Zdj. Innviertlerin z Pixabay

Od poniedziałku 11 maja uczniowie szkół podstawowych w Holandii wracają do tradycyjnej formy nauki. To jedna z rządowych decyzji dotyczących luzowania obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa. Powrót dzieci do podstawówek rodzi jednak wiele wątpliwości. Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania, związane z ponownym otwarciem szkół podstawowych od 11 maja 2020 r.

Znajdujemy je na stronach sektorowej organizacji szkolnictwa podstawowego w Holandii – PO-Raad i RIVM (krajowy instytut zdrowia publicznego).

Dlaczego szkoły różnie układają grafiki lekcji?

Grafik lekcji jest związany z koniecznością utrzymania rygorów sanitarnych. Na regularnych zajęciach w budynku nie może przebywać więcej niż połowa uczniów. Dlatego lekcje mogą odbywać się nawet cały dzień, a dzieci przychodzą na nie w turach.

Inne rozwiązanie to lekcje w grupach naprzemiennie – co drugi albo trzeci dzień.

Kiedy nauczyciel i uczeń bezwzględnie nie może przyjść do szkoły?

Nie wolno przyjść do szkoły, gdy nauczyciel lub uczeń ma gorączkę, kaszel, ból gardła czy katar. Wtedy trzeba zostać w domu. Ten sam rygor obowiązuje, gdy ktokolwiek z domowników ma takie objawy. Jeśli objawy ustąpią po upływie 24 godzin – można pójść do szkoły.

Polecamy: Jak działa system opieki nad dziećmi w Holandii?

W przypadku osób cierpiących na katar sienny, zalecana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem rodzinnym. W razie wątpliwości pomocne okaże się przeprowadzenie testu na obecność koronawirusa w organizmie.

Rodzic należy do grupy ryzyka – czy dziecko musi pójść do szkoły?

W sytuacji, w której jeden lub oboje rodziców należą do grupy ryzyka, co grozi ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem, należy poinformować o tym szkołę dziecka.

Wytyczne RIVM mówią, że w takim przypadku uczeń może pozostać w domu bez jakichkolwiek konsekwencji dla rodziców podejmujących taką decyzję.

Dziecko należy do grupy ryzyka – czy musi iść do szkoły?

Rodzice dzieci cierpiących np. na otyłość czy cukrzycę (lub inne obciążenia zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia), mogą mieć obawy przed ponownych posłaniem swoich pociech do placówek szkolnych.

Polecamy: Holenderska szkoła uczy umiejętności, nie encyklopedycznej wiedzy

RIVM zaleca, żeby w takich sytuacjach omówić je zarówno z lekarzem pediatrą, jak i dyrekcją szkoły.

Czy będzie kontynuowana nauka online dla dzieci pozostających w domu?

To zależy od szkoły i jej organizacji. W każdym indywidualnym przypadku rodzice muszą się skontaktować ze szkołą i ustalić możliwości w tym zakresie.

Kogo w szkole obowiązuje rygor 1,5 m?

Uczniowie nie muszą utrzymywać od siebie odległości 1,5 m. Muszą natomiast przestrzegać tego dystansu wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Polecamy: Jak zbudowany jest system edukacji w Holandii? Znacie obowiązki rodziców?

Wszyscy dorośli pracujący w szkole także są zobowiązani do trzymania się reguły 1,5 m od siebie i od uczniów.

Jak będzie wyglądała higiena szkolna?

Nauczyciele zostali zobowiązani do kontrolowania, czy dzieci często i prawidłowo (co najmniej 20 sek.) myją ręce.

Mycie rąk wodą i mydłem zalecane jest przed rozpoczęciem lekcji, przed i po przerwie oraz po skorzystaniu z toalety. Szkoła ma obowiązek zadbać o stały dostęp dzieci do mydła i ręczników papierowych.

Czy jest możliwe zorganizowanie szkolnej wycieczki, czy wyjścia np. do muzeum?

W obecnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących obostrzeniach, organizacja tego typu zajęć pozaszkolnych nie jest możliwa. Szeroko rozumiane uczestnictwo uczniów w kulturze może odbywać się na razie tylko online.

Czy rodzice mogą wejść do szkoły, gdy dziecko wymaga jakiejś pomocy medycznej?

Nie, rodzicom nie wolno wejść na teren budynku szkoły. W sytuacji, gdy dziecko poczuje się źle podczas lekcji, pomoc medyczną zapewnia wyłącznie szkoła.

Lekcje wychowania fizycznego – czy są dozwolone?

Wychowanie fizyczne jest uznane za jedną z części procesu edukacji. W związku z epidemią zaleca się szkołom organizację tych lekcji na wolnym powietrzu, ale jeśli to niemożliwe, to również wewnątrz budynku.

Lekcje w salach mają jednak wykorzystywać tylko te rodzaje ćwiczeń, które nie powodują dużego pocenia się uczniów.

Kiedy będą sprawdzone zdrowotne efekty powrotu dzieci do podstawówek?

Wpływ otwarcia szkół podstawowych na sytuację epidemiologiczną w Holandii zostanie po raz pierwszy sprawdzony po 3 tygodniach.

Od wyniku tego badania zależeć będą dalsze decyzje co obostrzeń i szczególnych przepisów w szkołach. Rząd opracuje je w porozumieniu z RIVM.