws. antypolskiego portalu
Wprost: Holenderska Polonia walczy o zamknięcie antypolskiego portalu
Money.pl: Polonia w Holandii. Rząd nie chce zamknąć kontrowersyjnej strony
Onet.pl: Polonia apeluje do władz Holandii o reakcję na antyimigracyjny portal
Interia: Polonia apeluje do władz Holandii o reakcję na antyimigracyjny portal

Lithuania
Kurier Wileński: Polonia apeluje do władz Holandii o reakcję na antyimigracyjny portal

 

Linki
EWUP – www.euwp.eu
STEP – www.polonia.nl
Opublikowane w portalu Polonia.NL 21.02.2012, update 22.02.2012
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:

Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy / blijft op de hoogte en laat je commentaar achter
Twitterśledź nas na Twitterze / volgt ons op Twitter
Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony /
Leuk? Klik op het Facebook-logo in de rechter hoek van de website