Ponad 17,5 tysiąca rodaków w Holandii zgłosiło się do I tury wyborów prezydenckich, 28 czerwca. Po raz pierwszy bierzemy udział w głosowaniu korespondencyjnym. To duże ułatwienie, niestety ustawodawca tj. Sejm utrudnił życie, dając w ustawie bardzo krótkie terminy, wręcz zawrotnie krótkie na oddanie głosu i jego doręczenie na czas.

Krótkie terminy to zmora i dla nas wyborców, i dla konsulów.

Niestety wniesione przez senatorów KO poprawki do projektu ustawy, w tym ta, aby wyborcy za granica mieli więcej czasu na odesłanie pakietu wyborczego, przepadły w Sejmie.

Teraz, drogi wyborco wiesz komu zawdzięczasz porcję nerwów, które teraz zaznajesz.

Pakiety są już wysyłane

„Dzisiaj rano konsulaty w niektórych państwach wysłały już 45 tysiące pakietów wyborczych” – powiedział w środę Piotr Wawrzyk wiceminister Spraw Zagranicznych podczas posiedzenia senackiej komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej (specjalnie dla Was oglądaliśmy to sprawozdanie live).

Czytaj: Rekordowa mobilizacja Polaków w Holandii. Ponad 17,5 tys. zgłoszeń do I tury wyborów prezydenckich

Jak to w Holandii będzie przebiegać?

Teraz, kiedy wyborcy zostali dopisani od spisu wyborców, a jest ich w Holandii ponad 17,5 tysiąca osób, konsula generalnego panią Renatę Kowalską i jej zespół czeka heroiczna robota.

To przygotowanie ponad 17,5 tysiąca pakietów wyborczych i ich wysłanie na czas. W międzyczasie muszą zebrać się 2 powołane okręgowe komisje obwodowe (OKW), by zacząć stemplować karty do głosowania (wzory kart przyszły dopiero we wtorek), drukować koperty i wkładać dokumenty do koperty wysyłkowej. I wysyłać pakiety do tysięcy wyborców.

PORADNIK WYBORCY – pytania i odpowiedzi

Poradnik Wyborcy powstał na podstawie pytań zadanych konsulowi RP w Hadze.

Pytania zostały podzielone na 4 bloki: 1. wysyłka pakietu do wyborcy, 2. oddanie głosu, 3. poczta zwrotna i 4. skład Komisji Wyborczej.

1. WYSYŁKA pakietu do wyborcy

– Kiedy wyborca w Holandii może oczekiwać, że otrzyma pakiet wyborczy?

Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wyborcy w Holandii najpóźniej 6 dni, przed dniem wyborów, tj. w poniedziałek 22 czerwca br. Najpóźniej jeden, dwa dni po tej dacie poczta powinna dostarczyć pakiet wyborczy.

– Jaki operator w Holandii będzie obsługiwał wysyłkę pakietów wyborczych na terenie Niderlandów?

Obsługę wysyłek będzie obsługiwać PostNL.

– W jaki sposób wyborca otrzyma pakiet wyborczy?

Otrzyma go zwykłą pocztą, nierejestrowaną. Na podany adres w Holandii przyniesie go doręczyciel i zostawi w skrzynce pocztowej.

– Czy pakiety wyborcze będą wysyłane przez konsula sukcesywnie czy za jednym razem?

Pakiety będą wysyłane sukcesywnie.

2. ODDANIE głosu

– Co będzie zawierał pakiet wyborczy? Czy zostanie zachowana zasada tajności glosowania?

Karta do głosowania wydana przez konsulat w Mediolanie, źródło FB

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

1) koperta zwrotna; 2) karta do głosowania; 3) koperta na kartę do głosowania; 4) instrukcja głosowania korespondencyjnego; 5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

W oświadczeniu podaje się imię (imiona), nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

– Co należy zrobić z pakietem?

Wyborca głosujący korespondencyjnie po otrzymaniu pakietu wyborczego wypełnia kartę do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja.

Następnie kopertę wkłada do koperty zwrotnej wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

W dalszej kolejności wyborca, na własny koszt, przesyła kopertę zwrotną z wyżej opisaną zawartością do konsula RP (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag).

– Jak oddać poprawnie, ważny głos?

Objaśni to instrukcja, która znajduje się w pakiecie wyborczym. Zobacz zdjęcie poniżej i zapoznaj się z instrukcją już teraz.

3. POCZTA ZWROTNA do konsula

Kiedy wyborca powinien odesłać kopertę zwrotną do konsula?

Należy to zrobić jak najszybciej po otrzymaniu pakietu wyborczego.

– Czy można osobiście, w dniu głosowania 28 czerwca, odnieść kopertę zwrotną z  kartą do głosowania do jednej z dwóch OKW w Hadze?

