Komunikat prasowy Ambasady RP w Hadze, Haga 12.09.2005

Ad van Rijsewijk, osoba szczególnie zasłużona dla promocji Polski w Niderlandach, został odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskiego Orderu Zasługi RP. Odznaczenie to zostało wręczone dnia 9 września br. w Ambasadzie RP w Hadze przez Ambasadora J. Michałowskiego.

Ad van Rijsewijk jest animatorem polskiego życia kulturalnego, tłumaczem i poetą oraz jednym z filarów wydawnictwa De Geus, największego w Niderlandach wydawcy literatury polskiej. Jego zainteresowanie Polską sięga jeszcze lat młodzieńczych, kiedy to podczas podróży po świecie trafił do Polski i zauroczony naszym krajem powracał do niego jeszcze wiele razy. W tym czasie podjął się studiów na UMCS-ie, nauczył języka polskiego i związał ze środowiskiem teatrów awangardowych. Na początku lat 80-tych powrócił do Niderlandów by zająć się promocją teatru polskiego.

Ad van Rijsewijk zbudował od podstaw oficynę wydawniczą De Geus w Bredzie, mającą pozycję lidera w dziedzinie publikacji polskich tytułów na rynku niderlandzkojęzycznym. Jako osoba zajmująca się promocją literatury polskiej, Ad van Rijsewijk zorganizował specjalny program promocji naszej literatury na rynku holenderskim. Dzięki jego staraniom doszło do wydania w Niderlandach, i nie tylko, wielu polskich autorów. Belgijska filia De Geus, zajmująca się popularyzacją we flamandzkiej części Belgii, powstała również dzięki jego staraniom.
Przy realizacji kulturalnych projektów promocyjnych Ambasada nader często korzysta z jego doświadczenia, znajomości rynku jak i  kontaktów w świecie mediów literackich.

Promocja Polski w międzynarodowym środowisku twórczym jest misją życiową Ada van Rijsewijka. Jego zupełnie bezinteresowne poświęcenie sprawom promocji literatury i kultury polskiej zostało uwieńczone prestiżowym polskim odznaczeniem.

Wydział kultury, promocji i informacji
Ambasada RP w Hadze, Haga, 12 września 2005

NASZE LINKI

• „Polska literatura jest niedoceniana” wywiad z Adem van Rijsewijkiem (w holenderskim magazynie ABLAK)

• Inni laureaci tego orderu
22.03.2002 – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP otrzymał Jan Minkiewicz, polski dziennikarz i aktywista, za propagowanie „Solidarności” w Holandii w latach 80-tych.

• Co to za odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP?
Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie wysokie cywilne odznaczenie państwowe (order), nadawane cudzoziemcom oraz Polakom
zamieszkałym za granicą jako nagroda za wybitne zasługi położone dla współpracy między narodami. Order dzieli się na pięć klas – klasa V to
właśnie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz wiecęj