Na czele polskiej parafii w Meterik w Limburgii Płn. z dniem erygowania 10.09. br. stoi proboszcz ks. Krzysztof Obiedziński (37 lat) z Polskiej Misji Katolickiej w Limburgii-Brabancji.

Ks. Obiedziński z Towarzystwa Chrystusowców przeprowadzi się do Meterik z Sittard, gdzie prowadzi PMK od 2000 roku. Miejscowość Meterik staje się ośrodkiem polskiej społeczności w płd-wsch. Holandii, są to pracownicy głównie sezonowi w liczbie 20-30 tys.

Meterik to już trzecia polska parafia w Holandii po parafii pw. NMP Gwiazdy Morza w Rotterdamie, Hadze (dekret z 1996 r.) i parafii pw. NMP Częstochowskiej w Utrechcie (założona w 2005 r.).

Zobacz zdjęcia z uroczystości w Meterik 10.09.2006

Duszpasterstwo polskie w Holandii:
Parafia NMP Częstochowskiej Utrecht: www.parafiapolska.nl
Parafia NMP Gwiazdy Morza Rotterdam-Haga:  www.parafia.nl
Polska Misja Katolicka Amsterdam: www.pmkamsterdam.nl
Polska Misja Katolicka Limburgia-Brabancja: www.polskaparafia.nl

Opublikowane w portalu Polonia.NL 11.09.2006