Przedstawiamy Marcina Czepelaka nowego ambasadora RP w Holandii

M. Czepelak objął stanowisko szefa misji dyplomatycznej RP w Hadze z dniem 13.09.2017

W środę 13 września br. Marcin Czepelak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów, złożył listy uwierzytelniające na ręce Jego Królewskiej Mości Króla Willema-Alexandra. Zgodnie z wieloletnią tradycją ceremonia odbyła się w Pałacu Noordeinde w Hadze.

Ze względu na wyjątkowo złą pogodę tego poranka zrezygnowano z udostępnienia karety, która zgodnie z protokołem przewozi ambasadora do pałacu a towarzyszy jej konny zastęp królewskiej gwardii. Po raz pierwszy od 13 lat zastosowano takie kroki ostrożnościowe ze względu na szalejący w nadmorskich prowincjach Holandii sztorm, 10 w skali Beauforta.

Tego poranka oprócz ambasadora RP listy uwierzytelniające na ręce głowy państwa Holandii złożyli także ambasadorowie dwóch innych państw UE tj. Luksemburga i Danii.

Pierwsze oficjalne wystąpienie nowego ambasadora RP ma miejsce w sobotę 16 września br. w Driel pod Arnhem, gdzie odbędą się 73. obchody upamiętniające heroiczny udział żołnierzy 1 SBS pod dowództwem generała Stanisława Sosabowskiego w operacji “Market Garden” we wrześniu 1941 r. (czytaj program i zaproszenie).

Kim jest nowy ambasador RP?
Marcin Czepelak – nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów, urodził się 14 lipca 1978 roku w Gliwicach. Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym.

Dyplom magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w 2002 r.

Cztery lata później na Wydziale Prawa i Administracji UJ obronił rozprawę doktorską poświęconą umowom międzynarodowym. Rozprawa ta uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”.

Przez blisko 4 lata pracował w Urzędzie Miasta Krakowa, po czym od końca 2006 r. rozwinął swoją karierę naukową poczynając od macierzystej uczelni, następnie w prestiżowym Instytucie Maxa-Plancka w Hamburgu, Uniwersytecie w Cambridge, Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze, l’Université de Montpellier, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

Habilitował się w 2016 r. na podstawie monografii pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”.

Jako ekspert posiada zarówno krajowe, jak i międzynarodowe doświadczenie legislacyjne. Doradzał Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Sejmowi RP, a także Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

Marcin Czepelak jest autorem czterech książek i ponad 20 artykułów naukowych, opublikowanych w języku polskim, angielskim i włoskim. Publikacje te dotyczą prawa kolizyjnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów.

Jest żonaty. Do jego zainteresowań należą: historia, podróże, sport i języki obce. Włada biegle językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Posługuje się również hiszpańskim.
Rozpoczął naukę języka niderlandzkiego.

Redakcja Polonia.nl życzy ambasadorowi powodzenia: Veel success in het leren van de Nederlandse taal.

fot. Daniel Kempisty/ Ambasada RP w Hadze