1. Wynagrodzenie minimalne brutto wzrost o 1,37% do 1335 euro dla osoby powyżej 23 roku zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin:
miesięczne brutto  € 1335,00
tygodniowe brutto  €  308,10
dzienne brutto       €    61,62
(następna zmiana w lipcu 2008 r.)

2. Kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Osoby pracujące legalnie w Holandii (i tu płacące podatki), które mają na utrzymaniu dzieci, niezależnie od tego, czy przebywają one w Polsce czy w Holandii, uprawnione są do otrzymywania pomocy socjalnej na każdego z potomków.

Dla dzieci urodzonych po 1.01.1995 (kwartalnie na dziecko):
0-6 lat           €190,19
6-12 lat         € 230,95
12-18 lat       € 271,70

Dla dzieci urodzonych przed 1.01.1995 (na dziecko kwartalnie w zależności od liczby dzieci w rodzinie)
1 dziecko       € 271,70
2 dzieci          € 305,54
3 dzieci          € 316,82
4 dzieci          € 341,61
5 dzieci          € 356,48
6 dzieci          € 366,40

Jeśli przyjeżdżasz do Holandii z rodziną lub niepełnoletnie dziecko pozostaje w Polsce, można samodzielnie wystąpić do Sociale Verzekeringsbank SVB o przyznanie dodatku na dzieci. Formularz wniosku (w wersji niderlandzkiej i angielskiej) jest dostępny na stronie SVB: http://www.svb.nl/. Można go również osobiście w najbliższym oddziale SVB – mapka oddziałów jest na stronie internetowej SVB.
Uwaga!
Jeśli dziecko przebywa na stałe w Polsce, należy udokumentować, że dodatek rzeczywiście przesyłany jest do Polski i przeznaczany na utrzymanie dziecka.

Więcej o kinderbijslag zobacz strony konsulatu RP w Hadze

3. Nowość w 2008 r.: Kindertoeslag – dodatek na dzieci

Jest to zasiłek na pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka/dzieci. Wynosi – niezależnie od liczby potomstwa – maks. € 994 w skali roku przy rocznym dochodzie rodziny do € 29 413. Im wyższe dochody, tym mniejsza kwota dodatku. Pułap górny łącznych dochodów wynosi € 46 700. Warunkiem jest otrzymywanie zasiłku rodzinnego (kinderbijslag).

4. Podatnik holenderski ma także prawo do:
• huurtoeslag (dodatek mieszkaniowy)- przysługuje w przypadku, kiedy roczny dochód podatnika nie jest większy niż 20 600 euro, a miesięczny czynsz nie jest wyższy niż 630 euro (dla osób poniżej 23 lat – 340 euro)
• zorgtoeslag (dodatek na ubezpieczenie zdrowotne)- przysługuje w przypadku, kiedy roczny dochód podatnika nie jest większy niż 29 069 euro lub 47 520 euro dla osób mieszkających razem

Zobacz więcej na stronie holenderskiej izby skrabowej http://www.toeslagen.nl/ (po NL)

opublikowane w portalu Polonia.NL 02.01.2008, (aktualizacja 03.01.2008)