1. Raport KE: Swobodny przepływ pracowników z nowych państw UE miał pozytywny wpływ
2. Publikacja „Migracje – szansa czy zagrożenie? Polska migracja zarobkowa – głos z Holandii”
3. Wolny przepływ pracowników w UE-25 – opracowanie „Rzeczpospolitej”- stan na 19.01.06
4. Poland to open its labour market to all EU workers from 1.05.2006
5. WAŻNA DATA! Rząd Jana Petera Balkenende podejmuje decyzję w piątek 17 marca 2006

1. Raport Komisji Europejskiej: swobodny przepływ pracowników od rozszerzenia z 2004 r. miał pozytywny wpływ 8.02.2006

Swobodny przepływ pracowników od rozszerzenia z 2004 r. miał pozytywny wpływ – ujawnia sprawozdanie Komisji
Opublikowane
dzisiaj sprawozdanie Komisji Europejskiej pokazuje, że przepływ
pracowników z nowych, wschodnio- i środkowoeuropejskich państw
członkowskich UE do UE-15 miał w większości pozytywny wpływ. Pracownicy
z UE-10 pomogli w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy i przyczynili się do
osiągnięcia lepszych wyników gospodarczych w Europie. Państwa, które
nie wprowadziły ograniczeń od maja 2004 r. (Zjednoczone Królestwo,
Irlandia oraz Szwecja), odnotowały duży wzrost gospodarczy, spadek
bezrobocia i wzrost poziomu zatrudnienia. W 12 krajach UE stosujących
ustalenia przejściowe integracja pracowników, którym udało się uzyskać
legalny dostęp do rynku pracy, przebiegła sprawnie. Dowody sugerują
jednak, że w krajach tych pojawiły się niepożądane efekty uboczne,
takie jak wyższe poziomy pracy niezgłoszonej oraz fikcyjnego
samozatrudnienia. W całej UE przepływy pracowników miały dość
ograniczony zakres.
Zobacz dokończenie (po polsku) na tej stronie KE
Zobacz cały raport po angielsku na tej stronie KE  i skrót na stronie

2. Publikacja „Migracje – szansa czy zagrożenie? „Polska migracja zarobkowa – głos z Holandii” – 04.11.2005
Publikacja
wydana Konrad Andenauer Stiftung i IBnGR, w niej artykuł (str.
34-41) „Polska migracja zarobkowa – głos z Holandii” pióra M.
Bos-Karczewskiej można tu sciagnąć

3. Wolny przepływ pracowników w UE-25 – opracowanie „Rzeczpospolitej”

Poniższe zestawienie podsumowuje kluczowe aspekty środków
przejściowych wprowadzonych przez państwa członkowskie, zobacz więcej strona.

Państwo
1. Środki przejściowe ograniczające wolny przepływ pracowników (w latach)
2. Środki przejściowe ograniczające wolny przepływ usług
3. Inne środki

Austria
ad 1 2 (+3 +2 planowane)
ad. 2  W wybranych sektorach

Belgia
ad 1 2 (+3 +2 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę

Dania
ad 1  2 (+3 +2 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę

Finlandia
ad 1 2 (+3 +2 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę

Francja
ad 1 2 (+3 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę

Niemcy
ad 1 2 (+3 +2 planowane)
ad 2 W wybranych sektorach

Grecja
ad 1 2 (+3 +2 możliwe)

Węgry
ad 1 2 (+3 +2 możliwe), na zasadzie wzajemności, nie dotyczy 10 nowych państw członkowskich

Włochy
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę; roczna kwota imigrantów to 20,000

Luksemburg
ad 1  2 (+3 +2 możliwe)

Holandia
ad 1 2 (+3 +2 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę, zaostrzenie polityki jeżeli imigracja przekroczy 22,000 rocznie

Polska
ad 1  2 (+3 +2 możliwe), na zasadzie wzajemności, nie dotyczy 10 nowych państw członkowskich

Portugalia
ad 1  2 (+3 +2 możliwe)
ad 3 Pozostał istniejący system pozwoleń na pracę; kwota imigrantów ustalana co dwa lata

Hiszpania
ad 1  2 (+3 +2 możliwe)

Wielka Brytania
ad 3 Obowiązkowa rejestracja pracowników; ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych

4. Poland to labour market to all EU workers from 1.05.2006

On 1 May 2006, workers from other EU member states will no longer
need a work permit to work in Poland. Both Norway and Finland are also
likely to open their labour markets to Polish workers.
The Polish
initiative is intended to encourage reciprocal relaxation by other
Member States. The Polish authorities expect this to happen in Spain,
Holland, Italy and Greece; whereas, in Germany, the transitional
arrangements are expected to remain in force for the next 5 years.
(source: Rzeczpospolita 1.02.2006)

ad 5 WAŻNA DATA! Rząd Jana Petera Balkenende podejmuje decyzję w piątek 17 marca 2006 – 15.03.2004

Informacja własna www.polonia.nl, autor: Małogrzata Bos-Karczewska

Polscy lobbyści do dzieła! 17 marca br. rząd
Holandii podejmie decyzję odnośnie dostępu do rynku pracy dla
obywateli z nowych krajów członkowskich UE. Potem decyzję rząd przekaże
do aprobaty haskiemu parlamentowi, a – burzliwa zapewne –
debata poselska odbędzie się w kwietniu.

Działa instynkt samozachowawczy holenderskich polityków: 7 marca br.
obywają się wybory do władz gminnych, więc lepiej odłożyć ten „gorący”
temat. Tym bardziej, że zdania Holendrów są raczej podzielone. Ogólnie
panuje sentyment anty-EU i obawa przed obcymi, Europa stała się tematem
tabu wśród polityków.

Do połowy kwietnia nie wiadomo, czy Holandia przedłuża obecny reżym
ograniczeń czy od niego odchodzi. Przed 1 maja 2006 r. Holandia, jak i
inne kraje byłej UE-15, muszą podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu
rozwiązań przejściowych dla UE-8 do maja 2009. Taki terminarz
uzgodniono przy akcesji 10-tki do UE.

Wiele będzie zależeć od oceny stanu koniunktury holenderskiej
gospodarki, która w latach 2002-2003 doznała stagnacji, a 2004−2005
wzrost był niski odpowoednio 0,1% i 1,7% Ale są już pierwsze
pozytywne sygnały, gospodarka nabiera tempa: CPB prognozuje wzrost
dynamiki z 0,9% w 2005 r. do 2,5% w 2006 r. Stopa bezrobocia spadła z
6,4 do 6,0% w 2005 r.