Otwarcie rynku pracy w Holandii nastąpi najwcześniej od 1 marca
2007. We wtorek 12 grudnia 2006 r. druga izba haskiego parlamentu nie
wyraziła zgody dla planów rządu Jana Petera Balkenende otwarcia rynku
pracy dla pracowników z Polski i 7 nowych państw członkowskich UE z
dniem 1 stycznia 2007 r.

W debacie z wiceministrem spraw socjalnych, Henkiem van Hoofem,
plany rządu poparły tylko dwie frakcje VVD i D66. Pozostałe domagają
sie, aby pod względem płacowym, warunków pracy oraz zakwaterowania rząd
zapewnił adekwatne wdrożenie pakietu działań w tym zakresie zanim rynek
pracy zostanie otwarty.

Wiceminister Henk van Hoof (z VVD) ma do końca stycznia 2007 zdać
posłom raport z poczynionych kroków. Do czasu otwarcia rynku pracy
wiceminister wyraził gotowość kontynuacji dotychczasowej polityki
uwalniana kolejnych sektorów, a jako przykład podał transport i
budownictwo.

Data 1 marca jest jednak niepewna, haski parlament w nowym składzie
nie jest skłonny iść na rękę dymisjonowanemu rządowi. Rozmowy
utworzenia nowej koalicji rządowej jeszcze  długo potrwają.
Posłowie maja czas, jak powiedział poseł CDA van Hijum: „okres
przejściowy na otwarcie rynku pracy trwa do 2009 roku”.

Autor: M. Bos-Karczewska (red. naczelny www.polonia.nl)
Artykuł ukazał się w Portalu Polonii Holenderskiej www.polonia.nl dnia 13.12.2006