1. Donner belooft Polen aanpak malafide uitzendbureaus – NRC, 16.04.2008
2. Czy poprawi się sytuacja Polaków w Holandii? – WP, 16.04.2008
3. Slag om de Polen begonnen – NRC Handelsblad, 17.04.2008
4. Minister Fedak w Hadze – Ministerstwo Pracy, 17.04.2008

tekst porozumienia PL-NL 16.04.2008 (po NL)

1. Donner belooft Polen aanpak malafide uitzendbureaus – NRC Handelsblad,16.04.2008

lees : NRC Handelsblad, 16.04.2008

2. Czy poprawi się sytuacja Polaków w Holandii? – 16.04.2008

Kampania informacyjna o warunkach pracy i płacy w Holandii – to pomysł polskiego resortu pracy na rozwiązanie przynajmniej części problemów Polaków, którzy masowo przyjechali do Holandii po otwarciu tamtejszego rynku pracy w maju zeszłego roku.

Podczas spotkań z przedstawicielami samorządów Hagi i Rotterdamu minister Fedak apelowała, by nie tworzyć polskich enklaw. Jej zdaniem należałoby pójść w kierunku takim, aby agencja, która oferuje pracę, również oferowała godziwe warunki  zakwaterowania.

Na początek minister zapowiedziała kampanię informacyjną, za pośrednictwem organizacji samorządowych, polskich kościołów o tym, jakie są tu warunki pracy, płacy i życia. Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mają być linki do stron z informacjami przygotowanymi przez holenderskie gminy.

czytaj : WP, 16.04.2008

3. Slag om de Polen begonnen – 17.04.2008

lees: NRC Handelsblad, 17.04.2008

4. Minister Fedak w Hadze (informacja ministerstwa Pracy)

Jolanta Fedak, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 16 kwietnia 2008 r. odwiedziła Hagę, zaproszona przez P. H. Donnera, Ministra Zatrudnienia  i Spraw Socjalnych Królestwa Niderlandów w Hadze. Ministrowie podpisali Wspólną deklarację współpracy i wymiany informacji w zakresie polityki społecznej.

Rozmowy z Ministrem H.P. Donnerem koncentrowały się na zagadnieniach europejskiej polityki społecznej i wspólnych możliwych działań w zakresie właściwego informowania obywateli polskich pracujących lub planujących pracę w Holandii. Strony podkreślały bardzo dobrą, intensywną współpracę w obszarze pracy i zabezpieczenia społecznego.

Minister Jolanta Fedak zwróciła uwagę na bieżące problemy wielu polskich przedsiębiorców w  zakresie korzystania z instytucji delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług na rynku holenderskim, w związku z restrykcyjnymi w tym zakresie przepisami holenderskimi, które obowiązywały przez pewien czas po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Podkreślono wolę intensywnych kontaktów bilateralnych w przyszłości.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Minister Spraw Społecznych i Zatrudnienia Królestwa Niderlandów podpisali Wspólną deklarację współpracy i wymiany informacji w zakresie polityki społecznej. Deklaracja zobowiązuje oba państwa do zacieśniania współpracy w sprawach dotyczących mobilności, w szczególności w celu:
• poszerzenia wzajemnej wiedzy oraz zrozumienia zasad i tradycji, jakie obowiązują na rynku pracy w każdym z obu państw;
• stworzenia w obydwu państwach odpowiednich warunków pracownikom delegowanym i migrującym;
• zniesienia niepotrzebnych ograniczeń swobodnego przepływu pracowników i świadczenia usług;
• wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracją zarobkową z państw trzecich.

Minister Fedak rozmawiała także z przedstawicielami gmin: Rotterdam i Haga oraz z przedstawicielami Polonii mieszkającej i pracującej w Holandii na temat problemów Polaków pracujących w Królestwie Niderlandów i sposobów ich rozwiązywania przez władze polskie i holenderskie. Omówiono sprawy dotyczące współpracyadministracji obydwu państw, służącej poprawie warunków pracy i pobytu Polaków pracujących w tym kraju.

Podczas spotkania z przedstawicielami władz gmin Rotterdam i Haga, na obszarze których przebywa około 20 tys. Polaków, Minister Fedak zapoznała się z działaniami integracyjnymi oraz informacyjnymi oraz  podziękowała za dotychczasowe wysiłki gmin, zmierzające do poprawy sytuacji Polaków.
Podkreśliła planowane, wspólne działania obu Rządów w zakresie informowania o obowiązujących przepisach i zasadach Polaków planujących przyjazd do pracy do Holandii przed ich wyjazdem z kraju.

Spotykając się z Polonią w Ambasadzie RP w Hadze Minister Jolanta Fedak podkreśliła coraz lepsze szanse rozwoju kariery zawodowej i poprawy sytuacji materialnej w Polsce. Przypomniała, że stworzenie zachęt, by czasowi emigranci wracali do kraju, jest jednym z priorytetów rządu Premiera Donalda Tuska. Wskazała na intensywne prace w tym zakresie podejmowane przez Rząd RP w ramach Rządowego Zespołu do spraw Migracji, a przygotowywane przez Ministerstwo Pracy. Planowane są zmiany przepisów w celu zwiększenia zakresu usług urzędów pracy wobec poszukujących pracy – także gdy znajdują się za granicą – oraz wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą.

Źrodło: strony ministerstwa Pracy, 17.04.2008

opublikowane w portalu Polonia.NL 17.04.2008, update 4.10.2010