Stichting PLON (Pools Overlegplatform in Nederland) heeft op 19 april jl. een brief gestuurd naar minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

In haar brief regeert PLON op de maatregelen met betrekking tot arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa, zoals aangekondigd door de minister op 14 april jl.

Stichting PLON constateert dat de huidige wetgeving schiet te kort ten aanzien van bestrijding van uitbuiting, huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten, vooral uitzendkrachten.

De opstellers richten ook pijlen op de uitzendbranche: “de uitzendbranche telkens opnieuw schiet te kort en in alle opzichten wil de huidige wetgeving omzeilen”.

Terecht constateert men dat huisvesting niet deugt: “die is dikwijls gekoppeld aan het werk: deze situatie creëert niet alleen werkloze migranten, maar ook dakloze migranten.

De stichting vraagt minister om een aanpassing van het aangekondigde kabinetsbeleid en verklaart “bereid te zijn om aan deze aanpassingen mee te werken, zodat moeilijke kwesties voor beide kanten, Nederland en de arbeidsmigranten, voordelig opgelost kunnen worden”.

Stichting PLON, opgericht in december 2010, is een organisatie die de belangen van de Poolse arbeidsmigranten wil behartigen. Zie website

Gepubliceerd op Polonia.NL op 19.04.2011
Uitgever: STEP- Stichting van Poolse Experts in Nederland, lees over ons