1. Będzie abolicja podatkowa dla emigrantów – Onet 03.04.2008

Polacy pracujący za granicą nie będą już musieli płacić dwukrotnie podatku dochodowego. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd zakończył prace nad ustawą o abolicji podatkowej.

Szef rządu zapewnił, że rozwiązania, które zostaną zaproponowane w ustawie będą regulować także problem podwójnego opodatkowania dochodów osób zarabiających za granicą w przyszłości.

Założenia projektu ustawy abolicyjnej przybliżył minister finansów Jacek Rostowski. Abolicja począwszy od 1 stycznia 2008 roku będzie polegała na: uldze w podatku dochodowym. Podatnik, który zapłaci podatek dochodowy za granicą, będzie mógł odpisać kwotę podatku od swojego PIT-u w Polsce. Przepis ma obowiązywać do czasu zmiany umów z tymi państwami, z którymi Polska nie podpisała jeszcze umów likwidujących podwójne opodatkowanie.

Jeśli chodzi o zaległe podatki to osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia zeznań podatkowych w latach 2002-2007, będą mogły liczyć na umorzenie podatku od dochodu uzyskanego za granicą. Jedynym wymogiem skorzystania z tego prawa, będzie złożenie w urzędzie wniosku w tej sprawie wraz zaległymi zeznaniami podatkowymi. Ci, którzy zapłacili podwójnie podatki w tych latach, mogą liczyć na zwrot zapłaconego podatku w Polsce. Kwotę zwrotu podatku lub umorzenia obliczy urząd podatkowy indywidualnie dla każdego podatnika. Okres, który obejmuje abolicja został ograniczony do lat 2002-2007, ponieważ w prawie podatkowym obowiązuje 5-letni okres rozliczenia.

Donald Tusk tłumaczył, że ustawa była przygotowywana bez pośpiechu tak, aby jej zapisy nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Premier zaznaczył, że ustawa abolicyjna to element programu, który ma zachęcić Polaków do powrotu z emigracji. Rząd planuje także uruchomienie specjalnego portalu, w którym osoby zainteresowane powrotem mogłyby znaleźć najważniejsze informacje na temat przepisów lub dokumentów obowiązujących w naszym kraju. Portal ma być poradnikiem dla osób planujących powrót do Polski.
źródło: Onet 03.04.2008

2. Polacy wracajcie, będzie abolicja – 03.04.2008
„KTO JUŻ ZAPŁACIŁ, PAŃSTWO MU TO ODDA”

Polacy, którzy płacili podatki za granicą, po powrocie do kraju nie będą opodatkowani.

– Kto już zapłacił, państwo mu to odda – zapowiedział premier Donald Tusk. Resort finansów zakończył pracę nad ustawą o abolicji podatkowej dla Polaków wracających z emigracji zarobkowej.

Premier podkreślił, że resort finansów długo pracował nad projektem, by uchronić go przed wątpliwościami konstytucyjnymi. – Mam nadzieje, że projekt zostanie szybko przyjęty przez parlament – dodał.

Tusk poinformował także o stworzeniu międzyresortowego zespołu ds. migracji, który ma ułatwić Polakom pracującym za granicą sprawy związane z szybkim powrotem do kraju.

Abolicja na przyszłość i przeszłość
– Abolicja podatkowa obejmie płacących podatki za granicą od 2002 roku – podkreślił minister finansów Jacek Rostowski. – Skutki dla budżetu nie będą zbyt wielkie, sięgają 200 mln zł – dodał. W opinii ministra, koszty wprowadzenia abolicji „warte są poniesienia”, jeśli weźmie się pod uwagę korzyści wynikające z niej dla ludzi pracujących za granicą. Źródło: tvn24.PL 03.04.2008

3. Będzie abolicja i nowe zwolnienie z podatku – Rzeczpospolita 04.04.2008

Polacy, którzy pracowali za granicą i nie ujawniali swoich dochodów, aby nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami. Ci, którzy zapłacili, dostaną zwrot

Podstawowe założenia abolicji podatkowej przedstawili wczoraj na specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk i minister finansów Jan Vincent-Rostowski. – Jesteśmy razem, żeby poinformować Polaków bezpośrednio o zakończeniu prac nad ustawą, która przywróci elementarną sprawiedliwość – powiedział premier Tusk. Jak podkreślił, przepisy adresowane są do tych wszystkich, którzy z obawy przed koniecznością dopłacania podatku w Polsce od zarobionych za granicą pieniędzy zwlekali z powrotem do kraju. Chodzi m.in. o osoby, które pracują w Belgii, Holandii czy Austrii albo pracowały w Wielkiej Brytanii czy Irlandii.

