Limeryki holenderskie dla Elżbiety
Prof. Marek Świdziński

10.
Mieszkał raz cieśla w mieście Den Haag,
co nosił spodnie do samych pach.
Zajęty ciesiołką przy maszcie,
wisiał na szelkach. No więc zważcie,
jakże upada ciesielski fach!

38.
Pewien wieśniak z wioski Purmerend
do swej żony wieśniaczki czuł wstręt.
Opanowując odruch odrazy,
pod jej adresem brzydkie wyrazy
kierował, po czym zrywał się z pęt.

Prof. Marek Świdziński (po lewej) czyta limeryki, a Arent van Nieukerken (UvA) przekłada je na niderlandzki

Marek Świdziński jest profesorem w Instytucie
Języka Polskiego, gdzie kieruje Zakładem Językoznawstwa Komputerowego.
Zajmuje się przede wszystkim lingwistyką formalną i informatyczną. W
ostatnich latach pracował nad opisem gramatycznym Polskiego Języka
Migowego (w ramach grantu KBN). Napisał między innymi podręcznik
akademicki „Składnia współczesnego języka polskiego” (wspólnie z
Zygmuntem Salonim) i „Gramatykę formalną języka polskiego”. Jego hobby
to muzyka (W. A. Mozart, J. Haydn, A. Vivaldi), limeryki i historia
polityczna.
W latach 1992-1999 wykładał corocznie na wydziale polonistyki w Amsterdamie.