Ks. Bartłomiej Małys duszpasterz Parafii Polskiej pw. NMP Gwiazdy Morza w Holandii Południowej i Zelandii otrzymał honorowy tytuł Przyjaciela Polonii 2006 w uznaniu za nowatorskie inicjatywy i przedsięwzięcia szczególnie cenne dla polskiej społeczności w Holandii w dziedzinie integracji, kultury i oświaty.

W krótkim czasie Parafia Polska pw. NMP Gwiazdy Morza stała się dla Polaków: najmłodszych, młodzieży i dorosłych – miejscem ważnym, istotnym ośrodkiem życia polskiego. Ksiądz Bartłomiej jest nie tylko animatorem życia polskiego. Dał się poznać jako człowiek otwarty, przedsiębiorczy i pełen pomysłów. Przy tym daje szanse
wszystkim, pobudza do działania, służy pomocą i wsparciem”
− powiedziała Magołrzata Bos-Karczewska, prezes STEP-u wręczając dyplom na rodzinnym pikniku BBQ w niedzielę 10 września 2006 r.  Laureat dziękując, powiedział: “widzę, że za tym stoją Wasze serca”.

Ośrodek polskiego życia
Od roku 2000 wiele się dzieje w polskiej parafii w Rotterdamie i Hadze. Powstała Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza (ma ok. 90 dzieci), działa sklepik przy parafialny, organizowane sa koncerty i spotkania w kawiarniach parafialnych w Hadze i w Rotterdamie. Co najważniejsze parafia ma własny kościół (z zapleczem) w Rotterdamie.

W budynkach parafialnych mieści się szkoła (a także sala komputerowa, biblioteka szkolna i wideoteka metodyczna dla nauczycieli szkółek Polskich) oraz sklepik, a w ogrodzie odbywają sie spotkania przy ognisku. W szkole przyparafialnej oprócz polskiego i religii prowadzili się zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne oraz historię.

Nauka języka polskiego ma miejsce także przy kościele w Hadze. Parafia ma stronę internetową www.parafia.nl, regularnie wydaje Biuletyn Parafialny (co tydzień od kwietnia 2001 r.) oraz była zalążkiem jedynego polskiego tygodnika w Holandii – Niedzieli w Holandii na stronach www.niedziela.nl. Ponadto ks. Małys utrzymuje kontakty z imamem, duchownym pobliskiej społeczności islamskiej w Rotterdamie. Reasumując, ks. Małys stoi wśród ludzi Polaków i Holendrów.

Krótka nota o Przyjacielu Polonii 2006
Ksiądz Bartłomiej Jacek Małys
– ur 22.11.1964 r. we Wrocławiu, należy do zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (SChr). Święcenia otrzymał 24.05.1994 r. Przez dwa lata (1994-1996) prowadził parafię w Szczecinie, następnie był przez rok wikarym w polskiej parafii w Kolonii. Przez 3 kolejne lata był duszpasterzem w niemieckiej parafii w Berlinie. Od grudnia 2000 roku jest proboszczem Polskiej Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w dwóch prowincjach Holandia Południowa i Zelandia. Msze święte są odprawiane w Rotterdamie, Hadze, Vlissingen i Goes. Jego hobby to historia Polski. Młodszy brat jest ojcem Bernardynem. Włada językami: niemieckim, holenderskim i angielskim.

Siódmy laureat
Ks. Bartłomiej Małys jest 7. osobą wyróżnioną tytułem Przyjaciela Polonii Holenderskiej. Tytuł ten ustanowił STEP w 2000 r., by honorować osoby – Polaka lub Holendra − szczególnie zasłużonych dla Polonii Holenderskiej lub dla rozwoju kontaktów polsko-holenderskich.

Tytuł ten otrzymali:
• Jurek Dudek − były bramkarz Feyenoordu,
• Jerzy Żmigrodzki − były dyrektor biura LOT w Amsterdamie,
• Zofia Schroten-Czerniejewicz − prezes Stowarzyszenia „Scena Polska w Holandii”,
• Maria Diduch − artysta plastyk z Arnhem, laureatka Grand Prix belgijskiej Królowej Fabiolii w 2002 r.,
• Grażyna Nowodworska de Laat − praca społeczna na rzecz adopcji polskich dzieci w Holandii,
• Geertjan Lassche – młody holenderski dziennikarz i reżyser telewizyjny za film
dokumentalny „Zapomniani polscy bohaterowie spod Arnhem”

Rys historyczny duszpasterstwa polskiego w prowincji Zuid-Holland
Początki duszpasterstwa polskojęzycznego w Rotterdamie sięgają roku 1910. W okresie międzywojennym, kiedy port w Rotterdamie ożywiony był masowym ruchem emigracyjnym z całej Europy, opiekę duszpasterską nad Polakami w tym rejonie sprawował ojciec Franciszek Mazurowski. Polskojęzyczne nabożeństwa oraz udzielanie sakramentów św. odbywały się w zbudowanej przez władze portowe, dziś już nieistniejącej kaplicy przy Wilhelminakade w Rotterdamie.

Regularne i zorganizowane duszpasterstwo polskie wśród emigrantów przybyłych z Niemiec i Anglii, rozpoczął na tym terenie w 1947 roku ks. prałat Roman Kowalczyk zamieszkał w Amsterdamie i przez 23 lata obsługiwał Hagę, Rotterdam i Vlissingen docierając do każdego z tych miast raz w miesiącu. Mając za sobą obóz koncentracyjny w Dachau, z powodu słabego zdrowia przeszedł w stan spoczynku w roku 1970, a w 1991 zmarł w Amsterdamie.

Duszpasterstwo polskie objął po nim na 4 lata, przybyły z Brazylii ks. Stanisław Nowak. Następnie udał się do Limburgii, gdzie jako duszpasterz Polaków pracował do śmierci, tj. do 15 grudnia 1999 roku. W 1987 roku przybył do Rotterdamu z Niemiec ks. Stefan Ochalski, który na terenie tej prowincji pracował do grudnia 2000. Dekretem biskupa Rotterdamu ks. Adriana van Luyn SDB z dniem 1 stycznia 1996 roku utworzona została pierwsza w Holandii polskojęzyczna parafia kategorialna typu missio cum cura animarum w prownicji Zuid-Holland. (skrót tekstu więcej na www.parafia.nl)

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej
Cały pastorat polskojęzyczny w Holandii prowadzony jest przez czterech księży należących do tego samego zgromadzenia zakonnego – Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Jest ono jednym z 3 zgromadzeń w Kościele Powszechnym, powstałych dla opieki duszpasterskiej nad emigrantami. Towarzystwo Chrystusowe, założone w 1932 roku przez kard. Augusta Hlonda, ówczesnego Prymasa Polski, liczy sobie dziś ok. 500 członków i jest obecne na wszystkich kontynentach świata

Zobacz strony Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznejrelacja w PAP

tekst: M. Bos-Karczewska
zdjęcie: K. Birlet
dyplom: I. Cwikla

Opublikowane w portalu Polonia.NL 11.09.2006