Władze polskie ostro krytykują główną politykę ministra Henka Kampa i jego niektóre propozycje, broniąc wizerunku Polaków w Holandii oraz ich praw jako obywateli UE.

Wynika to z komunikatu, który ambasada RP w Królestwie Niderlandów opublikowała 18 kwietnia br.

Komunikat odnosi się do propozycji zawartych w liście do parlamentu Holandii z dnia 14.04 br., przygotowanym przez min. H. Kampa. List ten dotyczy planów rządu w obszarze imigracji z nowych państw członkowskich UE, w tym z Polski. Oświadczenie przekazno ministrowi Kampowi, wydano je języku angielskim.

Portal Polonia.nl przedstawia w skrócie najważniejsze polskie obiekcje i postulaty.

  • Sprzeciw dla negatywnego wizerunku Polaków

W komunikacie mocno stwierdza się, że list w niezadowalający sposób przedstawia skalę pewnych negatywnych zjawisk przypisywanych migrantom z Europy Środkowej i Wschodniej, a używane słownictwo niepotrzebnie kreuje lub wzmacnia stereotypowy wizerunek tychże migrantów lub ich stygmatyzuje.

Jako niestosowne określa się np. sformułowanie – migranci „są podatni” na wykorzystywanie i złe warunki mieszkaniowe. Zdaniem władz polskich powinno się rzeczy nazywać po imieniu i mówić o tym, że migranci są „podmiotem” wyzysku i złego zakwaterowania w Holandii.

Władze RP sprzeciwiają się postrzeganiu migrantów w liście jako sprawców wielu problemów.
Wykluczenie społeczne migrantów w Holandii (wynikające po części z tego – jak przyznają władze RP – że niektórzy z nich nie przygotowali się do wyjazdu i nie znają niderlandzkiego) jest źródłem problemów sygnalizowanych przez ministra, czytamy w oświadczeniu.

  • Obrona obywateli

W oświadczeniu władze RP podkreślają, że restrykcje ministra Kampa mocniej uderzają w migranta, podczas gdy skuteczniejsze zwalczanie wyzysku migrantów powinno być bezpośrednio nakierowane na nieuczciwych pracodawców i agencje pośrednictwa pracy. W realizacji rozwiązań w ramach walki ze zwalczaniem złych praktyk pracodawców i agencji pracy minister Kamp wyłącznie opiera się na dobrej woli (czytaj współpracy) ze strony organizacji branżowych czy innych.

Wydalanie obywateli UE z Holandii z przyczyn ekonomicznych, w związku z kryzysem gospodarczym i społecznym, jest sprzeczne z unijną dyrektywą 2004/38. Dyrektywa ta daje tylko możliwość wydalania obywatela UE, o ile jest to uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Ponadto obywatel powinien mieć także możliwość odwołania się od decyzji odmowy prawa pobytu w Holandii. Takiej możliwości minister Kamp jak na razie nie przewiduje.

  • Szkoda dla całej UE

W oświadczeniu władze polskie nie zgadzają się z głównym nurtem polityki ministra Kampa zmierzającej do ograniczania migracji zarobkowej w UE z państw członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej. Jest to sprzeczne z unijną dyrektywą 2004/38 (dyrektywa w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich).

Podkreśla się, że ograniczanie podstawowej wolności przemieszczania się obywateli UE i ich rodzin w danym panstwie członk0wskim może mieć negatywne skutki dla całej UE. Polska nie ma zamiaru uczestniczyć w planach zmiany dyrektywy, o które Holandia ma zamiar zabiegać wśród państw UE.
Ponadto propozycje ministra Kampa zrównują status migrantów z państw UE do statusu obywateli spoza UE.

Oprac. M. Bos-Karczewska

LINKI

Opublikowane w portalu Polonia.NL 19.04.2011
Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas