Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało poradnik
skierowany do osób, które planują wyjechać w poszukiwaniu pracy za
granicą, korzystając z usług publicznego lub niepublicznego
pośrednictwa pracy oraz systemu EURES. Okresowy wyjazd do pracy w innym
kraju jest od kilku lat jedną z najczęstszych form emigracji
zewnętrznej Polaków.

Przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poradnik
przedstawia możliwości podejmowania legalnego zatrudnienia obywateli
polskich w krajach europejskich. Poradnik obejmuje regulacje prawne i
zasady obowiązujące przy ubieganiu się o pracę oraz przedstawia sposoby
poszukiwania zatrudnienia.

Kliknij po poradnik „Bezpieczne wyjazdy do pracy, czyli co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę?”