Een groepstentoonstelling van Poolse hedendaagse kunst
Gebouw Heredium, “De Industrieele Groote Club” , 4e verdieping
Dam 27, 1012 JS Amsterdam

Opening 8 november 2009 om 16.00 uur

Op zondag 8 november 2009 opent ’20 jaar later”, een groepstentoonstelling georganiseerd door Olympia Galeria uit Krakow. Aan de hand van het werk van acht kunstenaars van de galerie, werpt de tentoonstelling een blik op de ontwikkeling van kunst in Polen na 1989.

In ’20 jaar later’ toont Olympia Galeria werken van de kunstenaars Ireneusz Bęc, Dominik Borkowski, Ewa Ciepielewska, Piotr Wachowski, Kamil Stańczak, Robert Motelski, Katarzyna Kmita en het collectief Łódź Kaliska; een selectie die de verscheidenheid en kwaliteit van de kunst in Polen waarborgt.

Aanleiding voor de tentoonstelling is het feit dat twintig jaar geleden, op 9 november 1989, de Berlijnse Muur viel. Ook voor de kunst had dit grote gevolgen: die stond niet langer in het teken van de strijd voor vrijheid, maar haalde nieuwe, tot dan toe onaangeroerde thema’s aan: verdriet, ziekte, dood, invaliditeit, seksualiteit, homofobie en maatschappelijke uitsluiting.

Na tien jaar kwam een nieuwe generatie kunstenaars, opgeleid in het post-communistische Polen ten tonele, met heel andere interesses en een minder scherpe toon – hun werk werd beïnvloed door de pop- en massacultuur

De laatste paar jaren is er een steeds grotere diversiteit aan stijlen tot stand gekomen en is de taal de kunst universeler geworden. Dat heeft de interesse gewekt van Westerse kunstliefhebbers, critici en curatoren: Poolse kunstenaars opereren niet langer in de marge van de internationale kunstwereld, maar maken er nu ook onderdeel van uit.

Olympia Galeria opende zijn deuren in 1999 en zet zich in om vernieuwende kunstenaars te ondersteunen. De galerie verwierf grote bekendheid in 2000, het jaar dat Krakow culturele hoofdstad van Europa was.

Meer informatie op: www.20jaarlater.nl

Zie uitnodiging

Gepubliceerd op Polonia.NL 27.10.2009