Wielu wyborców w Holandii osobiście wrzucało koperty do skrzynki pocztowej ambasady RP w Hadze.

Tak to masowy zryw wyborczy. Na II turę wyborów zapisała się w Holandii rekordowa liczba wyborców – ponad 25 tysięcy osób. Konsul RP wysłała 25054 pakietów wyborczych, a do piątku wyborcy odesłali 20 tysięcy kopert. Konsul RP Renata Kowalska odpowiada na nasze pytania.

Czytaj:  Wybory 2020: Masowy zryw wyborczy. Pół miliona na świecie, 25 tys. rodaków w Holandii, zapisało się na II turę

Konsul Generalna RP Renata Kowalska odpowiada

Konsul RP Renata Kowalska

Red. naczelna Polonia.nl: Ile pakietów zostało przez konsula wysłane w drugiej turze?

Konsul RP Renata Kowalska: – Wysłaliśmy 25054 pakietów wyborczych

Ile kopert zwrotnych otrzymała Pani do piątku włącznie?

Do dziś wyborcy odesłali 20012 pakietów.

Dwie komisje wyborcze nr 90 i nr 91 czeka istny maraton wyborczy, na każdą przypada po 12 tysięcy głosów. Dlaczego nie została powołana nowa komisja wyborcza, by odciążyć członków obu komisji?

Obwodowe Komisje Wyborcze za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych, nie konsul.

Czy konsul zapewnia członkom komisji odpowiednie warunki sanitarne oraz wyżywienie i możliwość odpoczynku po np. 12 godzinach pracy? Jakie wynagrodzenie otrzymuje członek komisji?

Staramy się zapewnić członkom OKW jak najlepsze warunki dla ich bardzo trudnej i odpowiedzialnej pracy. Członkowie komisji mogą wymieniać się w trakcie pracy. Wymagane jest, aby zawsze w lokalu wyborczym pracowało co najmniej troje członków OKW, w tym jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

Czytaj: Holandia: Pierwsza tura wyborów – Trzaskowski 50 proc. głosów, Hołownia 20 proc.

Komisje pracują w warunkach zgodnych z wymaganiami przewidzianymi w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Członkowie OKW otrzymują dietę w wysokości od 350 do 500 PLN, w zależności od funkcji pełnionej w OKW.

Czy prace komisji w Hadze będą obserwować mężowie zaufania czy obserwatorzy społeczni? Jeśli tak, z ramienia jakich komitetów wyborczych czy organizacji?

To okaże się w dniu głosowania.

Czy niedzielę 12 lipca, w dniu wyborów, koperty zwrotne wrzucone do skrzynki pocztowej ambasady a przeznaczone do komisji wyborczej nr 91 będą do tej komisji dostarczane?

Koperty zwrotne, które zostaną dostarczone do godz. 21 w dniu 12 lipca do skrzynki pocztowej Ambasady RP w Hadze zostaną przekazane właściwej OKW nr 90 lub 91.

Polecamy: Wybory 2020: Rafał Trzaskowski odpowiada na pytania polskich dziennikarzy za granicą

Analogiczna sytuacja miała miejsce w I turze. Każda koperta zwrotna od wyborcy, która najpóźniej do 21.00 w dniu głosowania trafi do skrzynki pocztowej Ambasady zostanie przekazana właściwej OKW.

Pani konsul dziękujemy za odpowiedzi.

OD REDAKCJI:

Drodzy wyborcy, macie jeszcze 2 dni – sobotę i niedzielę (do godz. 21.) – na oddanie korespondencyjnie głosu w tych wyborach.

Jedyna opcja teraz to udanie się OSOBIŚCIE do Hagi i wrzucenie koperty do skrzynki pocztowej ambasady, wejście od strony Javastraat.