POLSKA: Zwycięstwo Platformy i powstanie rządu Donalda Tuska oraz porażka PiS i upadek gabinetu Jarosława Kaczyńskiego to bezsprzecznie najważniejsze wydarzenia polityczne w 2007 r. w kraju.

HOLANDIA: Polscy migranci na tapecie

Dwa wydarzenia zdominowały 2007 rok w Holandii.
1. 1 maja 2007 – Holandia jako 9. kraj starej UE otwiera rynek pracy dla obywateli ośmiu państw, które przystąpiły do UE w 2004 r.
2. 12 grudnia 2007
– odbywa się tzw. „Polen-top”- szczyt władz gminnych poświęcony Polakom pracującym w Holandii zwołany przez radnego gminy Rotterdam T. Karakusa, liczbę polskich migrantów szacuje się na 100-120 tys. osób, z czego w Rotterdamie mieszka 15 tys. Polaków, w Hadze – 20 tys.:
• Całości towarzyszy medialny hype wokół polskich migrantów jako źródła wielu problemów oraz obaw ich holenderskich współobywateli
• Ella Vogelaar, minister ds. Integracji, składa obietnicę nawiązania kontaktów z polską społecznością w Holandii.

Polacy zaniepokojeni, nieliczni wracają w nowym roku do kraju Polacy dłużej mieszkający i pracujący w Holandii są wyraźnie zaniepokojeni i zaskoczeni negatywnym tonem wypowiedzi w mediach holenderskich oraz tym, że Holendrzy rozmawiają o Polakach bez udziału samych zainteresowanych. Niektórzy nie kryją swego oburzenia, wręcz czują się obrażeni całym zamieszaniem. Dyskusje holenderskie określają jako bezsensowne, a relacje w mediach jako jednostronne. Można to skwitować: wbito klin między Polaków i Holendrów.

Niektórzy, po kilku latach pracy w Holandii, podjęli już decyzję powrotu do kraju. Jednym przestało się to poprostu opłacać, drudzy mają dość życia na obczyźnie zwłaszcza jak nie jest się akceptowanym przez niektórych tutejszych. Inni – nowi migranci – wciąż napływają skuszeni dobrym zarobkiem. Jak na razie nieliczni z nich po czasie sprowadzają swoje rodziny, posyłają dzieci do holenderskich szkół. Ta zmienna sytuacja potrwa jeszcze z 3-4 lata, potem Holandia przestanie być dla Polaków atrakcyjna, bo zarobki w kraju wzrosną.

Miejmy nadzieję, że rok 2008 będzie budowania mostów porozumienia pomiędzy Holendrami i Polakami w tym kraju.

redaktor naczelny portalu Polonia.NL
M. Bos-Karczewska

opublikowane w portalu Polonia.NL 31.12.2007