Publikacja ta służy debacie, której finał odbędzie się na
Kongresie Obywatelskim w sobotę 12.11.2005 r. na Politechnice
Warszawskiej.

W niej artykuł „Polska migracja zarobkowa – głos z Holandii” pióra Prezes STEP-u- M. Bos-Karczewskiej. Pobierz publikację

Motto Kongresu:  „W stronę rozwoju opartego na wartościach i dialogu”

• Kongres Obywatelski jest organizowany przez Polskie Forum Obywatelskie. Kongres jest przedsięwzięciem obywatelskim, pozapolitycznym, polegającym na stworzeniu nowych sieci dialogu społecznego.
• Przedsięwzięciem, pozwalającym różnym odłamom społecznym lepiej się zrozumieć i porozumiewać w celu wyartykułowania wspólnych zasad i wizji rozwoju Polski, a w tym w szczególności polityki publicznej.
• Stąd skierowany jest do tych, którym bliska jest troska o przyszłość kraju,
ale nie angażują się wprost w działalność polityczną. Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową udziela gościny Kongresowi i zapewnia jego
stronę organizacyjną.
• Ma dać początek Polskiemu Forum Obywatelskiemu:
stałej płaszczyźnie nie tylko dla dyskusji i sporów, ale także dla
tworzenia nowych więzi oraz wypracowania wspólnych projektów
dotyczących sfery publicznej.
Zobacz www.kongresobywatelski.pl