FNV Bondgenoten i FNV Bouw organizują specjalnie dla polskich członków związku zawodowego “wieczór rozliczeń podatkowych”

Pracujesz w branży budowlanej, w branży logistycznej, w branży przemysłowej
lub w branży rolniczej więc możesz liczyć jako członek tych związków zawodowych na darmową pomoc w wypełnieniu rozliczenia podatkowego.

Nie jesteś jeszcze członkiem związku zawodowego FNV Bondgenoten lub FNV Bouw?

  • Skorzystaj z okazji i zostań członkiem jednego z tych związków za 25 euro za pierwsze 6 miesięcy; po tym okresie „próbnym” składka miesięczna jest już wyższa. Osoby nie posiadające konta bankowego płacą jednorazowo składkę za cały rok członkostwa w związku zawodowym.
  • Zostań członkiem Związku Zawodowego i korzystaj z pomocy w obronie Twoich praw pracownika. Zapisz się do związku zawodowego za pośrednictwem numeru telefonu podanego poniżej.

Związek Zawodowy istnieje po to, by bronić praw pracownika.

Kontakt ze związkiem zawodowym
FNV BONDGENOTEN
Stanislaw Bernas – Telefon komórkowy 06-13 183 679
Marcin Koscielniak – Telefon komórkowy 06-51 101 148
środa-czwartek-piątek w godz. 18.00–20.00
FNV BOUW
Lydia Reijs – Telefon komórkowy 06-51 236 972

Nie otrzymujesz jeszcze dodatku/rekompensaty do ubezpieczenia zdrowotnego?
Podczas “wieczoru rozliczeń podatkowych” możesz złożyć podanie o ten dodatek/rekompensatę.

Specjalne “wieczory informacyjne” w Holandii
Związek zawodowy FNV organizuje specjalne “wieczory informacyjne”, na których przekażemy informacje na temat zawartości paska/rozliczenia miesięcznych zarobków, o umowie pracy „CAO” oraz o najważniejszych sprawach dotyczących pracy i zarobków.

Miejsce i terminy udzielania pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych:

EINDHOVEN
czwartek 02 kwietnia 2009 w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: VC Eindhoven; Dr.Cuyperlaan 47; 5622 ME Eindhoven. Tel. 040-29 61 988

TILBURG
piątek 03 kwietnia 2009, w godzinach 17.00 – 22.00
sobota 04 kwietnia 2009, w godzinach 09.00 – 15.00
Adres: Stichting Mast, Berglandweg 42, 5022 JB Tilburg, Tel. 013-54 46 344

METERIK
wtorek 07 kwietnia 2009, w godzinach 17.00 – 22.00
środa 08 kwietnia 2009, w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: Gemeenschapshuis, Sint Janstraat 2, 5964 AC- Horst -Meterik. Tel. 06-30 981 506

LISSE
czwartek 16 kwietnia 2009, w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: s.v. “De Bijenkorf”; Emmastraat 49; 2161 PR Lisse

ROTTERDAM
piątek 17 kwietnia 2009, w godzinach 17.00 – 22.00
sobota 18 kwietnia 2009, w godzinach 09.00 – 15.00
Adres: Clemensstraat 111, 3082 CE Rotterdam, Tel. 06-13183679

GRONINGEN
poniedziałek 27 kwietnia 2009 w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: Buurtcentrum Poortershoes; Oosterweg 13; 9724 CA Groningen Tel. 050 31 31 141

EMMEN
wtorek 28 kwietnia 2009 w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: VC EMMEN De Markel/Statenweg 107 7824 CW Emmen

ALKMAAR
czwartek 07 maja 2009 w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: VC Bondgenoten Noorderkade 2E, 1823 CJ Alkmaar; Tel 072-51 13 027

HOOFDDORP
piątek 08 maja 2009 w godzinach 17.00 – 22.00
Adres: Wijkcentrum “ De Boerderij”; Lutulistr 139; 2131 TG Hoofddorp

AMSTERDAM
sobota 09 maja 2009 w godzinach 09.00 – 15.00
Adres: Stichting Nederlands Pools Huis Entrada 400-401 1096 EL Amsterdam Duivendrecht
http://www.dompolski.nl, Tel. 06-12 342 882

Prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:
• Swój i partnera PESEL/(Sofi)numer; swój i partnera paszport lub dowód osobisty
• Swoje i partnera zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty zwane w Polsce ”PIT”, a w Holandii „Jaaropgave”. Dotyczy to pracy u każdego pracodawcy(ów) w Polsce i w Holandii.
• Dokumenty świadczące o pobieraniu zasiłku w Polsce lub Holandii.
• Rachunki za dodatkowe, nie refundowane wydatki związane z chorobą
• Dokument z firmy ubezpieczeniowej, na którym widnieje suma składki za ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe.
• Rachunki za przebyte szkolenia i kursy • Saldo w banku na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2008 • Kopie dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag) za rok 2007 – 2008 (ewentualnie wysokości zwrotu dodatku).
• Kopie należności dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego (zorgtoeslag) za 2008 rok
• Kopie szacunkowej wyceny posiadanej nieruchomości.

Dokumenty potrzebne do załatwiania sofinummer (numer ewid. PESEL) dla partnera
– Kopie własnego paszportu lub dowodu osobistego (z obu stron)
– Kopie paszportu lub dowodu osobistego (z obu stron) partnera
– Kopie aktu małżeństwa (na europejskim druku)
– Gdy nie posiadasz dowodu osobistego z adresem zamieszkania, należy przedstawić
kopie z biura meldunkowego o wspólnym zamieszkaniu.

Opublikowane w portalu Polonia.NL 09.03.2009