‘Vanuit Pools perspectief’ is een studie naar de Poolse gemeenschap in Antwerpen verricht door twee Belgische onderzoekers van Universiteit Hasselt, Kris Vancluysen en Sofie Hennau.

Het is tevens het allereerste wetenschappelijk onderzoek naar de Poolse gemeenschap in Vlaanderen.

De onderzoekers bevroegen ruim 400 personen van Poolse afkomst uit Antwerpen tussen 18 en 70 jaar. In Vlaanderen is de Poolse gemeenschap intussen de derde grootste geregistreerde bevolkingsgroep van buiten de EU-15.

De meest opmerkelijke bevindingen:

 1. Meer dan een kwart van Polen overweegt langer dan tien jaar in België te blijven en ruim een op vijf is van plan zich hier definitief te vestigen.
 2. 45% van de Polen in Vlaanderen krijgt te maken met discriminatie-ervaringen.  Heel wat voorvallen hebben te maken met de taalbeheersing van de respondenten, hoewel zeven op tien Polen ooit een niet-verplichte cursus Nederlands volgde.
 3. Opvallend: Polen krijgen het meest te maken met discriminatie-ervaringen als ze in contact komen met een overheidsdienst. Ook de media, huiseigenaars en collega’s op het werk staan bovenaan het lijstje.
 4. Polen hebben zeer positieve beeldvorming van Belgen -Polen hebben op hun beurt een zeer positieve beeldvorming van Belgen. Toch voelen de meeste Antwerpse Polen zich nog steeds Pool (84%), Europeaan (81%) of Antwerpenaar (39%). Slechts 6% voelt zich Belg.
 5. Opmerkelijk: Polen hebben meer vertrouwen in de Belgische regering dan in de Poolse.

Gelijke kansen
Vijf jaar lang duurde het onderzoek van de Universiteit Hasselt, de Universiteit Antwerpen en HIVA van de Katholieke Universiteit Leuven naar integratie van Turken, Marokkanen en Polen in Vlaanderen, de doelgroepen van het Vlaamse gelijkekansenbeleid, inburgering en integratie. Het uitgangspunt van deze studie is gelijke kansen. Ook discriminatie en uitsluiting op grond van etniciteit, gender en seksuele identiteit komen aan bod.

Vanuit Nederlands perspectief – Ons commentaar
Zeer opmerkelijk is dat in België, in tegenstelling tot Nederland, het onderzoek naar migranten ook binnen een gelijke kansen kader wordt verricht. In Nederland hamert men uitsluitend op inburgering en integratie en gaat men aan discriminatie en uitsluiting voorbij.

 • titel: ‘Vanuit Pools perspectief – een bevraging van de Poolse gemeenschap in Antwerpen’
 • auteurs: Kris Vancluysen en Sophie Hennau
 • uitgever: Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Consortium Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt
 • 2011
 • ISBN 978-90-77271-60-5
 • hier te downloaden

Study on Poles in Antwerp
Summary
In the past decade, the number of Poles living in Flanders, and in Belgium, has increased rapidly. Population statistics have shown a particularly strong growth in the number of Poles since Poland’s accession to the European Union (2004), the subsequent easing of employment restrictions (2006) and the liberalization of the employment market (2009). In Flanders the Polish community is now the third largest registered population group from outside the EU15. This report sketched a detailed profile of the (registered) population of Polish descent in the city of Antwerp, the main centre drawing Polish immigration to Flanders. This study used data from a representative face-to-face survey of over 400 people of Polish descent aged between 18 and 70 (Survey Poolse Gemeenschap 2010) to focus on various themes (migration, language proficiency and use, social contacts, transnational activities, sense of identity, faith and values, the attitude towards different ethnic-cultural groups, experiences of discrimination, and trust).

Gepubliceerd op website Polonia.NL 07.12.2011
Uitgever: STEP – Stichting van Poolse Experts in Nederland. lees over ons