Chcąc ubiegać się o ulgi podatkowe, jakie przysługują holenderskim podatnikom, trzeba być tutaj zameldowanym przez cały rok. W przeciwnym razie trzeba spełnić kryterium dochodowe. O co dokładnie chodzi? Zapytaliśmy eksperta Agnieszkę Szulc. Opisujemy ulgę podatkową tzw. inkomensafhankelijcombinatiekorting.

 

Odpowiedzi udziela ekspert Agnieszka Szulc, właścicielka AMS SERVICE, świadczącej w Holandii usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz księgowości dla firm.

 Czy każdy Polak pracujący w Holandii może ubiegać się o ulgi podatkowe?
  • Jeśli osoba była zameldowana cały rok w Holandii, to tak, korzysta ze wszystkich ulg.
  • Jeśli nie była zameldowana cały rok w Holandii lub nie była w ogóle zameldowana w Holandii, ale 90 proc. dochodów lub więcej pochodzi z Holandii, to może ubiegać się o „lepsze potraktowanie” jako tzw. zagraniczny podatnik kwalifikujący się do ulg podatkowych przysługujących holenderskim podatnikom.

Od 2015 roku rząd holenderski wprowadził zaświadczenia o dochodach z kraju pochodzenia. Można skorzystać w pełni z holenderskich ulg podatkowych, ale trzeba spełnić warunek, że co najmniej 90 proc. twoich dochodów osiągniętych w danym roku pochodzi z Holandii.

Jestem pracownikiem sezonowym w Holandii, nie jestem zameldowany lub byłem w danym roku podatkowym zameldowany w NL przez okres krótszy niż rok? Co mam robić, by ubiegać się o ulgi?

Najpierw musisz rozliczyć się polskim fiskusem, po czym złożyć w holenderskim urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację, tzw. „Zaświadczenie o dochodach”, żeby udowodnić Belastingdienst, iż co najmniej 90 proc. twoich dochodów osiągnąłeś w Holandii.

(A jak to zrobić opiszemy wkrótce).

Cykl artykułów „Jak rozliczać się z holenderskim fiskusem”

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy, jakie korzyści i terminy
Jakie dokumenty, gdzie udać się po pomoc i jak wybrać doradcę podatkowego
Kto to może ubiegać się o ulgi podatkowe? Które są najważniejsze?
Co to jest ogólna ulga podatkowa tzw. algemene heffingskorting?
Jakie są korzyści ze wspólnego rozliczenia w Holandii? Kto jest partnerem fiskalnym?

 Szczegóły tutaj https://polonia.nl/reklama/
Szczegóły tutaj
Jakie są najważniejsze ulgi podatkowe?

2 najważniejsze ulgi podatkowe dla holenderskich podatników, które  może uzyskać osoba zameldowana cały dany rok w Holandii lub kwalifikująca się do ulg, to zniżki heffingskorting i inkomensafhankelijkcombinatiekorting.

  1. Zniżka podatkowa tzw. Inkomensafhankelijcombinatiekorting

To ulga podatkowa z tytułu wychowywania dziecka (do lat 12), zameldowanego przez przynajmniej pół roku razem z podatnikiem. Wysokość ulgi zależy od dochodów.

Za rok 2017 ulga ta  nie należy się rodzicowi (a w małżeństwach bierzemy pod uwagę mniej zarabiającego), który miał dochody roczne niższe niż €4895 brutto.

Tutaj znajdziesz tabelkę ilustrującą kwoty zniżki (górna tabelka dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego)

Warunki uzyskania takiej zniżki są następujące:
  • posiadanie dziecka, które 1. stycznia danego roku miało mniej niż 12 lat;
  • dziecko było zameldowane na wspólnym adresie dłużej niż pół roku w danym roku;
  • brutto dochód roczny z pracy (tzw. arbeidsinkomen) jest większy niż wymagany (tj. wynosi więcej niż € 4895 na rok). UWAGA! Tylko dochód z pracy lub zasiłku chorobowego (ziektewet) wlicza się do dochodu brutto z pracy lub jeśli prowadziłeś własną działalność gospodarczą i masz prawo do zelfstandigenaftrek – odpisu podatkowego dla samodzielnego przedsiębiorcy.
  • jesteś samotnym rodzicem i pracujesz lub masz fiskalnego partnera, a twoje dochody są niższe niż twojego partnera.

2. Drugą zniżkę podatkową tzw. heffingskorting – opiszemy w kolejnym artykule.

Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Szulc, właścicielka AMS SERVICE, świadczącej usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz księgowości dla przedsiębiorstw w Holandii.

AMS SERVICE jest członkiem aspirantem NOAB (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundige) – holenderskiej organizacji zrzeszającej księgowych oraz firmy administracyjne. Certyfikat NOAB gwarantuje klientom, że wiedza specjalisty jest uaktualniana obowiązkowymi szkoleniami w zakresie prawa podatkowego i innych zmian w prawie wprowadzanych przez rząd holenderski.

Podatki – rozliczenie podatkowe w Holandii

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy, jakie korzyści i terminy
Jakie dokumenty, gdzie udać się po pomoc i jak wybrać doradcę podatkowego