godlo2

 

Outstanding Dutch citizens awarded for their support of Poland’s reintegration with Europe
 
 

 

 
Komunikat prasowy Ambasady RP w Hadze

Holendrzy uhonorowani za wsparcie reintegracji Polski z Europą

Cztery wyjątkowe holenderskie osobowości reprezentujące różne pokolenia i środowiska, a które poświęciły swoją energię i wysiłek na rzecz wsparcia dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, zostaną odznaczone w Hadze wysokimi polskimi odznaczeniami w dniach 11, 12 i 18 czerwca.

Aktywni w życiu społecznym Holendrzy, którzy aktywnie wspierali integrację Polski ze strukturami europejskimi zostaną w najbliższych dniach odznaczeni przez Ambasadora dr Jana Borkowskiego.

Prof. Frans Alting von Geusau jest jednym z najbardziej szanowanych holenderskich naukowców w dziedzinie politologii i przez dekady był zaangażowany w inicjatywy na rzecz wzmocnienia kontaktów akademickich pomiędzy Polską i Holandią. Prof. Alting von Geusau był orędownikiem możliwie szybkiego ponownego powiązania Polski z resztą Europy po upadku komunizmu w naszym kraju w 1989. Prof. Alting von Geusau zostanie odznaczony 11 czerwca 2014 r. o godz. 14.00

Pani Lousewies van der Laan jest obecnie wiceprzewodniczącą Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Będąc zaufanym współpracownikiem i rzecznikiem prasowym Komisarza UE ds. stosunków zewnętrznych i rozszerzenia Hansa van den Broeka w latach 90-tych, oraz jako poseł do Parlamentu Europejskiego była zwolennikiem przyłączenia Polski do Unii Europejskiej. Pani Van der Laan zostanie odznaczona 12 czerwca 2014 o godz. 15.00.

Pan Marko Gerrit Bos jest Zastępcą Sekretarza Generalnego Sociaal-Economische Raad. Przez długi czas był członkiem zarządu organizacji Europese Beweging Nederland i przekonywał holenderskie środowiska polityczne o potrzebie podjęcia historycznej decyzji o rozszerzyć Unię Europejską na Wschód. Pan Bos zostanie nagrodzony 18 czerwca 2014 r o godz. 13.00.

Pan Tom de Bruijn jest członkiem Raad van State. Pan de Bruijn służył jako Dyrektor Generalny ds. Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz był Stałym Przedstawicielem Królestwa Niderlandów przy Unii Europejskiej. Podczas swojej kariery dyplomatycznej, naciskał na ustanowienie corocznej Konferencji Utrechckiej, która po rozpoczęciu istnienia w 1999r., stała się ważnym instrumentem dzielenia się przez Holandię swoimi doświadczeniami w sprawach Unii Europejskiej ze znajdującą się wówczas jeszcze poza UE Polską. Odznaczenie Pana de Bruijn odbędzię się 18 czerwca 2014 o godz. 13.00.

 

Press release Embassy of Poland in the Hague

Outstanding Dutch citizens awarded for their support of Poland’s reintegration with Europe

Four exceptional Dutch personalities from different generations and various backgrounds, who devoted their energy and effort in making Poland’s accession to the European Union 10 years ago come true, will be decorated in The Hague with high Polish state decorations on 11, 12 and 18 of June.

Some of the key figures in the Dutch public life who were actively engaged in paving the way of Poland to the European Union will be decorated by Ambassador dr Jan Borkowski in the upcoming days.

Prof. Frans Atling von Geusau is one of the most respected Dutch academics in the field of political science and for decades has been involved in enhancing Polish-Dutch academic contacts. He has been a strong advocate of Poland reconnection with Europe after the fall of communism in our country in 1989. Prof. Atling von Geusau will be decorated on 11 June 2014.

Ms. Lousewies van der Laan is currently the deputy chairperson of the Alliance of Liberals and Democrats in Europe. As a key staff member and spokesperson of the European Commissioner for External Relations and Enlargement Hans van den Broek in the 1990’s and as a member of the European Parliament, she was a strong proponent of Poland’s accession to the EU. Ms. Van der Laan will be decorated on 12 June 2014.

Mr. Marko Gerrit Bos is the Deputy Secretary General of Sociaal-Economische Raad (SER). For a long time he was a board member of Europese Beweging Nederland and argued towards the Dutch political spheres on the necessity of making the historical decision to enlarge EU eastwards. Mr. Bos will receive the award on the 18 June 2014.

Mr. Tom de Bruijn is a member of the Raad van State. He served as Director-General European Affairs at the Ministry of Foreign Affairs and was Permanent Representative of the Kingdom of the Netherlands to the EU. During his diplomatic career, he pushed for establishing of the annual Utrecht Conference which after its launch in 1999 was an important tool of sharing Dutch expertise in EU affairs for the then-candidate Poland. Decoration of Mr. de Bruijn will take place on 18 June 2014.

Opublikowane na portalu Polonia.NL 10.06.2014 © Polonia.nl
– Wydawca portalu: STEP – Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii. Czytaj o nas

Odwiedź nas w sieci:
Polub portal Polonia.nl na Facebooku! https://www.facebook.com/pages/PoloniaNL/107304532675279
Facebookbądź na bieżąco, komentuj nasze wpisy
TwitterJesteśmy też na Twitterze