Pracujesz w Holandii i zachorowałeś. Wielu Polaków w takiej sytuacji nie wie, jak postępować, ażeby to było zgodne z obowiązującymi w Niderlandach zasadami. Nie zna też swoich praw i obowiązków.  Co zrobić, gdy zachorujesz? – podpowiadamy.

Czujesz się źle i wiesz już, że nie pójdziesz do pracy. Co w takiej sytuacji powinieneś zrobić? Przeczytaj poniższe porady.

Zapoznaj się z procedurami

Gdy już zachorujesz, to nie jest właściwy czas, ażeby zapoznać się z zakładowym dokumentem zwanym verzuimprotocol – protokołem absencji chorobowej.
Zrób to zaraz, gdy się zatrudnisz!

Polecamy artykuły z kategorii Zdrowie

Taki dokument jest w każdej firmie i określa szczegółowe zasady postępowania na wypadek choroby pracownika.

Zgłaszasz chorobę przełożonemu

Zrób to niezwłocznie, ale nie przez SMS lub komunikator internetowy(np. WhatsApp). Po prostu zadzwoń do przełożonego i powiedz mu, że jesteś chory. Zrób to najlepiej osobiście, chyba że sytuacja jest wyjątkowa, np. trafiłeś do szpitala lub uległeś wypadkowi. Niech wtedy ktoś, np. osoba bliska lub kolega, zrobi to za ciebie.

Jeśli zachorowałeś, a jesteś pracownikiem tymczasowym, to oprócz poinformowania kierownika, zadzwoń również do agencji pracy, przez którą się zatrudniłeś.

PolecamySzpitale w Holandii – sprawdź zanim zachorujesz

Twój kierownik przekaże zgłoszenie o chorobie najpóźniej po tygodniu do lekarza zakładowego i do działu kadr (HR lub Personeelszaken).

Czego nie może twój przełożony?

Twój przełożony nie może:

 • pytać cię o szczegóły medyczne – np. co ci dolega, jakie lekarstwa bierzesz;
 • namawiać cię, żebyś jednak przyszedł do pracy;
 • odmówić przyjęcia zgłoszenia choroby;
 • wywierać na ciebie nacisku, żebyś jak najszybciej wrócił do pracy;
 • kazać ci natychmiast dzwonić do lekarza domowego i domagać się przekazania do zakładu pracy wyników badania;
 • dawać ci rad, jak się powinieneś leczyć (np. przyjmować paracetamol);
 • namawiać cię do określenia z góry, ile potrwa twoja choroba.

Twój pracodawca nie może również:

 • być obecny przy twoich rozmowach o charakterze poufnym z lekarzem zakładowym;
 • pytać cię o diagnozę;
 • ignorować zalecenia lekarza zakładowego (np. zmuszać cię do pracy w nocy, podczas gdy lekarz zalecił ci powstrzymanie się od tego przez miesiąc);
 • zmuszać cię do pracy na zupełnie innym stanowisku, niż dotychczasowe;
 • zwolnić cię z pracy z powodu choroby;
 • odmówić ci w sposób nieuzasadniony urlopu podczas twojej choroby, ale wniosek o urlop musisz wcześniej omówić ze swoim kierownikiem i lekarzem zakładowym;

PolecamyHolenderski przepis na zdrowe życie

Jakie są twoje obowiązki, gdy jesteś chory?
 • musisz być dostępny, gdy chce się skontaktować z tobą pracodawca lub lekarz zakładowy;
 • przychodzić na umówione spotkania z lekarzem zakładowym, jeśli dostałeś wezwanie na rozmowę;
 • dbać o to, by robić wszystko, żeby jak najszybciej wyzdrowieć (np. przyjmować leki, korzystać z zaleconych zabiegów);
 • dotrzymywać ustaleń zawartych w planie postępowania w sytuacji choroby. Plan taki przygotujesz, jeśli jesteś chory dłużej niż sześć tygodni.
Co może i czego nie może lekarz zakładowy?

Twój lekarz zakładowy może:

 • pytać, co ci dolega i jak do tego doszło;
 • poprosić o informacje medyczne na twój temat lekarza domowego i/lub specjalistę. Uwaga! Musisz wcześniej wyrazić zgodę na pobranie twoich danych;
 • nie zastosować się do zaleceń lekarza domowego i/lub specjalisty i wysłać cię z powrotem do pracy. Jeśli się z tym nie zgadasz, poproś o tzw. second opinion – opinię ekspercką. Zapłacisz za nią sam, ale jeśli ekspert potwierdzi zdanie twojego lekarza domowego (lub twoje własne), że do pracy jeszcze się na nadajesz, to otrzymasz zwrot kosztów;
 • lekarz zakładowy może od pierwszego dnia twojej choroby wezwać cię na rozmowę, a ty musisz się na nią stawić.

Twój lekarz zakładowy nie może:

 • rozmawiać o twojej chorobie z przełożonym, specjalistą działu HR, innymi pracownikami;

Prawo przewiduje, że w trakcie twojej choroby należy przeprowadzić sociaal medisch teamoverleg – naradę zespołu społeczno-medycznego, w skład którego wchodzi lekarz zakładowy i twój bezpośredni przełożony. Omówią oni twoje ograniczenia i możliwości zarówno w trakcie choroby, jak i po wyzdrowieniu. Masz prawo być na takiej naradzie.

Wróciłeś do zdrowia

Jeśli wyzdrowiałeś, to musisz niezwłocznie to zameldować, także wtedy, gdy jesteś jeszcze na urlopie lub nie jesteś w ogóle ujęty w planie pracy. Jeśli już zacząłeś pracować, to twój pracodawca musi zgłosić twoje całkowite wyzdrowienie.

W sytuacji, gdy z jakichś przyczyn masz wątpliwości, czy zostałeś zgłoszony jako całkowicie zdrowy, to wyślij e-mailem lub listem informację o tym fakcie do twojego przełożonego oraz do działu personalnego (HR).

Więcej szczegółów na temat praw i obowiązków w sytuacji choroby pracownika znajdziesz w broszurze przygotowanej dla Polaków przez FNV – największy związek zawodowy w Holandii.

Broszura znajduje się  pod tym linkiem

Fot. Pixabay