1. Rząd przyjął projekt tzw. ustawy abolicyjnej – 29.04.2008

Rozwiązania te obejmą podatników, którzy przynajmniej w jednym roku podatkowym – od 2002 do 2007 roku – uzyskiwali przychody z pracy za granicą i musieli zapłacić podatek w Polsce – pisze „Gazeta Prawna”.

  • Podstawowym założeniem projektu jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą

wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania – wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia.

Metoda wyłączenia z progresją: w Polsce wyłącza się z opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 roku w umowie z Wielką Brytanią.

Metoda proporcjonalnego odliczenia: dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Ta metoda obowiązywała do końca 2006 roku w umowie z Wielką Brytanią i nadal obowiązuje w umowach z m.in. Holandią i Austrią.

  • Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika

Umorzenie zaległości lub zwrot zostaną przyznane na wniosek podatnika. Kwotę umorzenia lub zwrotu określi urząd skarbowy, co – jak czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu – odciąży podatnika od konieczności samodzielnego wyliczania tych kwot.

Projekt przewiduje, że wniosek o umorzenie zaległości lub zwrot dotyczący 2002 roku trzeba będzie złożyć w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy. W pozostałych przypadkach projekt przewiduje 6 miesięcy na złożenie wniosku od dnia wejścia w życie ustawy.

czytaj: Gazeta Prawna 29.04.2008

2. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z abolicji podatkowejGazeta Prawna, 11.04.2008

opublikowane w portalu Polonia.NL 29.04.2008. update 04.10.2010