Ukłon wstecz…
Projektowane przepisy mają doprowadzić do wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą. Zawierają więc rozwiązania dotyczące zarówno przeszłości, jak i przyszłości. Są adresowane do osób, które w latach 2002 – 2007 pracowały lub nadal pracują w tych państwach, z którymi Polska ma podpisane niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązuje tam rozliczenie dochodów zagranicznych według tzw. metody zaliczenia, albo inaczej mówiąc proporcjonalnego odliczenia. Zastosowanie tej metody jest równoznaczne z koniecznością złożenia zeznania w Polsce i obliczenia podatku według obowiązującej tu skali podatkowej, ale od dochodów uzyskanych za granicą – np. w Holandii, Belgii, Danii czy w USA. Z tą tylko różnicą, że zapłacony tam podatek zostanie zaliczony na poczet podatku w Polsce. Jeżeli podatek zapłacony przykładowo w Stanach Zjednoczonych był wyższy niż podatek od dochodów tam uzyskanych, obliczony według polskiej skali podatkowej, to taka osoba nie musiała dopłacać podatku w Polsce. Z reguły jednak tak nie było i Polacy musieli płacić daninę także w kraju.

To jednak ma się wkrótce zmienić. Według propozycji Ministerstwa Finansów osoby,
które w latach 2002 – 2007 nie rozliczyły się z dochodów zagranicznych, będą mogły teraz wystąpić do urzędu skarbowego o umorzenie zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę.
Co ważne, umorzenie będzie następowało na wniosek podatnika. To on będzie musiał o nie wystąpić na specjalnym formularzu, który przygotuje ministerstwo, dołączając do niego zaległą deklarację podatkową oraz dokumentując uzyskane za granicą dochody i zapłacony podatek. – Kwotę obliczy urząd skarbowy w decyzji, którą wyda na wniosek podatnika – mówił minister Rostowski.

Na rozwiązaniu skorzystają także ci, którzy ujawnili zagraniczne dochody przed polskim fiskusem i zapłacili należny podatek. Ci otrzymają zwrot podatku, ale o to również muszą sami wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem, do którego zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu za granicą. Niestety, ci, którzy uczciwie zapłacili podatek przed laty, nie mają co liczyć na zwrot z odsetkami, co potwierdził w rozmowie z „Rz” Jakub Lutyk, rzecznik prasowy ministerstwa.

…i krok w przód
Projekt ustawy nie ograniczy się jednak do rozwiązania problemu Polaków, którzy uzyskiwali zagraniczne dochody w latach 2002 – 2007 (wcześniejsze zobowiązania uległy bowiem przedawnieniu). Ministerstwo Finansów postanowiło bowiem wybiec również w przyszłość i opracować rozwiązanie także dla tych, którzy, począwszy od 2008 r., uzyskują dochody w tych krajach, w których nadal obowiązuje niekorzystna metoda rozliczenia. W tym celu zdecydowano się wprowadzić ulgę podatkową, która będzie obowiązywała do czasu zmiany danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Prawdopodobnie będzie to zwolnienie od podatku.

Jak wyliczył resort finansów, proponowane na lata 2002 – 2007 rozwiązania będą kosztowały budżet państwa około 300 mln zł. W kolejnych latach ten koszt szacowany jest na prawie 200 mln zł rocznie. – Skutki dla budżetu nie są wygórowane w porównaniu z zyskami – oznajmił Jan Vincent-Rostowski.

Jak dowiedziała się „Rz”, ustawa ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Takie jest przynajmniej założenie. Dotąd jednak nie ma zgodności co do tego, w jakim kształcie proponowane zmiany trafią do Sejmu. Niewykluczone, że rozwiązania dotyczące lat 2002 – 2007 ujęte będą w innej ustawie (incydentalnej) niż ulga podatkowa, która wprowadzona zostanie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
autor: Grażyna J. Leśniak
Źródło: Rzeczpospolita 04.04.2008

4. Wyrównywanie różnic w opodatkowaniu – komunikat Ministerstwa Finansów 03.04.2008

3 kwietnia w Sali Obrazowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa Premiera Donalda Tuska i Ministra Finansów Jana Vincent-Rostowskiego. Poświęcona była nowemu projektowi ustawy dotyczącej wyrównania różnic w opodatkowaniu dochodów Polaków pracujących za granicą.

