Wielu nowo przybyłych do Holandii Polaków odczuwa dyskryminację bezpośrednio lub pośrednio. Polacy narzekają na dyskryminację w rozmowach, piszą w internecie, wnoszą skargi do ambasady RP w Hadze, niektórzy przysyłają maile do portalu Polonia.nl.

Mało kto wie, że w Holandii skargi można zgłosić w biurach ds. antydyskryminacji, by w ten sposób dochodzić swoich praw obywatelskich.

Do wyjatków należy grupa 23 Polaków – uczestników festiwalu Lowlands w 2010 r. , którzy złożyli skargę do Komisji ds. Równego Traktowania. Kazano im opuścić teren festiwalu ze względu na pochodzenie. 7 grudnia br. Komisja orzekła, że Polaków potraktowano w sposób dyskryminujący. czytaj

Fakt czy mit?

Po raz pierwszy na zjawisko dyskryminacji Polaków w Holandii zwracają uwagę autorzy raportu „Polacy w Holandii” („Polen in Nederland”) opublikowanego przez instytut Sociaal-Cultureel Planbureau  (SCP) we wrześniu 2011 r. Czytamy w nim: „Jedna trzecia nowych migrantów z Polski ma osobiste doświadczenie z dyskryminacją. Połowa przypadków dotyczy zachowań dyskryminujących w miejscu pracy, przy szukaniu pracy oraz w kontakcie na ulicy” (str.129 raportu).

Prawie jedna trzecia ankietowanych Polaków, zarejestrowanych w gminach w 2009 r., potwierdza, że czuje się dyskryminowana.

A jak to wygląda w statystykach? Portal Polonia.nl sprawdził rozmiar tego zjawiska, w obszarach gdzie przebywa najwięcej Polaków – w Hadze i Rotterdamie.

Do biura ds. antydyskryminacji w Hadze (obszar od Westland, Bollenstreek po Goudę) w latach 2004-2008 wpłynęło 17 skarg od Polaków. Tendencje są wzrostowe: w latach 2009-2010 wpłynęło już 26 skarg od Polaków, na 42 skargi od osób z Europy Środkowej i Wschodniej.  W Rotterdamie w 2009 r. wpłynęło od Polaków 5 skarg , a w 2010 r. dwie skargi. Skargi Polaków dotyczą głownie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, dyskryminację w miejscu pracy oraz w mediach.

Łącznie w 2010 r. w Holandii wniesiono 4900 skarg ze względu na dyskryminację, z tego 7,5% skarg pochodziło od Marokańczyków, a 4,5% od Turków. Udział skarg od Polaków szacujemy na mniej niż 0,5%, ale ich liczba powoli rośnie.

Sfera publiczna – negatywny wizerunek Polaków

Wzrost liczby skarg i wyniki ankiety SCP są przede wszystkim znamieniem utrwalającej się od 5 lat niechęci do Polaków. Wątek stygmatyzujący Polaków przewija się w mediach holenderskich przy okazji incydentów i od czasu do czasu pada w wypowiedziach niektórych holenderskich polityków (chociaż ostatnio coraz rzadziej).

W sferze publicznej pojęcie „Polen” (Polacy) jest coraz częściej utożsamiane z Polakami jako grupą problematyczną. Powstała już zbitka myślowa „Polak to problem” czy „Polen de nieuwe kut-Marokkanen”(’Polacy nowi ch-owi Marokańczycy’), chociaż do końca nie wiadomo, czy słowa „Polen” nie używa się zastępczo dla określenia całej populacji nowych migrantów zarobkowych, w której Polacy stanowią 80%.

Badania prowadzone przez oba biura ds. antydyskryminacji w Hadze i Rotterdamie potwierdzają, że wizerunek Polaków jest dość negatywny, a napięcia w dzielnicach zamieszkałych przez Polaków i innych migrantów rosną. Skargi Holendrów dotyczą hałaśliwego zachowania się Polaków czy nadużywania przez nich alkoholu. Za to fale włamań przypisuje się raczej Rumunom i Bułgarom.

Niska liczba skarg od Polaków ma wiele przyczyn, ale sprawy nie przesądza. Ale czy mamy do czynienia ze wzrostem zachowań dyskryminacyjnych wobec Polaków?

Na te pytanie trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Faktem, jest że bez istotnych statystyk (liczby skarg) zwalczanie dyskryminacji na szczeblu decyzyjnym jest ‘walką z wiatrakami’. Skutkiem tego odpowiednie instancje holenderskie nie mogą stwierdzić skali zjawiska ani podjąć odpowiednich działań np. prowadzenia kampanii informującej Polaków o możliwości zgłaszania przejawów dyskryminacji.

Obraz narzekających Polaków

W efekcie powstaje obraz narzekających Polaków. Mało który walczy o równe traktowanie i dochodzi swoich praw obywatelskich.

Warto wiedzieć, że przypadki dyskryminacji w Holandii można zgłaszać do specjalnych biur ds. antydyskryminacji.  W rozmowie biurami ds. antydyskryminacji postulowaliśmy, aby przeprowadzono kampanię informacyjną z folderami w języku polskim, aby nagłośnić działalność biura wśród Polaków w regionie Hagi i Rotterdamu. Niestety bez znaczących statystyk trudno jest im cokolwiek rozpocząć.

Podajemy podstawowe informacje na temat, jak można zgłaszać skargi.

autor: Malgorzata Bos-Karczewska – Polonia.nl

PORADNIK

  • Jesteś dyskryminowany w Holandii? Zgłoś skargę! To leży w Twoim obywatelskim interesie.

Co jest dyskryminacja? Np. to że odmówiono Ci jako Polakowi założenia konta w banku w Holandii czy odmówiono Ci wejścia na dyskotekę czy że policjant nie chciał sporządzić protokołu z zajścia.

Wniesienie skargi ma sens: Twoja sprawa się wyjaśni, otrzymasz pomoc, a władze holenderskie będą mieć konkretne sygnały i będą mogły skutecznie monitorować zjawisko.

ADRESY

HAGA: Biuro ds. antydyskryminacji – Bureau Discriminatiezaken

ROTTERDAM: Biuro ds. antydyskryminacji Radar

Lista biur ds. antydyskryminacji w Holandii

Komisja ds. Równego Traktowania (Commissie Gelijke Behandeling)–   The Dutch Equal Treatment Commission (English -PDF)

  • Natrafiłeś na przejawy dyskryminacji w internecie?

Zgłoś skargę w MDI – Dutch Complaints Bureau for Discrimination on the Internet.
Musi ona dotyczyć wpisu po niderlandzku na stronach zamieszczonych na holenderskim serwerze.
E: meldpunt@meldpunt.nl, zobacz strony MDI (po NL)

Z archiwum
LISTY: Smutny obraz Holandii – doświadczenia Polaka w Holandii – Zapraszamy do dyskusji
NEWS: ’Holender nie znosi Polaka’ – Zgłoś skargę w Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)

 

Od redakcji Polonia.nl
DYSKUSJA

Zapraszamy do rzeczowej dyskusji na Facebooku portalu Polonia.nl lub przysłania maili do redakcji na adres: redactie.polonia.nl@gmail.com

Redakcja czeka na Wasze reakcje, doświadczenia z Holandii, w tym przykłady dyskryminacji Polaków w Holandii. Podyskutujmy, nasz głos się liczy!

M. Bos-Karczewska
redaktor naczelna Polonia.n

 

Opublikowane w portalu Polonia.NL 08.12.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Lubisz nas? Kliknij ikonę Facebook w prawym górnym rogu strony