www.pixabay

System opieki nad dziećmi jest w Holandii mocno rozbudowany i obejmuje najmłodszych do lat 12. Jeśli wkrótce w waszej rodzinie pojawi się dziecko lub już jesteście rodzicami malucha, przeczytajcie poniższe informacje.

Żłobek

Urlop macierzyński w Holandii jest krótki. Dlatego już 10-tygodniowe niemowlęta trafiają do żłobka, zwanego tu kinderopvang lub kdv (kinderdagverblijf).

PolecamyChcesz urodzić w Holandii? O tym musisz wiedzieć

Placówki te są prywatne, podlegają jednak kontroli państwa i obowiązują w nich normy dotyczące kwalifikacji personelu oraz liczby dzieci przypadających na opiekuna (obecnie od 3 do maksymalnie 8 w zależności od wieku).

Żłobki zapewniają całodzienną opiekę dzieciom do czasu pójścia do szkoły, czyli do czwartych urodzin. Najczęściej czynne są do godziny 18.30. Dni i godziny przebywania w placówce ustala się indywidualnie w zależności od sytuacji rodzinnej.

Żłobki zapewniają zwykle program edukacyjny, mający na celu wspomaganie rozwoju dziecka, zarówno ruchowego, jak i intelektualnego oraz społecznego. W wielu żłobkach rodzice muszą jednak przynosić własne posiłki dla dziecka. Pobyt jest odpłatny. Aktualnie ceny kształtują się w okolicy 8 euro za godzinę.

Opieka domowa

Alternatywą dla żłobka jest tzw. gastouder, czyli certyfikowana opiekunka, która opiekuje się dziećmi w swoim w domu. Opiekunka musi mieć co najmniej wykształcenie zawodowe w zakresie opieki oraz ukończony kurs pierwszej pomocy.

Polecamy także: Mniej niańczenia, więcej swobody – dlaczego holenderskie dzieci są tak szczęśliwe?

Podobnie jak żłobki, oficjalne przedszkola domowe są wpisane na listę LRK (Landelijk Register Kinderopvang).

W przedszkolu domowym może jednocześnie przebywać maksymalnie dwoje dzieci poniżej 1 roku, 4 dzieci w wieku od 1 do 2 lat lub 5 dzieci od 2 do 4 lat. Ceny są podobne, jak w żłobkach (obecnie ok. 7 euro za godzinę), ale zaletą są elastyczne godziny pracy.

Doceniają to zwłaszcza mamy pracujące w nietypowych godzinach lub na zmiany. Niektóre opiekunki przyjmują dzieci również na noc, a nawet w weekendy.

Polecamy: Państwowy urlop rodzicielski dla obojga rodziców w Holandii. Będą zmiany!

Edukacji przedszkolna – peuteropvang

Dzieci, które nie wymagają opieki całodziennej, po ukończeniu 2,5 roku życia mogą uczęszczać do peuteropvang, (dawniej peuterspeelzaal).

Celem uczęszczania do peuteropvang jest socjalizacja dziecka i jego stopniowe przyzwyczajanie do rozstania z rodzicami oraz do nauki, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych, aby nie wpływały na późniejsze rezultaty w szkole. Szczególną uwagę poświęca się stymulowaniu rozwoju mowy.

Od niedawna peuteropvang jest częścią kinderdagverblijf. W związku z tym obowiązują podobne opłaty. Większość dzieci przbywa w peuteropvang 2 razy w tygodniu przez pół dnia. Jednak w wielu przypadkach pracownicy consultatiebureau proponują wydłużenie tego czasu, w ramach tzw. edukacji przedszkolnej (VVE, voor- en vroegschoolse educatie) .

Częstym wskazaniem jest słaba znajomość języka niderlandzkiego. Do programu VVE są kierowane również dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju mowy oraz te, których rodzice mają bardzo niskie wykształcenie.

Polecamy: Jak w Holandii uczy się dzieci pływać?

Świetlica dla dzieci szkolnych

Dzieci do lat 12 nie powinny przebywać same w domu, dlatego dla pociech pracujących rodziców przewidziano opiekę pozaszkolną (BSO, buitenschoolse opvang). Jest ona prowadzona, podobnie jak żłobki, przez prywatne podmioty, a więc także płatna. Ceny kształtują się w granicach 7 euro za godzinę.

Świetlice często znajdują się poza budynkami szkolnymi, dlatego muszą zapewnić możliwość odebrania dzieci po zajęciach (lub dowóz na zajęcia) przez wychowawców albo taksówką.

Każda świetlica samodzielnie przygotowuje program edukacyjny i wychowawczy. Są placówki profilowane, np. sportowe. Świetlice mogą zapewniać opiekę również w czasie wakacji oraz w dni powszednie wolne od nauki. Najczęściej nie zapewniają posiłków ani pomocy w odrabianiu ewentualnych prac domowych.

Czy opieka nad małym dzieckiem musi być tak droga?

Pobyt dziecka w placówce opiekuńczej to spore obciążenie rodzinnego budżetu. Na szczęście, pracujący rodzice mogą starać się o dodatek (kinderopvangtoeslag) wypłacany przez urząd skarbowy.

Wysokość dodatku zależy od sumarycznego dochodu rodziny oraz liczby dzieci, które wymagają opieki. Kto i na jakich zasadach może się starać o dodatek, wyjaśnimy w kolejnym artykule.

>> Zapraszamy do wyszukiwania interesujących tematów w naszym archiwum (pole wyszukiwarki). Zawiera mnóstwo cennych informacji, na tyle, że artykuły publikowane na portalu Polonia.nl są archiwizowane przez Królewską Bibliotekę w Hadze jako dziedzictwo cyfrowe Holandii <<

 

Aktualizacja 4.03.2019