Obecna sytuacja prowadzi do różnego traktowania na gruncie polskiego prawa podatkowego osób fizycznych, będących polskimi rezydentami, pracujących za granicą.

W zawartych przez Polskę umowach dwustronnych występują, w zależności od umowy, dwie różne metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metoda wyłączenia z progresją zakłada, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą. Jego wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów osiąganych w Polsce. Ta metoda obowiązuje m.in. od 1 stycznia 2007 w umowie z Wielką Brytanią.

Metoda proporcjonalnego odliczenia zakłada, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą.

Proponowane rozwiązanie adresowane jest do podatników, którzy pracowali za granicą i byli zobowiązani do rozliczenia uzyskanych dochodów zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego.

Zasadniczym celem ustawy jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących za granicą wynikającego z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Ustawa przewiduje dwa sposoby realizacji powyższego celu:
a) umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami
– dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez tych podatników zeznania podatkowego,
b) zwrot podatku dochodowego – dla podatników którzy dokonali takiego rozliczenia i zapłacili podatek.

Rozwiązanie to będzie obejmowało lata 2002-2007, co związane jest z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych (data początkowa).

Dodatkowo przewiduje się analogiczne rozwiązanie na przyszłość w postaci ulgi podatkowej.

Umorzenie zaległości, zwrot podatku, jak i ulga będzie dotyczyć różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym zgodnie metodą wyłączenia z progresją.

Rozwiązanie to eliminuje niekorzystne w odczuciu podatników skutki zastosowania metody zaliczenia proporcjonalnego, która miała zastosowanie do dochodów osiąganych przez podatników pracujących m.in. w Wielkiej Brytanii do końca 2006 roku.

Proponowane rozwiązanie jest zgodne z Konstytucją i nie narusza dwustronnych międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rozwiązanie to jedynie wyrównuje różnice w opodatkowaniu osób pracujących za granicą.

Proponowane rozwiązanie wymaga uchwalenia stosownej ustawy, która miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku. Ustawa nie zwalnia jednak podatników z obowiązku złożenia swojego zeznania podatkowego za ubiegły rok do końca kwietnia br.

Wcześniej zgłaszane propozycje budziły wątpliwości konstytucjonalistów i ekspertów podatkowych. Jedna z propozycji naruszała umowy międzynarodowe ponieważ dawała podatnikowi możliwość wyboru metody opodatkowania w przypadku gdy sama umowa przesądzała o tym wg jakiej metody opodatkowane były ich dochody. W odniesieniu do
innej propozycji podnoszono m.in., że ewentualne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechaniu poboru podatku nie może działać wstecz.

Proponowane rozwiązanie dotyczy tylko dochodów osiągniętych legalnie. Podatnicy, którzy w latach ubiegłych nie rozliczyli się z tych dochodów będą mogli złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami dotyczącej dochodu uzyskanego z pracy za granicą. Do wniosku będzie trzeba dołączyć zaległe zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy i kopie dokumentów potwierdzających uzyskiwanie dochodów z pracy za granicą.

Podatnicy, którzy rozliczyli się prawidłowo mogą złożyć podobny wniosek, tym razem o zwrot zapłaconego podatku od dochodu uzyskanego z pracy za granicą. Również i w tym wypadku podatnik będzie zobowiązany przedstawić kopie dokumentów
potwierdzających uzyskiwanie dochodów z pracy za granicą.

W celu ułatwienia podatnikom dopełnienia formalności Minister Finansów określi wzór wniosku składanego do urzędów skarbowych. Kwota ewentualnego umorzenia lub zwrotu będzie obliczana za podatnika przez urząd skarbowy.

Rozwiązanie przewiduje również wprowadzenie w przepisach podatkowych ulgi, która zrówna na przyszłość sytuację podatkową Polaków pracujących za granicą.
Źródło: Minsterstwo Finansów 03.04.2008

opublikowane w portalu Polonia.NL 03.04.2008, aktualizacja 04.04.2008