Przedstawiamy trzy ważne informacje: 1. układ zbiorowy pracy dla pracowników tymczasowych w Holandii na lata 2004-2009 tzw. CAO Uitzendbranche 2004 –2009, 2. listę sektorów/zawodów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę i 3. co to jest SOFI numer w Holandii.

1. Układ zbiorowy pracy dla pracowników czasowych w Holandii na lata 2004-2009 czyli CAO Uitzendbranche 2004–2009

AUB, holenderska organizacja czasowego pośrednictwa pracy, opublikowała broszurę w języku polskim + streszczenie układu zbiorowego pracy (CAO) dla pracowników tymczasowych w Holandii na lata 2004- 2009. Jesteś tzw. uitzendkracht w Holandii i chcesz znać swoje prawa i obowiązki przeczytaj broszurę.
kliknijhttp://www.abu.nl/assets/abu/overabu/cao/Samenvatting%20CAO%20Pools.pdf

2. Zwolnione sektory/zawody Holandia utrzymuje przez 2 lata generalny wymogu zezwoleń na pracę, ale uproszczone zostały zasady uzyskania zezwoleń na pracę w wybranych sektorach. Owe zwolnione z tzw. testu rynku pracy sektory/zawody zostały z dniem 16 kwietnia 2004r. zdefiniowane jako:

  1. transport międzynarodowy: kierowcy międzynarodowych pojazdów
  2. żegluga śródlądowa: marynarze i sternicy
  3. opieka zdrowotna:

instrumentariusz, laborant z zakresu radioterapeutyki, laborant z zakresu radiodiagnostyki,

 1. przetwórstwo mięsne: rzeźnik i wykrawacz

Te „uwolnione” sektory i zawody obowiązują z dniem 1.05.2004 na okres 3 miesięcy, po czym ma miejsce ewaluacja CWI i w zależności od sytuacji na rynku pracy w tych zawodach będą przedłużone na kolejne 3 miesiące bądź nie. Informacje będą publikowane przez CWI.

źródło: list CWI do wice-ministra Pracy (po NL)
Brief van Centrale organisatie Werk en Inkomenen: MOE-landen en aanwijzing sectoren/beroepsgroepen [pdf: 14,0 kB])

3. SOFI- nummer

 • Obywatel Polski może otrzymać numer tzw. SoFi (rodzaj polskiego NIP-u), który wyłącznie służy do pobierania podatków od Twojego dochodu przez holenderskiego fiskusa.
 • Samo posiadanie numeru ewidencyjnego SoFi przez obywatela Polski nie UPOWAŻNIA DO PRACY w Holandii.
 • Jeśli holenderski pracodawca tak mówi to jest w błędzie! Odeślij go na specjalne strony internetowe Belastingdienst o SoFi numerach (po holendersku) http://www.belastingdienst.nl/particulier/sofinummer/index.htm
 • SoFi numer wydawany jest tylko osobiście osobie zainteresowanej i
  tylko na podstawie ważnego paszportu RP przez 16 urzędów skarbowych
  tzw. Belastingdienst w:

  • Alkmaar;
  • Almelo;
  • Amsterdam;
  • Breda;
  • Den Haag;
  • Doetinchem;
  • Eindhoven;
  • Goes;
  • Groningen;
  • Heerlen;
  • Leiden;
  • Leeuwarden;
  • Nijmegen;
  • Rotterdam;
  • Utrecht;
  • Zwolle.

Specjalna strona internetowa Belastingdienst o SoFi numerach (po holendersku) http://www.belastingdienst.nl/particulier/sofinummer/index.htm

Strona Belastingdienst 'For Private Taxpayers’ (po angielsku) http://www.belastingdienst.nl/buitenland_uk/5a68151.htm

Strona Belastingdienst po angielsku dla pracodawcy http://www.belastingdienst.nl/buitenland_uk/5a6b5e4.htm

Linki o pracy w Holandii

opublikowane w portalu Polonia.NL 12.08.2004