„Dzieci dają sobie w Holandii radę” – tak oceniają to sami rodzice.

30 tys. polskich dzieci w Holandii

 
 
 
 
 
 
W poniedziałek 13 lutego br. holenderski Instytut Badań Społecznych (SCP) opublikował raport pt. „Ze wschodu na zachód. Polskie, bułgarskie i rumuńskie dzieci w Holandii: rodzice o sytuacji życiowej swoich dzieci”.

To drugi raport instytutu SCP dotyczący sytuacji dzieci migrantów z trzech krajów najnowszej migracji zarobkowej: Polski, Bułgarii i Rumunii. O ile w pierwszym raporcie z 2014 r. bito alarm: warunki zamieszkania dzieci są fatalne, dzieci mają zaległości w nauce, młodzież wykorzeniona, to dzisiaj opublikowany raport ma całkowicie odmienne przesłanie: „rodzice zadowoleni” i „dzieci dają sobie w Holandii radę”.

Diametralnie odmienny wniosek drugiego raportu – jak piszą badacze „różowy obraz” dzieci – wynika z faktu, iż w pierwszym raporcie pytano o opinie profesjonalistów (policja, oświata, opieka społeczna), mających głównie do czynienia z trudnymi przypadkami. Alarmujący ton pierwszego raportu został skrytykowany. Tym razem badacze postanowili przeprowadzić ankietę wśród samych rodziców, osób zameldowanych w Holandii.

W badaniu uczestniczyło 444 Polaków na 1208 osób. 25% ankietowanych Polaków stanowiły pary mieszane.
Połowa objętych ankietą dzieci urodziła się w Holandii. 70% ankietowanych wypełniło ankietę w rodzimym języku.

Różnice we wnioskach obu raportów badacze z SCP tłumaczą tym, że w pierwszym raporcie uwzględniono także migrantów mobilnych a obecnie tylko migrantów zameldowanych w Holandii. W raporcie stwierdza się, że wyniki obu raportów siebie nie wykluczają. Zastrzega się jednak, że rodzice zwykle zbyt pozytywnie oceniają własne dzieci, nie widząc pewnych problemów, jak np. wagarowanie czy nadmierne spożywanie alkoholu. Holenderscy badacze postulują dalsze badania – rozmowy z dziećmi.

Raport znajduje się tutaj, na końcu raportu streszczenie w języku angielskim

Główny wniosek raportu: dzieci migrantów po osiedleniu się w Holandii wypływają na spokojniejsze wody i większość dzieci daje sobie w Holandii radę.

Wnioski ogólne

  • Zdaniem ankietowanych rodziców ich dzieci czuja się zadomowione w Holandii, maja przyjaciół i chętnie chodzą do szkoły.
  • Zdecydowana większość rodziców jest zadowolona, jak przebiega wychowanie dzieci i twierdzi, że mają dobre relacje ze swoimi dziećmi.
  • Rodzice twierdzą, że mają dużo kontaktu ze szkołą swoich dzieci, mają wielkie zaufanie do systemu oświaty i że w razie problemów nawiązują ze szkołą kontakt.
  • Rodzice pozytywnie oceniają dostęp i jakość udogodnień w postaci przedszkoli, szkół i służby zdrowia.
  • Dzieci cierpią częściej na nadwagę, w mniejszym stopniu są członkami klubów sportowych czy uczą się pływania

Polskie dzieci w ankiecie:

  • 1/3 ankietowanych Polaków twierdzi, że w domu mówi się po holendersku
  • 88% Polaków twierdzi, że ich dzieci czują się zadomowione w Holandii
  • Polskie dzieci wypadają gorzej w kilku aspektach niż dzieci z Bułgarii i Rumunii

Statystyki
W 2015 roku w Holandii mieszkało 30 tys. polskich dzieci (0-17 lat), o 6 tys. więcej niż w 2013 r.
Dzieci z Bułgarii i Rumuni jest w Holandii znacznie mniej, odpowiednio 5300 i 4700 dzieci.

autor: M. Bos-Karczewska

logo_def150pix

Opublikowane na portalu Polonia.NL 13.02.2017 © Polonia.nl
– Wydawca portalu: STEP – Fundacja Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Znajdziesz nas na Twitterze. Jesteśmy też na Facebooku.
Dołącz do nas i dziel się opiniami.