W Holandii nie będzie możliwe osobiste dostarczanie w dniu głosowania kopert zwrotnych do wybranej przez wyborcę OKW w Hadze.

Kopertę zwrotną należy przesłać konsulowi w Hadze (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag)

– Wielu wyborców obawia się, że ich głos nie dotrze na czas do Hagi do OKW. Czy możliwa jest grupowa (celem obniżenia kosztów) wysyłka pocztą zwrotną pakietów np. kurierem?

Aby głos mógł zostać uznany za ważny musi znajdować się w zaklejonej kopercie na kartę do głosowania. Ta koperta musi zostać umieszczona w indywidualnej kopercie zwrotnej, którą otrzymasz wraz z pakietem wyborczym.

W kopercie zwrotnej, poza kartą do głosowania w zaklejonej kopercie, musi się znaleźć podpisane przez oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Kilku wyborców może tak przygotowane pakiety zwrotne połączyć w jednej, wspólnej przesyłce do konsula.

Pamiętaj jednak, że Twój głos musi znajdować się w zamkniętej, indywidualnej kopercie zwrotnej, którą otrzymasz od konsula.

– Czy jeśli kurier świadczy usługi dostarczenia pakietów w niedzielę, czy konsul taki pakiet wyborczy przyjmie w niedzielę 28 czerwca?

Przesyłki z kopertami zwrotnymi z kartami wyborczymi i oświadczeniami wyborców o osobistym i tajnym głosowaniu konsul odbiera w godzinach urzędowania Ambasady.

Jeśli jednak koperta zwrotna trafi do skrzynki pocztowej (zobacz zdjęcie ponizej) Ambasady w sobotę lub niedzielę, przed końcem głosowania, czyli przed 21.00 konsul przekaże ją do właściwej OKW.

4. Komisja Wyborcza – skład i mężowie zaufania

– Czy zostały powołane 2 komisje obwodowe i jaki jest ich skład? Czy zgłosili się mężowie stanu?

Powołane zostały dwie komisje obwodowe, a ich skład został obwieszczony na stronie internetowej.

Tzw. mężowie zaufania zgłaszają się do OKW w dniu głosowania.

Obwodową Komisję Wyborczą nr 90 w Hadze do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w składzie:

 1. Pani Monika den Blanken, zam. w Woerden; uzupełnienie składu,
 2. Pani Maria Dzierżanowska, zam. w Delft; uzupełnienie składu,
 3. Pani Magdalena Domańska-van Dijk, zam. w Delft; uzupełnienie składu – konsul,
 4. Pani Paulina Chromik, zam. w Hadze;  uzupełnienie składu,
 5. Pani Agnieszka Kotowska, zam. w Hadze; uzupełnienie składu,
 6. Pan Piotr Kotowski, zam. w Hadze;  uzupełnienie składu,
 7. Pan  Jarosław Kubaczkowski, zam. w  Haarlem; uzupełnienie składu,
 8. Pani Adrianna Leszczyńska, zam. Wagenberg; uzupełnienie składu,
 9. Pani Sylwia Młynarczyk, zam. w Woerden;    uzupełnienie składu,
 10. Pani Sylwia Niekolaas, zam. w Delft;   uzupełnienie składu,
 11. Pani Anna Paszak, zam. w Hadze;    uzupełnienie składu,
 12. Pani Matylda Wawryk, zam. w Rotterdam;  Komitet Wyborczy Roberta Biedronia
 13. Pan Krzysztof Wąsala, zam. w Noordwijkerhout; uzupełnienie składu.

Obwodową Komisję Wyborczą nr 91 w Hadze do przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w składzie:

 1. Pani Wiesława Banasik, zam. w Hadze; uzupełnienie składu – konsul
 2. Pan Andrzej Białoskórski, zam. w Pernis; uzupełnienie składu,
 3. Pan Mateusz Bubik, zam. w Rotterdamie; Komitet Wyborczy Roberta Biedronia,
 4. Pani Daria Drzewińska, zam. w Bredzie; uzupełnienie składu,
 5. Pani Patrycja Erdman, zam. w Lelystad; uzupełnienie składu,
 6. Pan Damian Grabolus, zam. w Bredzie; uzupełnienie składu,
 7. Pani Agata Michalska, zam. w Hadze; uzupełnienie składu,
 8. Pani Joanna Michalska, zam. w Hadze; uzupełnienie składu,
 9. Pani Marta Skura, zam. w Leidschendam; uzupełnienie składu,
 10. Pan Tomasz Wachowski, zam. w  Lelystad; uzupełnienie składu,
 11. Pani Alicja Wilusz, zam. w Hadze; uzupełnienie składu.

/-/ Konsul RP w Hadze,
Renata Kowalska

WASZE PYTANIA

Jesteś wyborcą w Holandii, masz pilne pytanie dotyczące wyborów prezydenckich, prześlij je do redakcji przez formularz z dopiskiem Poradnik2020.