De President van de Republiek Polen Aleksander Kwasniewski kent Milo Anstadt het Ridderkruis van de Orde van Verdienste van de Republiek Polen toe.

De onderscheiding wordt uitgereikt door de Ambassadeur Jan Michalowski 8 september a.s. op de Ambassade van Polen.

Milo Anstadt – journalist, tv-regisseur en publicist, die achtereenvolgens bij Vrij Nederland, het ANP en de VARA werkte, ontving de hoge Poolse onderscheiding voor de grote inzet waarmee hij een leven lang de onderlinge betrekkingen tussen volkeren heeft pogen te bevorderen en in het bijzonder voor de niet aflatende inspanning waarmee hij dat streven naar onderling begrip op de Pools-Joodse betrekkingen heeft gericht.

Reeds in het jaar 2000 ontving hij uit handen van president Kwasniewski de Drawiczprijs; deze wordt jaarlijks toegekend aan mensen die zich overal in de wereld verdienstelijk maken voor het bevorderen van de relaties tussen Polen en andere volkeren op basis van tolerantie en wederzijds respect.

Milo Anstadt werd geboren in 1920 in Lwów, dat toen deel uitmaakte van de Poolse Republiek en nu van de Oekraďne. Hij groeide op temidden van Polen, Joden en Oekrainers en stond open voor de spannende diversiteit van culturen die hem omringden.

Ten gevolge van de economische crisis emigreerde het gezin Anstadt (ouders en twee kinderen) in 1930 naar Nederland. Zijn culturele banden met Polen en het Poolse Jodendom bleef Milo Anstadt onderhouden; hij verruimde zijn kennis van zowel de Poolse taal en literatuur, als van het Jiddisch, de taal van de meerderheid der Poolse Joden. Het sterke sentiment voor zijn land van herkomst verhinderde hem niet alleen grondig in Nederland te integreren, maar bovendien bekendheid te verwerven als Nederlands televisie-regisseur en auteur, in welke functie hij onder meer werd onderscheiden door de Prins Bernard Stichting.

Bepaald door zijn afkomst heeft hij er veel aan gedaan zijn kennis van de Poolse geschiedenis in het algemeen en de Pools-Joodse geschiedenis in het bijzonder in zijn werk tot uiting te brengen. Door zijn vele publikaties op die terreinen is hij voor Polen een bijzondere positie gaan vervullen. Hij is een van de weinigen die de wonderlijke, veelkleurige en ingewikkelde samenleving van Polen en Joden uit eigen ervaring heeft leren kennen, ervaring die hem vervult van het treurige besef dat de Shoah een onherstelbaar menselijk en cultureel verlies in Europa, en vooral in Polen heeft aangericht. In zijn activiteiten blijft hij daaraan voortdurend uitdrukking geven.

Milo Anstadt heeft een reeks van boeken gepubliceerd. Waaronder:  'Scheuren in de heksenketel’ en 'Servi’ en het Westen’ een historische schets van Joegoslavië en de Balkan (1993 en 1999); 'Polen, land volk, cultuur’ de eerste monografie over Polen in de Nederlandse taal (1965); 'Polen en Joden’, een omvattend standaardwerk over Pools Joodse verhoudingen (1989); 'Kruis of munt’, een zeer persoonlijke, aangrijpende autobiografie die de jaren van 1920 tot 1945 bestrijkt. Zij omvat zijn kinderjaren in Polen, de jaren van adolescentie in Nederland en van de
Duitse bezetting in Nederland (1995). Het eerste deel van zijn autobiografische trilogie is in 2000 ook in Polen verschenen;

Daarnaast heeft hij ook een aantal romans gepubliceerd, waarvan de laatste 'Alles
wat het geval is’, zich met de late, roerige jaren ’60 bezighoudt.

Milo Anstadt is lid van het Comité ter ondersteuning van Het Museum van de Geschiedenis van Poolse Joden in Warschau.

Meer info over Milo Anstadt: