Pisarz i publicysta Milo Anstadt został odznaczony przez Prezydenta Aleksandara Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego.

Odznaczenie wręczył 8 września 2004 roku Ambasador J. Michałowski w obecności konsula honorowego RP w Holandii Hansa Baksa (na zdjęciu pierwszy po prawej) i zaproszonych gości.

Milo Anstadt otrzymał to prestiżowe polskie odznaczenie za zaangażowanie z jakim przez całe życie działał na rzecz poprawy stosunków między narodami, a w szczególności za wysiłek włożony w porozumienie polsko-żydowskie. Wciąż aktywnie działa na rzecz porozumienia polsko-żydowskiego – jest członkiem niderlandzkiego komitetu na rzecz budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie (przewodniczącym jego jest konsul honorowy RP w Holandii – Hans Bax).

Milo Anstadt urodził się 1920 r. w żydowskiej rodzinie we Lwowie. Jeszcze przed wojną  wyemigrował wraz z rodziną do Holandii, gdzie szybko odnalazł się w środowisku młodej inteligencji holenderskiej. Jako redaktor opiniotwórczego tygodnika „Vrij Nederland”, a także reżyser i prezenter w rozgłośni radiowo telewizyjnej VARA zyskał w Holandii spore uznanie i popularność. Za swoją działalność publicystyczną odznaczony został najwyższą nagrodą holenderską Fundacji im. Księcia Bernharda.

Ten znakomity dziennikarz, reżyser telewizyjny i publicysta nigdy zapomniał o swoich polskich korzeniach. Regularnie powracał do kraju by pisać reportaże i nagrywać filmy dokumentalne. Milo Anstadt stał się ekspertem w dziedzinie historii i kultury polskiej, ale przede wszystkim znawcą historii Żydów w Polsce, który wiele zrobił dla zwalczania zakorzenionego w Holandii stereotypu polskiego antysemityzmu. Jest twórcą kilku filmów dokumentalnych o Polsce i autorem wielu publikacji poruszających kwestie żydowskie w Polsce (m.in. 'Polacy i Żydzi’ (1989); trylogia autobiograficzna 'Kruis of munt’ (’Orzeł czy Reszka’) (1995) .

W 2000 roku Milo Anstadt otrzymał z rąk Prezydenta Kwaśniewskiego nagrodę im. Andrzeja Drawicza, przyznawaną corocznie osobom zasłużonym dla pomnażania roli i znaczenia polskiego dziedzictwa w świecie oraz dla kształtowania kontaktów z innymi narodami w duchu tolerancji, poszanowania różnic i zrozumienia.

Milo Anstadt był gościem STEP-u, zobacz relacja ze spotkania (po NL) Onze gast – Milo Anstadt 'Niets is zwart en niets is wit’

Tekst i zdjęcia: M. Bos-Karczewska

więcej o Milo Anstadzie: